55+ Dilemma

Personlig hjælp til dit dilemma!

Ensom

Der er vores erfaring, at mange 55+ére er glade for at arbejde og har det vanskeligt med at forstille sig et liv uden arbejdet, fagligheden, kunderne/borgerne og det sociale sammenhold på arbejdspladsen. 

Tænk, hvis du fik at vide i morgen, at du nu har 30 års “ferie” og du er for gammel til at gå på arbejde og du er ikke ønsket der mere.
Du vidste godt, at det kom én dag, men lige i dag, det havde du ikke regnet med!

Hvad vil du bruge de næste 10 – 20 – 30 år til?

37 timer hver uge plus din transporttid, smøring af din madpakke, din frokost og fejring af fødselsdage og hygge med de nærmeste kollegaer. Mange, som du har kendt i mange år på godt og ondt. Du har også hørt fra andre, som er fratrådt – “ude af øje og ude af sind”. 

Hvad skal du svare næste gang, at du en møder en fremmede og han/hun spørger dig, hvad laver du så? 

Ja, der er vist noget at tænke over……;-)

Oftest er svaret på spørgsmålet: JEG HAR ALDRIG HAFT SÅ TRAVLT SOM EFTER, AT JEG ER HOLDT OP MED ARBEJDET. Det er golfen eller børnebørnene og rejserne, der fylder en hel arbejdsdag op – tænk over det er 37 timer hver uge i mange år frem.   

En af vores kunder udtaler følgende:
“I hele mit lange liv har jeg selv valgt, hvad og hvor jeg vil arbejde og hvem jeg vil være sammen med. Hvis jeg har været træt af mit arbejde, har jeg bare kunne skifte eller finde på noget andet at lave. Men på grund af mit cpr. nr., er det nu andre, der vil bestemme over min store beslutningen og jeg ser mange bare følge med uden, at de selv har den store indflydelse”.

55+ DILEMMA
Det er her et dilemma opstår. Du kan ikke tale med din chef, hvis han/hun ikke forstår dig. På forslag til ændringer i arbejdssituationen bliver det ofte enten ja eller nej. Du er i risiko, hvis du taler med kollegaer om det, om de kan holde tæt overfor andre på arbejdspladsen eller overfor chefen. Din kone eller din nærmeste ven har hørt dit dilemma flere gange og lytter ikke mere.
Du er faktisk overladt til dig selv og du skal selv træffe din beslutning uden at have nogen at spare med.

Hvilke muligheder har du?

  1. Du kan tumle med det selv og ud fra din afgørelse træffe din egen beslutning
  2. Du kan spørge andre i samme alder om, hvad de har har gjort og tænkt
  3. Du kan kontakte FirmaPlus for en personlig samtale med en MENTOR, hvor vi lytter, foreslår mulige veje og sammen med dig lægger en plan for det videre forløb under tavshedspligt og ud fra en lang erfaring fra lignende dilemmaer. 


Tænk over det…………………når du er klar, kan vi mødes og tale sammen “face to face”, eller tale i telefonen, skrive sammen på mail eller mødes på Skype.

Det vigtigste er, at du bare ikke skal være alene med at tumle med dit store dilemma.  

Målet er at forberede dig til din 55+ samtale med din chef/leder, får du forhåbentlig får den bedste udviklingssamtale nogensinde… 

Du er altid velkommen til at ringe til Hans Ussing og få en samtale