Administrationsledelse

Administration

Vi har 5 dygtige administratorer

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

34_Edition_08 50+ Kadidatportal

Jeg har valgt dette billede fordi:

Blomster gør en glad. Jeg er en glad person, som ønsker at gøre andre glade, så de også får en farverig dag.
Det handler om at dyrke en positiv holdning til de opgaver vi udføre, men også til vores arbejdskollegaer.
Når der er et positivt arbejdsmiljø, vokser motivationen automatisk og vi udvikler en positiv holdning.
Man tager selv en beslutning om man ønsker at være glad så opnår man den indre ro og der kan min glæde hvile.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Med solide kompetencer inden for kontorfaget kan jeg løse mange administrative opgaver, kundebetjening, IT, fakturering, koordinering, indkøb og boligadministration og jeg er nysgerrig for at lære meget mere. Jeg kender til forskellige ERP- og IT-systemer, fx SAP og Unik og er fortrolig med MS Office pakken og lærer gerne nye systemer.
Med mange års erfaring inden for kontorfaget, arbejder jeg struktureret med mine opgaver og holder af at hjælpe andre og er god til at inspirere og til at finde løsninger sammen med andre.
Jeg kan løse mange typer opgaver på kontoret og er kompetent og rutineret. Desuden ligger jeg altid mit personlige engagement i arbejdet. Jeg er jeg en positiv, energisk og smilende person med et højt serviceniveau.

Ønske til nyt job:

Et job som sekretær, koordinator, administration, fakturering, på bibliotek eller opdatering af hjemmesider. Det er meget vigtigt at der er struktur på arbejdet, både i forhold til virksomheden og i forhold til selve arbejdet.
Jeg vil gerne have, at der skal frihed under ansvar, forstået på den måde, at jeg godt kan lide at vide hvad der skal gøres, så man selvstændigt kan gå i gang med arbejdet. Det er desuden vigtigt, at der er glade, positive mennesker på arbejdspladsen og virksomheden har en positiv atmosfære. Det gør mig glad, hvis jeg kan sætte fodspor på det jeg har gjort og at jeg får lov til at være kreativ på arbejdspladsen med opgaver, arrangementer etc.
Jeg er fleksibel og også nysgerrig for andre arbejdsopgaver.

Faglige kompetencer

Erfaring fra kommune og stat

Personlige kompetencer

Energisk, kreativ, udadvendt, venlig og åben over andre. Er positivt tænkende og god til at holde gejsten.

Uddannelser

Kommunom uddannelse – SAP – Projektstyring i praksis.

IT

Microsoft Office – Unik - Paint Shop Pro – Publisher – Lotus.

Sprog

Dansk Modersmål, Engelsk og forstår svensk og norsk.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Ann

17_Edition_08_mta

Jeg har valgt dette billede fordi:

Det for mig symboliserer overblik og nysgerrighed. Hvad er det for en opgave, som jeg står overfor, og hvad skal der til for at løse den?

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Overblik og struktur og af praktisk og administrative opgaver. God til at igangsætte, gennemføre og afslutte arrangementer/projekter uden at slække på kvaliteten. At få mine medmennesker til at føle sig godt tilpas. I det daglige får jeg mange ideer til optimering af diverse forretningsgange og tager ansvar indenfor de angivne rammer, hvis jeg kender deadline og afslutter jeg og kommer sikkert i mål.

Ønske til nyt job:

Jeg kan se mig selv: At arbejde med en blanding af praktisk og administrativt. Kursuskoordinator og have det store overblik, at være værtinden og give folk en god oplevelse.

Faglige kompetencer

Projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra private og kommunale virksomheder, bogholderi og regnskab og ledelseserfaring

Personlige kompetencer

Ansvarlig, detaljeorienteret, initiativrig, præsentabel og har gode tilpasningsevner.

Uddannelser

Kognitiv coaching og salg (Meyer & Munk), mundtlig fremstilling og præsentation, (RM Academy), intensiv engelsk, Niveau B, (Sproggruppen ApS) , projektledelse 1, (Mannaz A/S), kompromisløs kundebetjening, (Birger Norup), telefonbetjening og direkte borgerkontakt, (Den Kommunale Højskole), praktisk kommunikation, (ULU) og voksen HF, 3 år – (Frederiksberg VUC)

IT

Remedy / Navision / e-conomic - Microsoft Office (Solid erfaring).

Sprog

Dansk (modersmål) Engelsk (skrift og tale)Hollandsk (tale)

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Ame

47_Edition_12 esl

Jeg har valgt dette billede fordi:

En Glad Smiley, fordi jeg altid er glad og imødekommende overfor dem jeg møder på min vej. En positiv livsholdning fylder min dagligdag.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Stabil, rutineret medarbejder, selvfølgelig systematisk, vedholdende og overblik, tilbyder jeg en bred vifte af kompetencer inden for hele kontor og- admini¬stra¬tions¬¬området og regnskabsopgaver. Jeg brænder

Ønske til nyt job:

En spændende og produktiv arbejdsdag for mig er med afvekslende opgaver, med f.eks. sagsbe¬handling, sekretær- og regnskabsopgaver, kundeservice, kursusadministration og meget mere. Også kaldet en ”blæksprutte / multifunktionsmedarbejder”. Et arbejde hvor jeg kan bruge mine mange faglige og sociale kompetencer.

Faglige kompetencer

Facility Management, projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fa private virksomheder, kommuner og staten, bogholderi og regnskab, salgserfaring og analyse.

Personlige kompetencer

Ambitiøs, fleksibel adfærd, fokus på kvalitet, initiativrig og præsentabel.

Uddannelser

Akademiøkonom fra Niels Brocks, Merkonom i markedsføring, Advokatsekretær, og kurser i bl.a. Projektledelse, Dialog der forandre, coaching, salg, psykologi og IT mv.

IT

Rutineret i Office pakken, økonomiprogrammerne; Prisme Portal og Klient og Axapta og AX12,
rejseafregning Travel-X og zExpense.

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk, forstår de nordisk sprog.

Bopæl

Nordsjælland

Kandidat

Esl.

32_Edition_09 Eej

Jeg har valgt dette billede fordi:

Den flyvende ballon symboliserer frihed under ansvar. Samtidig signalerer den overblik, lethed, løsrivelse – jeg frigør tid for chefen til koncentration om kerneforretningen.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Solide færdigheder i kommunikation og budskabsformidling på dansk og engelsk. Ikke mindst skriftligt, hvor jeg kan sørge for flydende sprog og korrekt grammatik samt oplæg ud fra få stikord.

Ønske til nyt job:

Gerne som personlig assistent, chefsekretær, koordinator el. lign. – vigtigst er ikke jobtitlen men muligheden for, at mine kompetencer kan komme i spil. Flair for tal – indsamling af data, budgetopfølgning, kvalitetssikring (f.eks. af rapporter). Proaktivitet og struktur i det daglige arbejde – sætter i gang, overholder deadlines og følger op og friholder således chefen til koncentration om kerneforretningen. Daglig sparring, forståelse for forretningen og for håndering af konfidentiel information.

Faglige kompetencer

Erfaring fra staten og private virksomheder, sprogkyndig, administration og engelsk og dansk færdigheder.

Personlige kompetencer

Ansvarlig, detaljeret, fokus på kvalitet, hurtig opfattende og logisk tænkende.

Uddannelser

Merkonom, organisation & strategi samt markedsføring – Korrespondent engelsk/fransk.

IT

Office-pakken, solid erfaring (Word, Excel, Power Point, Outlook), ACUBIZ, rejseafregningssystem, SAP (rapportgenerering).

Sprog

Dansk, modersmål. Engelsk forhandlingsniveau, skriftlig og mundtligt. Fransk, lavere niveau. Tysk, godt kendskab.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Eej,

05_Edition_09_Pih

Jeg har valgt dette billede fordi:

Jeg lever med den positive livsholdning, at ’life is a beach’. Den holdning tager jeg med i min dagligdag – for med smil og udadvendthed bliver sammenspillet med chefgruppen, kollegerne og andre interessenter lettere i den fælles opgaveløsning og det fælles mål.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

I får i mig den chefsekretær og koordinator, der er vant til at få enderne til at mødes – med smil, overblik, prioriteringer af opgaver og omstillingsparathed. Jeg er god til at etablere kontakt til mennesker på alle niveauer i en organisation – og altid med respekt for menneskelige og kulturelle forskelle. Mange års erfaring fra internationale virksomheder har givet mig min store forretningsforståelse – og jeg kommunikerer ubesværet på både tysk og engelsk.

Ønske til nyt job:

Et job som PA eller chefsekretær, koordinator, salgssekretær, office manager el. lign. Jobtitel er ikke det afgørende – men jobindholdet og dét at jeg kan bruge mit stærke planlægningsgen og mine solide sprogkundskaber vejer tungere.

Faglige kompetencer

Erfaring fra privat virksomheder, Erfaring fra staten.

Personlige kompetencer

Energisk, fleksibel adfærd, fokus på kvalitet, forstår ledelsesprincipper og er sproglig.

Uddannelser

NLP Business - Performer kommunikation på arbejdspladsen, Konflikthåndtering, Bachelor´s degree English, Akademimerkonom, Bachelor´s degrees German.

IT

Microsoft Office Meget rutineret. SharePoint Meget rutineret (firmatilpasset udgave). Andre systemer: SAP, Navision, InDesign (kendskab), Adobe. Sætter mig hurtigt ind i – og forstår nye systemer.

Sprog

Dansk Modersmål, Engelsk og tysk flydende opvokset med tysk. Læser og forstår svensk og norsk.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Ph.