FirmaPlus’s historie

cf204317 Som én af de første virksomheder, som specialisere sig i 50+ rekruttering og 55+ Projekter.

 

2019

Vi bliver nu flere partnere og vi certificere flere Freelancepartnere. Målet er, at flere arbejder med at få 50+ ‘erne i job. Det lykkes meget godt, vi får 50% i job i løbet 3 – 6 mådeneder. Til sommerferien er vi nu 6 partnere, som arbejder med 50+ og vi dækker nu Storkøbenhavn, Midt- og Nordsjælland.

2018

Vi arbejder videre og vi får mange 50+’ere i job og flere får øjnene op for deres erfaringer og kompetencer. Vi indgår samarbejde med fire jobcentre på Sjælland og her hjælper vi med at få endnu flere i job.

2017

Vi fik en god start på 2017, hvor vi har fået mange 50+’ere ind i vores 50+ Jobdatabase. Vi har indtil juli fået 8 kandidater ud af 25 personer i arbejde. Vi holder vores målsætning indtil videre og flere og flere kommer ind i 50+ Jobdatabasen og flere ønsker et mentorforløb.

2016

I februar startes et 55+ projekt med Aviator A/S i lufthavnen. I 55+ Projektet deltager 35 medarbejdere som er fyldt 55+ og 14 ledere.
SeniorErhver ønsker et foredrag om 55+ på arbejdmarkedet og mulighed for 55+ Outplacement.

De første 55+ Outplacement ordre er i huse og flere følger. Vi arbejder med Staten og tilbyder flere styrelser 55+ Outplacement.

50+ tilbage på arbejdet er et nyt produkt, hvor vi rekrutterer 50 og 60+ kandidater til stillinger som:
* Fuldtidsansatte
* Deltidsansatte
* Projektansættelse
* Konsulentansættelse eller montorer

Nu er vi ude med en ny hjemmeside og vi opbygger en 50+ Jobdatabase og vi tilbyder virksomheder og fagforbund 50+ vidensbank.

Vi har fået gode erfaringer med 50+ Jobdatabasen. Flere og flere fortæller os om deres oplevelser på jobmarkedet, og at de har behov for en eller flere til at hjælpe med at få det næste job.
Vi er blandt de få konsulentvirksomheder, som tilbyder at opsøge virksomheder, som har brug for deres kompetencer og erfaring. Vi kalder det “omvendt headhunting”, hvor vi finder virksomheder, som har brug for vores kandidater og bringer dem i spil.

 2015

Rotary Danmarks klubber ønsker 55+ foredrag om arbejdskraft og de demografiske udfordringer. DEr gennemføres foredrag i 3 klubber på Sjælland.

Ny partner Bjarne Riis Christensen indgår i FirmaPlus, som specialist i Outplacement og der indføres 2 nye produkter 55+ Outplacement og Outplacement for særligt sårbare medarbejdere.  Der er et stort behov for Outplacement allerede fra 50 års alderen, hvor mange jobsøgede bliver sorteret fra pga. deres alder.

Ny partner Anne Dorte Rosenstand indgår i FirmaPlus, som specialist i Digital Markedsføring og mange års erfaring med Salesforce, som bliver vores fælles CRM system i FirmaPlus. Lead Nurting bliver implementeret i efteråret og de første nye kunder køber og det bliver en succes.

42 Millioner Kroner i Fondsmidler til 55+ Projekter.  Vi slår et slag for at få startet flere 55+ Projekter op til 2016.
Vi kontakter direktører og HR-Chefer og gør opmærksom på, at de faktisk kan fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft på mange arbejdspladser, både offentlige og private.

 

Serviceforbundet i tæt samarbejde med AOF Danmark og John Dybart, hvor vi har holdt foredrag for 350 medlemmer og deres ledsagere i 5 byer landet over. Serviceforbundets chef for A-Kassen holdet et indlæg om, hvordan det kan betale sig at arbejder videre og evt. på del efterløn. PensionDanmark holdte indlæg om, hvad det betyder når man arbejder videre. Vi holdte et indlæg om, hvordan 55+ kan arbejde videre og stadig udvikle sig og glæde sig over sit gode job. En win win for alle som var med.

 

AOF, LO og FIO  blev en del af 1. halvår i videreudvikling af 55+ projekter. Der blev afholdt Temadage rundt i landet og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter deltog. Der blev vist meget stor interesse for “Seniorpolitk som giver bonus” og en stor del af  deltagerne, arbejder nu videre i deres offenlige- og private virksomheder, hvor de implementering af nye seniorpolitikker og vores 55+ Projekter. Se video og læs mere her

 

2014

Jobrotationsmidler er blevet et speciale i FirmaPlus, hvor vi har tilknyttet en specialist i administration og rekruttering af vikarer under kursusperioder. Eksempel: 10 deltagere på kursus i 7 timer resulterer i et behov for 70 timers vikarhjælp. Vikaren kan udføre de nødvendige opgaver i den periode medarbejderne er ude af huset eller på andre områder i virksomheden.

SalgsPlus+ blev lanceret. Et tilbud om en periodisk ekstra salgsarbejdskraft til virksomheder, som trænger til et energy boost. Hans Ussing har stor salgserfaring, som han gerne deler med andre virksomheder. På sigt bliver der tilknyttet flere sælgere, som kan hjælpe med den store opgave det er for mange mindre virksomheder at have en aktiv salgsorganisation.  Se mere

FirmaPlus har udviklet 55+ Pilotprojektet. Det er et opstartsprojekt for den enkelte kommune eller virksomhed. Det sætter 55+ problematikken på dagsordenen. Her bliver ledere og medarbejdere udviklet sammen for at skabe større trivsel på arbejdspladsen. 55+ Pilotprojektet er designet til at informere deltagerne om vigtigheden af at fastholde 55+’erne. Herefter kan “55+ fastholdelse og udvikling” projektet igangsættes separat. Med støtte fra fondsmidler kan projektet hurtigt og nemt gennemføres. Se mere

FirmaPlus indgik samarbejde med AOF

  • Herunder AOF Gladsaxe – Job og uddannelse, AOF Center Sjælland Syd, AOF Center Sjælland Nord og AOF Center på Bornholm.
  • Kursusforløb med fokus på 55+ Pilotprojektet for AOFs ledere og medarbejdere. Se mere

I 2014 blev der mulighed for ansøgning om i alt 12.000.000 kr. i fondsmidler ved Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fondsmidlerne kunne bl.a. bruges til finansiering af FirmaPlus’ services.

Ny partner Torben Hare indgår i FirmaPlus, som specialist i stress, stressforedrag og konferencer, Torben bruger gerne sit kæmpe netværk og åbner for flere nye mulige kunder.

2013

FirmaPlus blev brugt som eksempel på et succesfuldt fondsstøttet projekt i bogen: “Håndbog om Fundraising” af Dennis Hørmann & Rasmus Munch. I bogen kan man læse om, hvordan man bliver god til at fundraise og hvordan FirmaPlus fik ændringer og yderligere tilpasninger af indhold og størrelsen på fondsansøgning. FirmaPlus modtog 1.200.000 kr. til gennemførsel af “55+ fastholdelse og udvikling”s projektet.  Se mere

FirmaPlus’ projekt med Greve Kommune blev understøttet af fondsmidler fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med tilskud fra puljen “Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet”. FirmaPlus stod for ansøgningen og arbejdet der hertil fulgte. Se hvordan I kan få jeres “55+ fastholdelse og udvikling” projekt understøttet af lignende fondsmidler Se mere

FirmaPlus’ projekt med Greve Kommune nåede dets ende og blev anmeldt i en artikel i magasinet Dansk HR (PID). Læs blandt andet HR-chef, Birgitte Rømers kommentarer om hvordan 34% af deltagerne nu vil blive længere arbejdspladsen i stedet for at gå på pension før tid. Herudover blev rapporten fra projektet i Greve kommune lanceret. Se mere 

I 2013 blev der mulighed for ansøgning om i alt 37.000.000 kr i Fondsmidler ved Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fondsmidlerne kunne bl.a. bruges til finansiering af FirmaPlus’ services.

2012

Projektet med Greve Kommune blev aktuelle nyheder og fik opmærksomhed i Lorry. Se her videoklip fra Lorry om 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune: Se mere

FirmaPlus blev Dagens Synspunkt i Berlingske Business d. 17. juli 2012. Her med fokus på, hvordan man kan spare på udgifterne ved fratrædelse, ved ikke at opsige virksomhedens ressourcestærke medarbejdere. Læs mere her. Læs mere

Birgitte Elsner er blevet ass. partner som projektleder og specialist i kommunikation.

 2011

I september afholdte Berlingske Media messen GenerationPLUS i Øksnehallen, København. Her deltog FirmaPlus sammen med LeverandørNetværket. LeverandørNetværket var repræsenteret af 11 virksomheder og afholdte 12 ud af 20 foredrag på messen, hvor alle var med fokus på 50+ alderen.

Den 17. Maj 2011 søgte FirmaPlus om registrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Denne ansøgning blev godkendt pr. april 2012. Ingen andre i Danmark kan hermed kalde sig FirmaPlus og tilbyde lignende produkter, som vi tilbyder.

FirmaPlus har nu 15 foredragsholdere at vælge mellem til vores 55+ kurser.

2010

I oktober blev 55+ web-portalen oprettet. Et lukket forum med særligt udvalgte informationer for 55+’ere om penge, pensioner, video, bøger, rabatmuligheder hos forskellige specialister og vareleverandører mm. Alle deltagende på vores seniorseminarer får udleveret et adgangskort til portalen. Her tilbyder FirmaPlus personlig rådgivning af 55+’ere, hvor der er mulighed for sparring og rådgivning fra Hans Ussing og andre samarbejdspartnere.

I september blev det første 55+ kursus afholdt med en tilslutning langt over forventet. Igennem netværket blev kontakten skabt til Syddjurs Kommune, som ønskede at gøre en indsats for seniorerne. Der blev afholdt 2 aftenkurser med flere end 130 deltagere hver aften.

Budskabet var klart: FirmaPlus skulle arbejde videre med ”Den attraktive arbejdsplads for 55+”.

Vision
Vi tager udgangspunkt i den nuværende situation og tilfører relevante kompetencer og værktøjer, som skaber forbedringer og øget udvikling.

Med fokus på 55+: Med udgangspunkt i samfundets demografiske udvikling tilfører vi relevante værktøjer og uddannelsesformer, som skaber bedre kommunikation mellem generationer i virksomheder og kommuner.

Mission
Vi hjælper virksomheder og kommuner med at skabe forbedring på det menneskelige, det økonomiske og ledelsesmæssige område.

Med fokus på 55+: Vi skaber en bedre kommunikation mellem ledere og medarbejdere med fokus på gruppen 55+, som forbedrer effektiviteten og arbejdsglæden i hele virksomheden og kommunen.

Navnet FirmaPlus blev til. Det understøtter vore ønsker om:

  • at udvikle og fastholde ressourcer blandt de 55+ og seniorer på arbejdsmarkedet
  • at bruge den viden og erfaring, der er opbygget igennem karrieren
  • at tilføre virksomheder viden om at opnå en bedre indtjening
  • at gøre en forskel på arbejdsmarkedet og i samfundet