Human Ressource og Facility Mangement

HR - Uddannnelse, Facility Management.

Vi har 3 dygtige kandidater

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

HR - Udvikling

FirmaPlus Dialoogle Hra

Jeg har valgt dette billede fordi:

I en lufthavn er alle funktioner vigtige, fra jord-, service- og kabinepersonalet over flyvelederen til direktionsgangen, for at sikre en optimalt sikker afvikling af trafikken, og dermed skabe den optimale oplevelse for passagerer og andre interessenter, herunder myndigheder, pengeinstitutter, revisorer m.fl. Det er faktisk dette fokus jeg kan hjælpe dig med i din organisation.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Skarpe, velfunderede resurser, som vil tilføre langtidsholdbare og værdiskabende resultater til opnåelse af strategiske og forretningsfokuserede målsætninger. En engageret og dedikeret resurse til styrkelse af såvel de ledelsesmæssige som de samarbejdsrelaterede kompetencer på alle niveauer. Erfaring, vilje og robusthed til at nå i mål med de tildelte opgaver og udfordringer, værdiskabende vidensdeling samt mulighed for en attraktiv investering i kompetente resurser

Ønske til nyt job:

Mulighed for at bruge, videreudvikle og dele ud af mine opsamlede, brede erfaringer fra et kalejdoskopisk felt af HR-relaterede opgaver. Mulighed for at være med til at udvikle/styrke en proaktiv, forretningsfokuseret samarbejdskultur med stærkt engagement og høj grad af ejerskab. Mulighed for at arbejde med forretningsfokuseret værdiskabelse på alle niveauer i et arbejdsmiljø baseret på etnisk, faglig og kompetencemæssig diversitet. Virksomheder med teknisk fokus; fra 75 medarbejdere i en virksomhed i vækst, evt. indenfor Miljø, Teknologi, Robotek og primært område Fyn.

Faglige kompetencer

HR- Udviklingchef, HR- Udvikling, HR- Business Partner, projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra kommuner, ledelseserfaring, salgserfaring, afdelingschef

Personlige kompetencer

Ansvarlig, Business orienteret, energisk, Inddragende og individorienteret.

Uddannelser

Metier, Odense DK, Prince2 Projektledelse Foundation & Practitioner, (Cer-tificeret). HUMI, Odense DK, NLP BP - MP EI in Communication (Int. Certifice-ret). UKON, Aarhus, DK; ORKON5, Intern Organisations Udviklingskonsulent. Assessment værktøjer (alle med opnået certificering). DecisionWise – 3600-feedback; Employee Engagement Survey; Cultural Survey, US. Everything DISC – Work of leaders’; ‘Workplace’; ‘5 Behaviors of a Cohesive team’, DK. LI/PI – Leadership Index/Predictive Index, Personal Profile, PI Europe, DK/Cph. DiSC – Personlig Profil, Thomas International, DK/Cph. MBTI – Personlig Type Indikator, Danish Management Institute, DK/Cph. Ingeniør (OT84 B&A – Kyst- og Havneteknik). Værnepligt, Søværnet (Minelægger Falster) Tømrer (Tømrermester Peder Nørby, Odense DK). Folkeskolen, Realeksamen (Risingskolen, Odense DK)

IT

MS Office/Office365, Internet og Mail/Kalender (Outlook), HRM-systemer (CatalystOne, HR Solution) og Skype for Business.

Sprog

Dansk; Modersmål. Engelsk; Flydende i skrift og tale, Proces- & Forhandlingsniveau. Tysk, gode evner i skrift, tale, kan forhandle og facilitere forløb.

Bopæl

Bor i Svendborg kører gerne til mit nye arbejde på Fyn - Sønderjylland og Øst Sjælland.

Kandidat

Hra

Uddannelsesspecialist – unge som ældre

FirmaPlus Dialoogle Tpi

Jeg har valgt dette billede fordi:

De to zebraer står hver sin vej, og mange vil umiddelbart hæfte sig ved forskelligheden i dét. Jeg hæfter mig ved, at de har samme sprog, samme dagsorden, samme arbejdsbetingelser - og formentlig nogenlunde samme mål.
Min tilgang er: Forskelligt udgangspunkt - Læring - Fælles mål
Det er de positive processer jeg kan medvirke til, og udvikle: At skabe fælles fodslag, finde synergi, og sikre både målopfyldelse og trivsel.
(Og de har endda matchende uniform, zebraerne...)

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

I en organisation er det mig, der skaber fælles retning mod virksomhedens mål. Det gør jeg med min indsats, min faglighed og min kommunikation Jeg har en anerkendende og coachende stil - men kan også komme med de udfordrende forslag og træffe nødvendige valg.
Du får en ressource, der er vant til at arbejde med kompetenceudvikling i flere brancher og på alle niveauer; fra lærlinge/elever til ledelsesudvikling: Teknikere, sælgere, ledere, chefer.

Ønske til nyt job:

Mine ønsker til en kommende arbejdsplads: Klart kommunikerede mål og høj faglighed. En åben organisation med plads til nytænkning og humor. Gerne i SMV-segmentet (Små og Mellemstore Virksomheder, 50-250 medarbejdere).Kom med en god chef og en fornuftig opgaveportefølje - fx et mix af udvikling, drift og administration - så skal jeg sørge for at levere på mine KPI'er. Jeg vil effektivt kunne løse opgaver på deltid, helt ned til ½-1 dag om ugen, hvis din virksomhed ikke har brug for en fuldtids ressource.

Faglige kompetencer

Planlægning og koordinering, teknisk og kommerciel uddannelse, kvalitetssikring, optimering, projektledelse, undervisningserfaring, videndeling og administration

Personlige kompetencer

Ansvarlig. Kundeorienteret. Humoristisk. Lyttende og ærlig.

Uddannelser

Kommunikation som kompetence, psykoterapeutisk Institut, NLP Business Practitioner, Tietgen KompetenceCenter, NLP kommunikation, Ledernes Hovedorganisation, master i IKT og Læring, Aalborg Universitet. Grafisk Teknik 1 og 2, Grafisk Højskole, projektlederkursus, Dansk Industri, teknonom, personaleledelse, teknonom, kvalitetsstyring, automekaniker og student.

IT

Rutineret bruger af Microsoft Windows og Office-pakkerne; Word og Excel på højt niveau, superbruger af PowerPoint som visuelt hjælpemiddel, arbejdet intensivt med flere LMS systemer, indgående kendskab til digitale undersøgelser, spørgeskemaer og webbaserede evalueringer, indgående kendskab til SAP, Kendskab til SalesForce CRM.

Sprog

Dansk: Excellent/modersmål. Engelsk: Forhandlingsniveau skriftligt og mundtligt. Nordiske sprog: Forhandlingsniveau mundtligt, flydende skriftligt. Tysk: Samtaleniveau, læser teknisk materiale uden problemer

Bopæl

Farum, men er mobil og fleksibel.

Kandidat

Tki

FM- leder

31_Edition_12 kjj

Jeg har valgt dette billede fordi:

Jeg søger altid at finde den optimale løsning.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Mange års ledelseserfaring med drift af kommunale veje, grønne områder og udearealer ved ejendomme. Det omfatter strategiudvikling, økonomistyring, organisations-udvikling og løbende effektivisering af opgaverne. Stor erfaring i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor formålet er at yde bedst mulige service til borgere samt fokus på værdiskabelse.

Ønske til nyt job:

Ledelsesfunktion i en virksomhed, der udfører driftsopgaver ved veje, grønne områder og Facility management. Dygtig og visionær ledelse, der har en klar retning for virksomhedens udvikling. Optimering og resultatskabelse i samarbejde med ledelse og medarbejdere, så vi sammen når de fastsatte mål på en meningsfuld måde.

Faglige kompetencer

Ledelse af udvikling af medarbejdere, kundepleje og kontraktstyring, strategiudvikling, økonomistyring samt skriftlig og mundtlig kommunikation.

Personlige kompetencer

Analytisk, struktureret, robust, optimerende og serviceorienteret.

Uddannelser

Valgfag på Master of Public Governance (MPG): Retorik for ledere + Personligt lederskab og dialogisk coaching. Styring og motivation i den offentlige sektor + Kommunikation af tal og resultater til medarbejdere og borgere. HD Organisation og ledelse. Akademiuddannelse i Ledelse, Merkonom i økonomistyring + innovation og anlægsgartnertekniker.

IT

Microsoft Office

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk -flydende i skrift og tale).

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Kjj