Human Ressource og Facility Mangement

Facility Management og Human Ressource

Vi har 2 dygtige kandidater

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

31_Edition_12 kjj

Jeg har valgt dette billede fordi:

Jeg søger altid at finde den optimale løsning.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Mange års ledelseserfaring med drift af kommunale veje, grønne områder og udearealer ved ejendomme. Det omfatter strategiudvikling, økonomistyring, organisations-udvikling og løbende effektivisering af opgaverne. Stor erfaring i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor formålet er at yde bedst mulige service til borgere samt fokus på værdiskabelse.

Ønske til nyt job:

Ledelsesfunktion i en virksomhed, der udfører driftsopgaver ved veje, grønne områder og Facility management. Dygtig og visionær ledelse, der har en klar retning for virksomhedens udvikling. Optimering og resultatskabelse i samarbejde med ledelse og medarbejdere, så vi sammen når de fastsatte mål på en meningsfuld måde.

Faglige kompetencer

Ledelse af udvikling af medarbejdere, kundepleje og kontraktstyring, strategiudvikling, økonomistyring samt skriftlig og mundtlig kommunikation.

Personlige kompetencer

Analytisk, struktureret, robust, optimerende og serviceorienteret.

Uddannelser

Valgfag på Master of Public Governance (MPG): Retorik for ledere + Personligt lederskab og dialogisk coaching. Styring og motivation i den offentlige sektor + Kommunikation af tal og resultater til medarbejdere og borgere. HD Organisation og ledelse. Akademiuddannelse i Ledelse, Merkonom i økonomistyring + innovation og anlægsgartnertekniker.

IT

Microsoft Office

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk -flydende i skrift og tale).

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Kjj

11_Edition_07 FirmaPlus SLJ

Jeg har valgt dette billede fordi:

Fordi jeg ikke er bange for at få forrest, involvere mig, hjælpe andre og have kontakt med mange mennesker, men altid har opbakning fra ledelsen, forståelse fra kollegaer og medarbejdere, så vi alle bevæger os i samme retning og mod fælles mål. Dette kræver det store overblik og struktur på arbejdet, hvorfor jeg nogle gange har brug for ro og fordybelse, til selv at få noget fra hånden.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

En engageret, loyal, hårdt arbejdende og stabil leder med gennemslagskraft, overblik og et godt humør, der planlægger og har struktur på hverdage, så deadlines altid overholdes. Med baggrund fra den finansielle sektor, HR, projektledelse og Facility Management, kan jeg bestride mange forskellige stillinger og ansvarsområder.

Ønske til nyt job:

Ledelse, indenfor Facility Management gerne med ansvar for reception, service medarbejdere, kontakt til eksterne leverandører, ombygning, renovering, space management, diverse projekter og hele paletten af intern services i en større virksomhed.
Kan også være blanding af HR og Facility Management i en lidt mindre virksomhed.
Daglig kontakt med mange mennesker gerne i et internationalt miljø med forskellige kulturer.

Faglige kompetencer

Ledelseserfaring, erfaring fra private virksomheder, Facility Management, HR- Management og sikkerhed.

Personlige kompetencer

Ledelse, overblik, proaktiv, empatisk og positiv adfærd.

Uddannelser

Projektledelse i praksis, PRINCE2 certificeret, arbejdsmiljø uddannelse, HR Akademi uddannelse, Merkonom i personaleledelse og bankuddannelse

IT

Microsoft Office, Sharepoint, OneNote, og SAP. Erfaring med Navision, Lessorløn, Multidata, Orkidé personalesystem. FM- system Butler og kendskab til Auto-CAD

Sprog

Dansk (modersmål). Læser, skriver og taler engelsk. Læser og taler tysk i begrænset omfang. Læser og forstår svensk og norsk.

Bopæl

Stor København (Kastrup)

Kandidat

Sje