Human Ressource og Facility Mangement

HR-Chef – HR-Udvikling – Uddannelse for unge og ældre

Vi har 8 dygtige kandidater

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser: En aktiv og positiv HR-afdeling og Facility Management kan skabe arbejdsglæde og fastholde dygtige og ansvarlige medarbejdere.

Passioneret - Struktureret - Forandringsvillig

Hvad kan jeg tilbyde:

Engagement, stabilitet, lang HR- og ledelseserfaring fra store virksomheder.

Ønske til nyt job:

Bidrage med mine kompetencer i deltidsjob som HR chef/partner/koordinator.

Faglige kompetencer

HR-chef, HR business partner, rekrutteringschef, ledelse og HR-assistent.

Personlige kompetencer

Ansvarlig, engageret, inddragende, fokus på kvalitet og sproglig.

Uddannelser

Kandidatuddannelse: Cand.ling.merc., CBS, inkl. udlandsophold
Kurser inden for HR-Jura, rekrutterings- og interviewskills, certificering inden for forskellige personligheds- og problemløsningstests og ledertræningsforløb.

IT

Rutineret bruger af Microsoft Office pakken, diverse HR- og rekrutteringssystemer, WordPress, SoMe og Conference Manager eventsystem.

Sprog

Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende i skrift og tale
Fransk: Flydende i skrift og tale

Bopæl

Roskilde/Midtsjælland.

Kandidat

Ter

Partner

Hans Ussing

Løsningsorienteret - Struktureret - Samarbejdende

Hvad kan jeg tilbyde:

Rådgive ledere, så de selv kan komme frem til en løsning ved at fungere som sparringspartner. Jeg er detaljeorienteret og kan skabe overblik. Går efter intuitive, pragmatiske og praktiske løsninger. Arbejder selvdisciplineret og omhyggeligt med stor udholdenhed. Overholder deadlines og er eksekverende. Jeg kan træffe beslutninger og sikre, at alle detaljer og rutineopgaver bliver fuldført og kvaliteten er i orden til gavn for kollegaerne og virksomheden.

Ønske til nyt job:

Go-to person fx ifm. HR-relaterede spørgsmål og teambuildings. Onborade, støtte og supportere ledere til selv at kunne træffe beslutning og sikre ordentlighed og medarbejdertrivsel. Bidrage med effektivisering/automatisering af forretnings-/arbejdsgange. Undervise/vejlede/informere ledere i nye/ændrede arbejdsgange/koncepter.

Faglige kompetencer

HR partner, HR business partner, ledelseserfaring, erfaring fra private virksomheder, projektledelse, afdelingschef.

Personlige kompetencer

Initiativrig, fremtidsorienteret, ansvarlig, præsentabel og businessorienteret.

Uddannelser

Diverse lederuddannelse og diverse Merkonom uddannelser.

IT

Microsoft Office pakken

Sprog

Engelsk (taler, skriver og forstår: B2+)*, tysk (taler, skriver og forstår: B2)* / svensk/norsk (forstår: A2)*
*) Common European Framework of References for Languages

Bopæl

Region Hovedstaden

Kandidat

Ljø

Partner

Ken Riis Ingerslev

Relationsskabende - Resultatorienteret - Konstruktiv

Hvad kan jeg tilbyde:

Ledelsessupport med alle facetter i sekretærarbejde. Møde- og rejseplanlægning til udførelse af større og mindre personaleevents. Bred erfaring med HR opgaver – stillingsopslag, rekruttering og onboarding. Ledelseserfaring.

Ønske til nyt job:

Office-Manager, direktionssekretær, koordinerende roller, HR, og gerne medopstart af mindre virksomhed med pionerånd. Business Partner, Coach og karriererådgiver.

Faglige kompetencer

Motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden, afdelingschef, kvalitetssikring, administration, møde- og eventkoordinator, arbejdsmiljø, personlig service, indretning, leder.

Personlige kompetencer

Beslutsom, energisk, imødekommende, lederevner og omstillingsparat.

Uddannelser

Uddannet sygehjælper fra RH – 1990
Excel kursus 2018
Talent Manager/Talent Recruiter kursus og implementering 2017
Outlook kursus 2017
Stressspotterkursus 2015
Retorikkursus 2014
HR Konsulenten 2013
Jurakursus 2009

IT

Officepakken

Sprog

Dansk (modersmål)
Engelsk – middel
Begår mig på skandinavisk

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Nin

Partner

Morten Wittrup Præstbrogaard

Reflekterende – positiv - pålidelig

Relationsskabende - Resultatorienteret - Konstruktiv

Hvad kan jeg tilbyde:

Erfaren og passioneret leder og konsulent der formår at skabe resultater. Min styrke er en helhedsorienteret og strategisk tilgang til udvikling og jeg brænder for reelt at understøtte virksomheden/organisationen i at lykkes med strategien. At møde mennesker, hvor de er og motivere dem til at skabe forbedringer og deltage i forandringer er mit varemærke. Jeg er opsøgende og involverende og går analytisk til værks for at skabe de bedste løsninger for organisationen.

Ønske til nyt job:

Rådgivende og eksekverende konsulent indenfor ledelse, change management, kultur, teamudvikling, rekruttering, talentudvikling, coaching på excecutive- og ledelsesniveau, teams og individniveau. F.eks HR-Direktør, HR-Chef, HR-Business Partner, Coach, karriererådgiver.

Faglige kompetencer

Projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra private virksomheder, ledelseserfaring, afdelingschef, HR-Partner, HR-Udvikling, HR-Business Partner.

Personlige kompetencer

Ambitiøs, business orienteret, inddragende, initiativrig og ledende.

Uddannelser

Bestyrelsesuddannelse, Master i organisationspsykologi, Cand. Merc HRM og HA.

IT

Officepakken, Lotus Notes, One Notes og HR Manager.

Sprog

Dansk (modersmål), Engelsk (Flydende), Tysk (Konversation).

Bopæl

Sjælland

Kandidat

Bar

Partner

Ken Riis Ingerslev

Reflekterende – positiv - pålidelig

HR - Ledersparring - Projektledelse

Hvad kan jeg tilbyde:

Sparring og coaching af ledere, ledelsesteams og andre med personaleansvar. Jeg tilbyder bistand ift. HR-arbejde, udviklingsprocesser, omstrukturering, implementering af nye tiltag m.m. Tilbyder ledelsesrådgivning på individ- og gruppeniveau.

Ønske til nyt job:

Coach, ledelsescoach, ledelsesrådgiver, sparringskonsulent, HR-medarbejder, proceskonsulent og udviklingskonsulent.

Faglige kompetencer

Facility management, projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra kommuner, ledelseserfaring, analyse, afdelingschef, HR – Chef, HR – Udviklingchef og HR - Udvikling

Personlige kompetencer

Ambitiøs, coaching, diplomatisk, kreativ og optimistisk.

Uddannelser

2019:Proceskonsulentuddannelsen på COK
2016:Modul på UCC om Inkluderende Læringsmiljøer.
2013:Diplomuddannelse i Offentlig ledelse.
2011: Akademiuddannelse i Coaching og samtale.

IT

MS 365 – bruger
KMD EDSH (kommunale systemer), GDPR

Sprog

Dansk (modersmål)
Engelsk
Skandinavisk

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Lve

Partner

Mette Skov

Overblik - Empatisk - Projektledelse

HR - Ledersparring - Projektledelse

Hvad kan jeg tilbyde:

Mange års erfaring med ledersparring og at drive strategiske HR initiativer og forandringsprojekter. Jeg tager ansvar for at planlægge, udvikle og koordinere projekter fra ide til implementering. Jeg bruger mine analytiske evner til at skabe overblik og skaber resultater ved at koordinere og arbejde struktureret i tæt samarbejde med kollegaerne på tværs af hele organisationen.

Ønske til nyt job:

Udfordrende opgaver i en virksomhed, der ønsker at skabe en kultur med højt humør og engagement samt et meningsfuld arbejdsliv for alle medarbejder med fokus på at udvikle og fastholdelse. Stillingen kan være mangeartet; HR Udviklingskonsulent, HR Business Partner, Konsulent, højre hånd for HR chefen eller Projektleder i HR eller ude i organisationen, hvor jeg kan skabe værdi med min baggrund som både ingeniør og organisationskonsulent,

Faglige kompetencer

Ledersparring, Coaching, Projektledelse, Organisationsudvikling, Change Management, Talent- og Lederudvikling, Facilitering, MBTI og Hogan assessment

Personlige kompetencer

Engageret, pålidelig, struktureret, omgængelig, social, empatisk, pragmatisk og vedholdende.

Uddannelser

Coaching for Organizational Consultants, Ashridge Business School (London 2014-2015)
Systemisk proces konsulent, Attractor (2007-2008)
Organisationskonsulent & Coach, GIS (1997-2002)
Bachelor of Science / Svagstrømsingeniør (1986)

IT

Rutineret bruger af Microsoft Windows og Office-pakkerne. Indgående kendskab til WordPress, Daglig bruger af CRM systemer, E-conomic, Google og Sharepoint.

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - Flyende professionelt
Svensk og Norsk - Forstår mundtlig og skriftligt forretningssprog

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Tol

HR - Udvikling

Hvad kan jeg tilbyde:

Skarpe, velfunderede resurser, som vil tilføre langtidsholdbare og værdiskabende resultater til opnåelse af strategiske og forretningsfokuserede målsætninger. En engageret og dedikeret resurse til styrkelse af såvel de ledelsesmæssige som de samarbejdsrelaterede kompetencer på alle niveauer. Erfaring, vilje og robusthed til at nå i mål med de tildelte opgaver og udfordringer, værdiskabende vidensdeling samt mulighed for en attraktiv investering i kompetente resurser

Ønske til nyt job:

Mulighed for at bruge, videreudvikle og dele ud af mine opsamlede, brede erfaringer fra et kalejdoskopisk felt af HR-relaterede opgaver. Mulighed for at være med til at udvikle/styrke en proaktiv, forretningsfokuseret samarbejdskultur med stærkt engagement og høj grad af ejerskab. Mulighed for at arbejde med forretningsfokuseret værdiskabelse på alle niveauer i et arbejdsmiljø baseret på etnisk, faglig og kompetencemæssig diversitet. Virksomheder med teknisk fokus; fra 75 medarbejdere i en virksomhed i vækst, evt. indenfor Miljø, Teknologi, Robotek og primært område Fyn.

Faglige kompetencer

HR- Udviklingchef, HR- Udvikling, HR- Business Partner, projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra kommuner, ledelseserfaring, salgserfaring, afdelingschef

Personlige kompetencer

Ansvarlig, Business orienteret, energisk, Inddragende og individorienteret.

Uddannelser

Metier, Odense DK, Prince2 Projektledelse Foundation & Practitioner, (Cer-tificeret). HUMI, Odense DK, NLP BP - MP EI in Communication (Int. Certifice-ret). UKON, Aarhus, DK; ORKON5, Intern Organisations Udviklingskonsulent. Assessment værktøjer (alle med opnået certificering). DecisionWise – 3600-feedback; Employee Engagement Survey; Cultural Survey, US. Everything DISC – Work of leaders’; ‘Workplace’; ‘5 Behaviors of a Cohesive team’, DK. LI/PI – Leadership Index/Predictive Index, Personal Profile, PI Europe, DK/Cph. DiSC – Personlig Profil, Thomas International, DK/Cph. MBTI – Personlig Type Indikator, Danish Management Institute, DK/Cph. Ingeniør (OT84 B&A – Kyst- og Havneteknik). Værnepligt, Søværnet (Minelægger Falster) Tømrer (Tømrermester Peder Nørby, Odense DK). Folkeskolen, Realeksamen (Risingskolen, Odense DK)

IT

MS Office/Office365, Internet og Mail/Kalender (Outlook), HRM-systemer (CatalystOne, HR Solution) og Skype for Business.

Sprog

Dansk; Modersmål. Engelsk; Flydende i skrift og tale, Proces- & Forhandlingsniveau. Tysk, gode evner i skrift, tale, kan forhandle og facilitere forløb.

Bopæl

Bor i Svendborg kører gerne til mit nye arbejde på Fyn - Sønderjylland og Øst Sjælland.

Kandidat

Hra

Uddannelsesspecialist – unge som ældre

Hvad kan jeg tilbyde:

I en organisation er det mig, der skaber fælles retning mod virksomhedens mål. Det gør jeg med min indsats, min faglighed og min kommunikation Jeg har en anerkendende og coachende stil - men kan også komme med de udfordrende forslag og træffe nødvendige valg.
Du får en ressource, der er vant til at arbejde med kompetenceudvikling i flere brancher og på alle niveauer; fra lærlinge/elever til ledelsesudvikling: Teknikere, sælgere, ledere, chefer.

Ønske til nyt job:

Mine ønsker til en kommende arbejdsplads: Klart kommunikerede mål og høj faglighed. En åben organisation med plads til nytænkning og humor. Gerne i SMV-segmentet (Små og Mellemstore Virksomheder, 50-250 medarbejdere).Kom med en god chef og en fornuftig opgaveportefølje - fx et mix af udvikling, drift og administration - så skal jeg sørge for at levere på mine KPI'er. Jeg vil effektivt kunne løse opgaver på deltid, helt ned til ½-1 dag om ugen, hvis din virksomhed ikke har brug for en fuldtids ressource.

Faglige kompetencer

Planlægning og koordinering, teknisk og kommerciel uddannelse, kvalitetssikring, optimering, projektledelse, undervisningserfaring, videndeling og administration

Personlige kompetencer

Ansvarlig. Kundeorienteret. Humoristisk. Lyttende og ærlig.

Uddannelser

Kommunikation som kompetence, psykoterapeutisk Institut, NLP Business Practitioner, Tietgen KompetenceCenter, NLP kommunikation, Ledernes Hovedorganisation, master i IKT og Læring, Aalborg Universitet. Grafisk Teknik 1 og 2, Grafisk Højskole, projektlederkursus, Dansk Industri, teknonom, personaleledelse, teknonom, kvalitetsstyring, automekaniker og student.

IT

Rutineret bruger af Microsoft Windows og Office-pakkerne; Word og Excel på højt niveau, superbruger af PowerPoint som visuelt hjælpemiddel, arbejdet intensivt med flere LMS systemer, indgående kendskab til digitale undersøgelser, spørgeskemaer og webbaserede evalueringer, indgående kendskab til SAP, Kendskab til SalesForce CRM.

Sprog

Dansk: Excellent/modersmål. Engelsk: Forhandlingsniveau skriftligt og mundtligt. Nordiske sprog: Forhandlingsniveau mundtligt, flydende skriftligt. Tysk: Samtaleniveau, læser teknisk materiale uden problemer

Bopæl

Farum, men er mobil og fleksibel.

Kandidat

Tki