Jobdatabase

Til dig som er 50+ og søger nyt job i 2018!

Vores statistik viser, at vi har fået 35 ud af 68 mulige kandidater i job svarende til ca. 50 % på 1,5 år.

Nogle kandidater har gennemgået et 50+ sparringsforløb à 5 – 10 møder, andre har besluttet kun at afholde et par møder med FirmaPlus.

firmaplus-forside

Sådan får du glæde af 50+ Jobdatabasen?

Dét kan du få ved at bruge 50+ Jobdatabasen og alle vores tilbud om sparring og udvikling, hvor vi gør dig skarp på dig selv og dine ønsker til det næste job.
50+ Jobdatabasen er for alle AKTIVE jobsøgende, jobskiftende i samme virksomhed, efterlønsmodtagere og pensionister, som gerne vil være erhvervsaktive igen.

Det kan f.eks. være:

  • Et nyt fuldtidsjob på 37 timer om ugen eller mere
  • Et nyt job på deltid 20 – 30 timer om ugen
  • Interim – kortvarig opgave/ansættelse
  • Et mentorjob for Start-Up virksomhed

FirmaPlus kontakter og opsøger virksomheder, som mangler kvalificeret arbejdskraft og gør opmærksom på, at det er erfaren arbejdskraft 50+, vi byder ind med til de ledige jobs.

Som medlem af 50+ Jobdatabasen får du følgende:

  • Adgang til FirmaPlus 50+ Jobdatabase
  • Adgang til selv at lægge dine oplysninger, CV og LinkedIn-data på 50+ jobdatabasen
  • 1 – 3 times personligt 50+ sparringsmøde eller et møde pr. telefon eller Skype, hvor vi taler om CV’et og dine muligheder for et nyt job samt sparrer om opslag på 50+ Kandidatportalen
  • Opslaget på 50+ Kandidatportalen vises 3 gange på LinkedIn med ca. 8 – 14 dages mellemrum
  • Tilbud om deltagelse i netværksmøder, foredrag og udbudte 50+ kurser
  • Når du får et nyt job og den første lønudbetaling fakturer vi et mindre beløb efter nærmere aftale

Alt dette for et kontingent på 99,00 kr. pr. måned plus et mindre beløb, når du får et job.

Har du brug for sparringsforløb, så kan du få personlig sparring gennem en 4 – 5 ugers periode. I forløbet kan du forbedre dit CV, din personlige performens, jobønsker og ikke mindst få del i vores netværk af virksomheder, som evt. kan bruge dine kompetencer og kvalifikationer.

Du kan selv vælge, at betale for forløbet, eller skal du spørge i jobcentret om de vil betale for dig.
Du er velkommen til at tage folderen med og præsentere jobcentret for 50+ Sparringsforløbet.


Du er velkommen til at kontakte Hans Ussing om at indgå en aftale om betaling af sparringforløbet. Kontakt: hu@firmaplus.dk eller telefon 26 78 28 45.

 

Vores definition på ”50+”: Alle, som er 50 år og derover.
Vores erfaring er, at de 50-årige typisk har mod på fortsatte udfordringer og er åbne for udvikling og videreuddannelse. De føler derfor, at de stadig har mange år tilbage på arbejdsmarkedet og udskyder derfor tanken om pension til de nærmer sig eller har rundet de 60 år.
Men realiteten er, at mange allerede i 50-års-alderen er utrygge i deres ansættelsesforhold eller bliver sagt op. Derfor er det så vigtigt, at vi sætter ind med forebyggende tiltag allerede ved 50-års alderen, hvor mange fortsat har et stort potentiale på arbejdsmarkedet.