Læring & træning, projektledelse, videndeling og innovation

Læring - Træning - Innovation

Vi har lige nu 3 dygtig kandidater til fastansættelse eller interim.

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser: Vi kan spire og og lære noget nyt uanset alder. Det har stor betydning, at du har en god underviser og inspirator.

Strateg - Brobygger - Ildsjæl

Som akademisk velfærdsudvikler og forandringsagent brænder jeg for at få lyset frem i vores øjne og styrke fysisk og mental sundhed. Det gør jeg med kognitiv coaching, yoga og meditation – og som projektleder og facilitator af forandringsprocesser med borgeren eller kunden i centrum. Jeg er optaget af, hvordan vi kan få mere sundhed og velfærd for pengene og inspireret af tiltag, der skaber synergi og bygger bro mellem kultur og sundhed.

Ønske til nyt job:

Organisationer, fonde, foreninger eller projekter (min. 2 år), der sætter dagsordenen når det gælder sundhed og udvikling af værdige velfærdsløsninger fra vugge til grav. Det kunne være opgaver indenfor innovativ konceptudvikling, adfærdsdesign, patientricity, empowerment, kommunikationsindsatser, kursusvirksomhed, undervisning, foredrag, arrangementer, konferencer og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle. Job som fx pårørendevejleder, ældrevejleder, trivselskoordinator, værdighedskonsulent, sundhedskoordinator eller sundhedskonsulent er også muligheder.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, får kunden til at træffe beslutninger, struktureret, erfaring fra staten, ledelseserfaring, salgserfaring, analyse, teamleder, kvalitetssikring, videndeling, koordinering, skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde, omsorgsfuld

Personlige kompetencer

Ambitiøs, indsigtsfuld, initiativrig, kreativ, lederevner.

Uddannelser

Københavns Universitet, KUA, Mag. art. i Litteraturvidenskab og kommunikation Integral Yogaskole, Certificeret yoga og meditationslærer Manning Inspire, Certificeret life- og business coach Pathfinder, Certificeret Stifinder på Lasse Zälls lederudviklingsprogram Frederiksbergs Tekniske skole , Certificeret Iværksætter

IT

Officepakken Mailchimp CMS og CRM systemer

Sprog

Dansk: Flydende Engelsk: Flydende Fransk: Øvet Tysk: Rutineret.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Mlj

Partner

Lone Olufsen

Hvad kan jeg tilbyde:

Strategisk – innovativ – teoretisk - praktisk

Undervisning fra 3. klassetrin til gymnasium niveau. Coach / Mentor. Er særlig kompetent i merkantile fag og i særdeleshed international afsætningsøkonomi. Er faglig kompetent indenfor IT, herunder IT-sikkerhed. God forståelse for unge med særlige behov, hvad enten det er svage eller ressourcestærke unge der kræver ekstra ordinær opmærksomhed.

Ønske til nyt job:

Har et brændende ønske om at komme tilbage til undervisning- coaching – mentor rollen. Har undervist på HG/HH niveau og gæste forelæst på HD studiet. Hertil været idræts instruktør, dyrket eliteidræt, Håndbold & Kampsport. I får en dedikeret underviser med teoretisk og praktisk indsigt og forståelse og vil give undervisningen tyngde og dynamik.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, får kunden til at træffe beslutninger, struktureret, præcis til møder, erfaring fra kommuner, erfaring fra regioner, ledelseserfaring, salgserfaring, analyse, afdelingschef, indkøbschef, teamleder, teknisk uddannelse, planlægning, kvalitetssikring, vidensdeling, koordinering, administration, miljø, skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde, erfaring fra private skoler eller gymnasier og omsorgsfuld.

Personlige kompetencer

Coaching, forretningsorienteret, innovative, integritet og omstillingsparat.

Uddannelser

Cand merc ØM • CBS
HA(A) Bachelor

IT

MS office - Superbruger .
ERP systemer; Navision, WISMA, Multicase, SAP/3.
CRM systemer: Pivotal, DTM, Superoffice.
Tidligere arbejdet med flere analyse / stat. Programmer

Sprog

Dansk og Færøsk: modersmål.
Engelsk: business ekspert, tale & skrive.
Norsk, Svensk: ekspert. skrive, kan gøre mig forståelig på skrift.
Tysk og Polsk: på turist niveau.

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Jbj

Partner

Susanne Brink Rudbeck

Hvad kan jeg tilbyde:

Hvad kan jeg tilbyde:

Jeg tilbyder en bred palette af kompetencer, idet bredden i min erhvervserfaring gør, at jeg kan løse opgaver indenfor skriftlig som mundtlig kommunikation, sagsbehandling med komplicerede og komplekse problematikker samt deltage i eller udføre løsningsorienteret sparring. Derudover kan jeg kan påtage mig coachingopgaver, undervisning, kundeservice på højt niveau og bidrage med nytænkning, da jeg er meget procesorienteret.

Ønske til nyt job:

Jeg tilbyder min arbejdskraft i ca 10 timer om ugen til løsning af opgaver, som ligger indenfor ovenstående områder. Jobbet skal kunne kombineres med mit job som rejseleder, hvorfor en vis fleksibilitet i forhold til placering af arbejdsindsatsen er nødvendig. Jeg forventer at rejse 4-5 gange om året i en uge ad gangen.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private/statslige virksomheder, administration og personlig service.

Personlige kompetencer

Coaching, energisk, lyttende, omstillingsparat og kundeorienteret.

Uddannelser

Cand Scient, Psykoterapueut, Coaching

IT

Microsoft Office

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk, svensk, norsk. Begrænset kendskab til tysk og fransk.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Suh