Læring & træning, projektledelse, videndeling og innovation

Implementering af nye projekter og oplæring af medarbejdere

Vi har lige nu 5 dygtig kandidater til fastansættelse eller interim.

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser: Vi kan spire og og lære noget nyt uanset alder. Det har stor betydning, at du har en god underviser og inspirator.

Hjælpsom - Stabil - Glad

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg brænder for at arbejde med små børn, gå ture, tale om naturen og de ting vi ser på vores vej. Jeg er ansvarlig, robust, flesibel, rummelig og samarbejdsvillig. Jeg er som person glad for at hjælpe børn og være blandt kolleager med samme mindset. Jeg er også god til at have overblikket over flere børn, og sikre at alle børn er med i de forskellige lege.

Ønske til nyt job:

Vuggestue, kombineret vuggestue/børnhave, børnehus, gerne småbørn i alderen 0-3 år.

Faglige kompetencer

Ansvarlig, fleksibel, følsom, Kreativ og naturlig

Personlige kompetencer

Ambitiøs, ansvarlig, detaljeorienteret, fleksibel og forstår ledelsesprincipper.

Uddannelser

Bibliotikar • Irak 1981-1985

IT

Ingen kompetencer

Sprog

Dansk: flydende i tale, og middel i skrift
Arabisk: Moderssprog
Engelsk: begynder

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Akm

Partner

Susanne Brink Rudbeck

Ansvarlighed – Loyalitet - Grundighed

Hvad kan jeg tilbyde?

Min nye arbejdsplads får en dedikeret medarbejder, der brænder for at få ting til at lykkes og som har oparbejdet en betragtelig erfaring inden for ledelse, kommunikation, logistisk og strategisk planlægning. Jeg tilbyder et åbent sind og en afvæbnende indgang til hverdagen – en hverdag som jeg gør alt for at få til at være god for alle. Som leder forventer jeg, at mine medarbejdere yder maksimalt, og hjælper gerne med at de når det punkt.

Ønske til nyt job:

En arbejdsplads hvor arbejdet er omdrejningspunktet for alle og hvor alle har en plads, de er i stand til at udfylde således at der ikke opstår for meget unødig støj. En ledelse der er i stand til at skabe et miljø og en glæde ved arbejdet med respekt for den enkeltes kompetencer og grænser. En medarbejderstab der anerkender deres eget og andres arbejdstid og ikke bruger tiden på at forandre ting, de ikke har mandat til. Det kunne være opskriften på mit ønskejob

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, struktureret, præcis til møder, erfaring fra kommuner, ledelseserfaring, analyse, afdelingschef, planlægning, kvalitetssikring, administration, skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde og omsorgsfuld.

Personlige kompetencer

Ambitiøs, ansvarlig, detaljeorienteret, fleksibel og forstår ledelsesprincipper.

Uddannelser

Lederuddannelse/ Københavns Kommune
Grundlæggende lederuddannelse / Lyngby Uddannelsescenter
Pædagogikum/ Danmarks Erhvervspædagogiske Seminarium
Cand. Ling. Merc. / Handelshøjskolen i København
1-årig HH/ Niels Brocks Handelsskole
Klassisk sproglig student/ Roskilde Katedralskole
Samarbejdsudvalgsuddannelse/ Københavns Kommune
Grundkursus for ledere af danskuddannelser/ COK
PD-modul i pædagogisk ledelse / Metropol
Projektlederuddannelse / Teknologisk institut
Coachingkursus/ AMU
Konflikthåndteringskursus/ AMU
Arbejdsmiljøuddannelse
Kursus i evaluering for ansatte i uddannelsessektoren/ EVA

IT

MS 365 (brugernivau)
Flex (superbruger)
Easy, Ludus, Fasit, KAS (rutineret)

Sprog

Dansk (modersmål)
Fransk translatør/tolkeniveau Master i fransk
Engelsk Bachelor i engelsk
Tysk kommunikationsniveau
Spansk forståelsesniveau på skrift

Skandinavisk forhandlingsniveau i tale, forståelsesniveau på skrift

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Nkø

Partner

Susanne Brink Rudbeck

Strateg - Brobygger - Ildsjæl

Hvad kan jeg tilbyde:

Som akademisk velfærdsudvikler og forandringsagent brænder jeg for at få lyset frem i vores øjne og styrke fysisk og mental sundhed. Det gør jeg med kognitiv coaching, yoga og meditation – og som projektleder og facilitator af forandringsprocesser med borgeren eller kunden i centrum. Jeg er optaget af, hvordan vi kan få mere sundhed og velfærd for pengene og inspireret af tiltag, der skaber synergi og bygger bro mellem kultur og sundhed.

Ønske til nyt job:

Organisationer, fonde, foreninger eller projekter (min. 2 år), der sætter dagsordenen når det gælder sundhed og udvikling af værdige velfærdsløsninger fra vugge til grav. Det kunne være opgaver indenfor innovativ konceptudvikling, adfærdsdesign, patientricity, empowerment, kommunikationsindsatser, kursusvirksomhed, undervisning, foredrag, arrangementer, konferencer og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle. Job som fx pårørendevejleder, ældrevejleder, trivselskoordinator, værdighedskonsulent, sundhedskoordinator eller sundhedskonsulent er også muligheder.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, får kunden til at træffe beslutninger, struktureret, erfaring fra staten, ledelseserfaring, salgserfaring, analyse, teamleder, kvalitetssikring, videndeling, koordinering, skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde, omsorgsfuld

Personlige kompetencer

Ambitiøs, indsigtsfuld, initiativrig, kreativ, lederevner.

Uddannelser

Københavns Universitet, KUA, Mag. art. i Litteraturvidenskab og kommunikation Integral Yogaskole, Certificeret yoga og meditationslærer Manning Inspire, Certificeret life- og business coach Pathfinder, Certificeret Stifinder på Lasse Zälls lederudviklingsprogram Frederiksbergs Tekniske skole , Certificeret Iværksætter

IT

Officepakken Mailchimp CMS og CRM systemer

Sprog

Dansk: Flydende Engelsk: Flydende Fransk: Øvet Tysk: Rutineret.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Mlj

Partner

Lone Olufsen

Hvad kan jeg tilbyde:

Strategisk – innovativ – teoretisk - praktisk

Undervisning fra 3. klassetrin til gymnasium niveau. Coach / Mentor. Er særlig kompetent i merkantile fag og i særdeleshed international afsætningsøkonomi. Er faglig kompetent indenfor IT, herunder IT-sikkerhed. God forståelse for unge med særlige behov, hvad enten det er svage eller ressourcestærke unge der kræver ekstra ordinær opmærksomhed.

Ønske til nyt job:

Har et brændende ønske om at komme tilbage til undervisning- coaching – mentor rollen. Har undervist på HG/HH niveau og gæste forelæst på HD studiet. Hertil været idræts instruktør, dyrket eliteidræt, Håndbold & Kampsport. I får en dedikeret underviser med teoretisk og praktisk indsigt og forståelse og vil give undervisningen tyngde og dynamik.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, får kunden til at træffe beslutninger, struktureret, præcis til møder, erfaring fra kommuner, erfaring fra regioner, ledelseserfaring, salgserfaring, analyse, afdelingschef, indkøbschef, teamleder, teknisk uddannelse, planlægning, kvalitetssikring, vidensdeling, koordinering, administration, miljø, skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde, erfaring fra private skoler eller gymnasier og omsorgsfuld.

Personlige kompetencer

Coaching, forretningsorienteret, innovative, integritet og omstillingsparat.

Uddannelser

Cand merc ØM • CBS
HA(A) Bachelor

IT

MS office - Superbruger .
ERP systemer; Navision, WISMA, Multicase, SAP/3.
CRM systemer: Pivotal, DTM, Superoffice.
Tidligere arbejdet med flere analyse / stat. Programmer

Sprog

Dansk og Færøsk: modersmål.
Engelsk: business ekspert, tale & skrive.
Norsk, Svensk: ekspert. skrive, kan gøre mig forståelig på skrift.
Tysk og Polsk: på turist niveau.

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Jbj

Partner

Susanne Brink Rudbeck

Hvad kan jeg tilbyde:

Hvad kan jeg tilbyde:

Jeg tilbyder en bred palette af kompetencer, idet bredden i min erhvervserfaring gør, at jeg kan løse opgaver indenfor skriftlig som mundtlig kommunikation, sagsbehandling med komplicerede og komplekse problematikker samt deltage i eller udføre løsningsorienteret sparring. Derudover kan jeg kan påtage mig coachingopgaver, undervisning, kundeservice på højt niveau og bidrage med nytænkning, da jeg er meget procesorienteret.

Ønske til nyt job:

Jeg tilbyder min arbejdskraft i ca 10 timer om ugen til løsning af opgaver, som ligger indenfor ovenstående områder. Jobbet skal kunne kombineres med mit job som rejseleder, hvorfor en vis fleksibilitet i forhold til placering af arbejdsindsatsen er nødvendig. Jeg forventer at rejse 4-5 gange om året i en uge ad gangen.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private/statslige virksomheder, administration og personlig service.

Personlige kompetencer

Coaching, energisk, lyttende, omstillingsparat og kundeorienteret.

Uddannelser

Cand Scient, Psykoterapueut, Coaching

IT

Microsoft Office

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk, svensk, norsk. Begrænset kendskab til tysk og fransk.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Suh