Ledelse

Ledelse

Vi har lige nu 8 dygtige ledere til fastansættelse eller Interim.

Læs mere om, hvad de kan tilbyde:


Jeg har valgt dette billede fordi:
Fyrtårnet repræsenterer det at lede og guide og derved sikre den rette kurs både for kollegaer og medarbejdere.

Hvad kan jeg tilbyde:
For mig er ledelse at skabe retning, at tilføre energi og at drive organisationen – både opgave- kultur- og værdimæssigt – hen imod de ønskede resultater. Det er mit ansvar, at organisationen holder den røde tråd, så ikke vores egne værdier og fortolkninger af dagsordenen overtager. Jeg oversætter loyalt den til enhver tid gældende visioner indadtil i organisationen, så vi opnår den højest mulige grad af en fælles forståelse af kerneopgaven.

Ønske til nyt job:
Et sted som deler mine værdier. Jeg tror på og forventer, at alle gør deres bedste og aktivt ønsker at bidrage til det fælles. Jeg forventer, at medarbejderne har fokus på kerneopgaven, samarbejder og vil udvikle sig. Desuden at den åbne og ikke-fordømmende tilgang kendetegner samtlige ansatte i deres forhold til kunder/borgere og til hinanden i samarbejdet om kerneopgaven. 

Faglige kompetencer: 
Ledelseserfaring, projektledelse, udvikler og håndtere nye arbejdsmetoder, erfaring fra offentlige virksomheder, ledelse for alle aldersgrupper og behersker økonomistyrring.

Personlige kompetencer:
Ansvarlig, diplomatisk, inddragende, harmoniskabende ledende og optimistisk.

Uddannelse:
Diplom modul, pædagogisk psykologi, projektledelse certificeret Prince2. Foundation Leadership pipeline Lolland kommune lederudvikling, Diplomuddannelse i specialundervisning (1. modul), Diplomuddannelse i ledelse (KLEO) (Søllerød Kommunes Lederuddannelse), Lilleskolernes Lærerkursus (årskursus). Den sundhedsfremmende skole (Danmarks lærerhøjskole), Pædagoguddannelsen (Hovedstadens Pædagogseminarium)

IT:
Platforme: Mac OS X , Windows 8/10
Programmer: Microsoft Office, KMD easy: Bruger, KMD matrix: bruger, KMD Opus, Apple MDM, Apple Configurator, KMD PULS, Tabulex Trio, Tabulex fleksible skemaer, her under også fix og flex.

Sprog: 
Dansk (modersmål) Engelsk skrift og tale (Boet i USA 1. år)

Bor:
Storkøbenhavn
Kandidat: Fln


Jeg har valgt dette billede fordi:
Mine venner og kollegaer siger jeg er en trykkoger af ideer. Man kan lære af hændelsen, man kan bygge videre på oplevelsen eller man kunne udvikle et nyt koncept ud fra de erfaringer som udfordringen gav os.

Hvad kan jeg tilbyde:
En ildsjæl, som inddrager, motivere og leder sine kollegaer, mod nye mål og naturlig forståelse eller optimering af de processer vi bruger i dagligdagen. Jeg har et holistisk syn ( Krystalkugle ), med humor, passion og innovative indslag ofte finder nye veje til løsning af de udfordringer, som kommer ind ad døren. Kald det bare erfaring. Jeg kommunikerer eller skaber visioner, strategi og vækstmål så alle er med på rejsen.

Ønske til nyt job:
Et sted hvor jeg kan få lov at udvikle virksomheden og mine kollegaer. Et sted hvor ledelsen naturligt involvere sine medarbejdere i at vækste. En virksomhed som kommunikerer.

Faglige kompetencer: 
Projektledelse, ledelseserfaring, projektdirektør COO, afdelingschef, erfaring fra private virksomheder.

Personlige kompetencer:
Energisk, Business orienteret, inddragende, initiativrig og ledende.

Uddannelse:
Uddannet civilingeniør ( Bachelor in engagering ) og har læst økonomifag på CBS

IT:
Microsoft Office, databaser, IOS, Android. Har god billedhukommelse så ny software er bare spændende.

Sprog:
Dansk (modersmål), Engelsk (flydende), Svensk (forhandling), Norsk (godt), Tysk (Kendskab)

Bor:
Vestsjælland, men dækker hele Sjælland og Fyn og er flytbar

Kandidat: Mbn


Jeg har valgt dette billede:

Fordi det symbolisere min tilgang til mit arbejde i orkanens øje: Ro – overblik – prioritering – struktur – god til at træffe beslutninger på et solid grundlag.

Hvad kan jeg tilbyde:
God stress håndtering, modig og iderig mht til at finde nye veje til løsning af opgaverne. Kommer sikkert i mål inden deadline på opgaverne. Indførelse af struktur og orden omkring mig.
Meget villig til at dele kompetencer med kolleger. Skaber win-win situationer omkring mig. Jeg har en stor ansvarlighed over for mine omgivelser.
Hvilken opgave skal løses/sættes i gang først, da den evt er afhængig af andres input.
Brug af  LEAN til at optimere arbejdsgange og processer samt minimere fejl. Beskrivelse af processer og andre arbejdsbeskrivelser.

Ønske til nyt job: 
Administrativt job, gerne i en travl og spændende virksomhed. Jeg vil gerne gøre en forskel hver dag og helst have hjulpet andre til en god oplevelse hver dag.

Faglige kompetencer:
Ledelseserfaring fra luftfart og private virksomheder, afdelingschef og LEAN

Personlige kompetencer: 
Ansvarlig, coaching, energisk, inddragende, kompleks tænkende og modig

Uddannelse:
Diplomlederuddannelse 2003, ledelses kurser løbende i forskellige job. Kommunikere med NLP, MUS samtaler, arbejdsmiljø, SAT Speciel assistteam (Flyulykke i Milano)

IT:
Microsoft Office, CSC, PDC, Silkeborg Data, LESSOR.  Jeg har været super bruger i IT og tryg ved at sætte mig ind i nye systemer.

Sprog:
Dansk (modersmål). Engelsk i daglig tale. Norsk, svensk kan jeg forstå og tale meget.

Bor: Hvidovre
Kandidat: Uhe

Jeg har valgt dette billede fordi:
Edderkoppespindet symboliserer at jeg skaber overblikket, samler trådene og styrer relationerne hen imod de ønskede mål.

Hvad kan jeg tilbyde:
Som kommercielt ansvarlig går jeg forrest i en afdeling eller i et projekt, hvor jeg med min målrettethed og vilje eksekverer i tæt samarbejde med de relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.

Som leder kan jeg tilbyde:
En positiv leder af et team eller en mindre afdeling, hvor vidensdeling og respekt for individuelle kompetencer og mennesketyper er i højsædet. Dynamik, ejerskabsfølelse og fremdrift mod fælles mål skabes bedst gennem samarbejde.
Jeg motiveres af at være med til at udvikle en virksomhed fra A til B, og af at være med til at igangsætte og eksekvere kommercielle aktiviteter. Jeg kan styrke ledergruppen, bidrage med nye vinkler og idéer, og være med til at træffe de rigtige beslutninger.

Ønske til nyt job:
Jeg søger en mellemleder eller generaliststilling med fokus på international forretnings- og markedsudvikling, hvor jeg dels skal agere strategisk, dels skal finde og drive operationelle løsninger.  Det kan være som CCO, CMO eller lign. i SMB segmentet, eller som Business Development Manager eller lign. i en større virksomhed.

Faglige kompetencer: 
Evne til at forstå komplekse sammenhænge og skabe løsninger, forretningsudvikling, Global Business and Product Management, relationsopbygning, B2B erfaring, erfaren presenter på int. konferencer.

Personlige kompetencer: 
Vedholdende, målrettet, god til at forstå komplekse sammenhæng, systematisk, struktureret, god tovholder, skaber gode samarbejdsrelationer og besidder høj personlig integritet.

Uddannelse:

  • Merc. Udenrigshandel.
  • Diplomleder (Mini MBA).
  • PRINCE2®(APMG Int.) certificeret.

IT:
Erfaren daglig bruger af Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Lotus Notes og QlikView reporting.

Sprog:
Dansk: Modersmål. Engelsk: Flydende skriftligt som mundtligt (dagligt koncernsprog). Tysk: Samtaleniveau.

Bor: Storkøbenhavn

Kandidat: TC


Jeg har valgt dette billede fordi:
En rejse bedst opleves sammen med andre mennesker. Kun sammen kan vi holde ballonen i luften. I tæt ansvarsfuldt samarbejde trækker vi på hinandens evner, så vi kan optimere turen og bringe os ned til en sikker landing. Målet er vigtigt, men turen derhen er der hvor vi lærer, drager erfaringer, skaber netværk og bringer alle vores talenter i spil.

Hvad kan jeg tilbyde:
Indgående erfaring og kendskab til vand og spildevand. Jeg har et internationalt mindset og netværk. Jeg løser opgaver på alle niveauer. Fra projektering og dimensionering af vandanlæg til indkøring og justering. Og jeg er ikke bleg for at gribe en skovl for at rense slam ud af tanken. Jeg skriver manualer og instruktioner i et enkelt sprog og jeg forstår vigtigheden af at formidle driftsansvaret, så alle i teamet forstår essensen af vores funktion.

Ønske til nyt job:
Med min baggrund ser jeg et behov for en skærpet indsats for at gøre vand og spildevand interessant for et voksende marked. Jeg vil være med hele vejen:
Eksponering og markedsføring af produktet/anlægget, indledende kundekontakt, behovsanalyse i samarbejde med kunden, dimensionering, levering, installering, indkøring og after Sales.

Faglige kompetencer:
Praktisk løsningsorienteret, teknisk velfunderet og mange års erfaring i vandbehandling. Ledelse af operatører og vant til teknisk dokumentation.

Personlige kompetencer:
Nysgerrig. empatisk, god til at dechifrere kulturkoder, forandringsvillig, dedikeret og motiverende holdspiller.
Fleksibel adfærd, indragende, kreativ og assertiv, engageret og nysgerrig.

Uddannelse:
Bachelor of Global Business Engineering. Diplom i journalistik. Kurser i GMP, hygiejne, spildevand, industriel spildevand, slambehandling og slamafvanding.

IT:
Microsoft Office – word, excel, powerpoint, publisher. SAP. WordPress. Linux. GiMP.

Sprog:
Dansk og Engelsk. Begge flydende qua to-sproglig opvækst i Malaysia.  Fransk og tysk til rejsebrug Bahasa Malaysia

Bor: Farum
Kandidat: Mky

50+ Interim

Jeg har valgt billedet fordi:
Det symboliserer, at jeg er fulgt med strømmen og arbejdet loyalt i forhold til de jobfunktioner, jeg har fået tilbudt. Det gør, at jeg har en bred palet af kompetencer, som jeg kan gøre brug af i mit fremtidige job, så jeg igen kan følge med strømmen, i hvilken retning det end måtte blive i forhold til mine kompetencer.

Hvad kan jeg tilbyde:
Som leder opleves jeg som meget nærværende. Jeg forstår at motivere mine medarbejdere via værdi- og dialogbaseret ledelse for derigennem at opnå de overordnede målsætninger. Jeg formår at skabe et arbejdsmiljø, som sikrer, at afdelingen fungerer godt. Det gode arbejdsmiljø skabes bl.a. på baggrund af konstruktiv feedback i hverdagen og ved at have fokus på teamets udvikling, også på det individuelle plan, for derved at løfte teamet, så det sikres, at der skabes ensartethed i den professionelle måde, man agerer i hverdagen.
Som projektleder evner jeg at fange detaljen og følge tingene til dørs. Jeg evner at få rammerne på et projekt defineret, så projektdeltager ikke er i tvivl om, hvad målet er, og at nå i mål til tiden.

Ønske til nyt job:

At bidrage som leder, projektleder eller udviklings- / ledelseskonsulent, hvor jeg kan medvirke til at opbygge eller videreudvikle virksomheden, privat eller offentlig, og få mine kompetencer i spil indenfor en af disse funktioner. En anden vinkel kunne være proces og kvalitetsledelse, hvor mine kompetencer inden for procesoptimering og LEAN kan komme i spil.

Faglige kompetencer:
Projektledelseerfaring fra private virksomheder, ledelseserfaring, salgserfaring og afdelingschef.

Personlige kompetencer:
Ambitiøs, ansvarlig, beslutsom, businessorienteret, og coaching.

Uddannelse:
Test Managementauditering i ISOcertificeret proceskonsulent ved Ledernes Kompetencecenter, Lean-ledelse, Merkonom CPH-Vest, Projektledelse TDC baseret på IPMA.

Sprog:
Dansk (modersmål), engelsk grundlæggende niveau (går på aftenskole for at holde det ved lige). Svensk og norsk forstår og kan læse det.

IT:
Office pakken og Visio, Share point, CRM, TOPdesk, Jira og Zephyr, Interne systemer i virksomhederne, hvor jeg har været superbruger, implementeret og undervist i disse.

Bor: 
Storkøbenhavn.
Kandidat: wl

 

Jeg har valgt dette billede fordi:
For at opnå det bedste resultat, og vinde, skal man optimere sine rutiner og blive endnu bedre – hver dag. Jeg sætter en ære i at motivere og gennem kontinuerlige forbedringer skabe de resultater der kræves – HUSK – afdelingens succes – er medarbejdernes succes.

Hvad kan jeg tilbyde:
Ved at ansætte mig sikrer I, at der bliver taget hånd om opgaverne på en professionel og veltilrettelagt måde samt at blikket også er rettet mod nye muligheder. Jeg har arbejdet med områder på både det strategiske (analyse og planlægning) og det operative niveau (lager og produktion), heraf mere end 15 år som leder og her er det selvfølgelig med gensidigt respekt og opbakning fra direktionen i forhold til videre udvikling af Jeres firma.

Ønske til nyt job: 
At får ansvaret indenfor logistik, indkøb, produktion og optimering og en forventning om at bidrage med 10-15 års ansættelse hos Jer og derigennem være med til at puste til udviklingen i Jeres virksomhed, dette selvfølgelig i fuld respekt for det koncept, hvorpå virksomheden bygger.
Gennem alle mine tidligere stillinger har jeg altid været der, hvor det gælder, dvs. har været en del af den operationelle del, da jeg dermed kan danne mig et billede og ud fra det skabe forbedringer, bl.a. gennem stor erfaring med LEAN. Jeg vil derfor kunne træde ind i teamet og med min erfaring kunne skabe ro, orden og gensidig respekt af både ledelse og medarbejdere. 

Faglige kompetencer:
Ledelseserfaring, salgserfaring, projektledelse, afdelingschef, erfaring fra stat og private virksomheder.

Personlige kompetencer: 
Ambitiøs, fokus på resultat, inddragende, initiativrig og coachende.

Uddannelse:
Projektleder uddannelse – PRINCE2 certificering (2018). CBS/Ledernes Kompetence Center. Mini MBA. Probana (Åben for videndeling og sparring). Merkonom, enkeltfag: indkøb. Niels Brock, København. Merkonom, grundfag: virksomhedsledelse, økonomi, organisation. Niels Brock, København.
Kurser: Lean Projektledelse, SIX Sigma – Green Belt, kunsten at være leder v/ Erhvervspsykolog Anne Karin Smidt. Lederen som Team builder v/ Erhvervspsykolog Anne Karin Smidt

IT: 
Superbruger; Concorde XAL – Microsoft C5 – Microsoft Office. Rutineret; Lotus Notes – AS400 – Navision. Kendskab; VISMA. Har let ved at tilegne mig viden og brugerfærdigheder ved nye programmer.

Sprog: 
Dansk (Modersmål) engelsk, forhandlingsniveau i både skrift og tale, tysk, kendskab til i både skrift og tale, skandinavisk, kendskab til i både skrift og tale

Bor:
Korsør – er vant til at pendle over større distancer.
Kandidat: Ben


Jeg har valgt dette billedet fordi:

Det står for prestige, stolthed og selvfornyelse. Firmaet har en stærk markedsposition og findes globalt. Man har samme vision og er målrettet. Der er muligheder for at udvikle sig og skabe harmoni. Det symboliserer mod, styrke og visdom

Hvad kan jeg tilbyde:
Jeg kan tilbyde dig “års erfaring” inden for International luftfart og rejsebranchen, specielt i Operation Management. Jeg er ekspert i rejse- og visumregler og har mange års erfaring med, at koordinere Internationale konferencer. Mine stærkeste sider er, at leverer altid eksklusiv høj kundeservice, og jeg vil altid gå en ekstra mil for klienten for, at skabe sejr for begge parter. Salg er naturlig del af mig, jeg er meget ambitiøs og fokuseret omkring hvad jeg leverer til kunden for, at imødekomme deres behov. Ledelse har altid været en naturlig del af mig, da folk er tiltrukket af min karakter og kommer til mig for at få råd. Udover det, er jeg en stærk beslutnings -og løsningsorienteret person. Jeg underviser gerne og er meget praktisk anlagt.

Ønske til nyt job:
Jeg er villig til at flytte land. Med stor viden og erfaring i dansk / amerikansk kultur og amerikansk sprog er en fordel, og jeg arbejder uafhængigt som PA for et amerikansk firma. Mit mål og ønske er, at arbejde for et dansk / amerikansk firma i Danmark/USA, der har en stærk markedsposition samt brand. Et firma der sætter pris på fælles værdier, grønt miljø samt gør en forskel for mennesker i Verden. Man har samme vision og er målrettet. Et stærkt økonomisk og succesful passioneret firma der har forståelse, lytter og respektere sine medarbejdere, miljøet og mennesker samt fremtiden. 

Faglige kompetencer:
Projektleder, ledelseseerfaring, salgserfaring, analyse, undervisningserfaring og erfaring fra private virksomheder. 

Personlige kompetencer: initiativrig, Beslutsom, detaljeorienteret, hurtigtlærende og kreativ.

Uddannelse:
Merkonom: Supply Chain Management, Logistik, Turisme Konsulent, Markedsføring, Amadeus Booking og Coaching NLP. 


IT: 
Salesforce – Faglært, WordPress – Faglært, Billy Accounting system – Faglært, Microsoft Office – Ekspert, Fidelio – Faglært, Amadeus System – Ekspert, Sabre Airlines reservation, fares and ticketing – Faglært, World tracer management – Ekspert

Sprog: Dansk (modersmål) Engelsk, flydende mundtligt og skriftligt. Fransk, moderat mundtlig og skriftlig samt Tysk, moderat mundtligt og skriftligt.

Bor: København
Kandidat: Rah.