Ledelse

Ledelse

Vi har lige nu 6 dygtige ledere til fastsættelse eller interim.

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

Adoption FirmaPlus

Jeg har valgt dette billede fordi:

Det står for prestige, stolthed og selvfornyelse. ”Be the change you want to see in the world” Citat: Mahatma Gandhi. Jeg kan styrke mind-set omkring adoptioner af børn fra Asien/Indien til Europa og USA.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Som forfatter af ”One Voice Empowering Life Lessons About Adoption” vil jeg gerne tilbyde mit livs og mange års erfaring indenfor adoption af børn og voksne, som ikke kan finde deres identitet og selvværd. Her vil jeg kunne hjælpe deres forældre/familie/kvinder og børn som konsulent/projektleder i International organisation med at finde deres rette vej til et bedre liv.
Jeg har mange års erfaring med, operation management samt Internationale konferencer (lufthavn og rejsebranchen). Mine stærkeste sider er, at jeg leverer altid fremragende høj service, og producerer gode resultater gennem multi-tasking og har stærke interpersonelle kommunikations- organisationsevner samt naturlig til at finde kreative løsninger.
Samarbejde i teams og hjælpe andre er en naturlig del af mig, jeg er meget ambitiøs og fokuseret omkring, hvad jeg leverer til kunden for at imødekomme deres behov. Jeg er leder og underviser gerne og er meget praktisk anlagt.

Ønske til nyt job:

I en international organisation og gerne i Danmark/USA, der har en stærk markedsposition samt brand og jeg er villig til at flytte til USA. Jeg har stor viden og erfaring i dansk / amerikansk kultur og amerikansk sprog er en fordel, og jeg arbejder uafhængigt som PA for et anerkendt amerikansk firma. Et firma der sætter pris på fælles værdier, samt gør en forskel for mennesker i Verden. Man har samme vision og er målrettet. Et stærkt økonomisk og succesful passioneret firma der har forståelse, lytter og respektere sine medarbejdere, miljøet og mennesker samt fremtiden.

Faglige kompetencer

Speaker, forfatter, nlp coach, projektleder, ledelses erfaring, salgserfaring, analyse, undervisningserfaring og administrativ erfaring fra private virksomheder

Personlige kompetencer

initiativrig, beslutsom, detaljeorienteret, hurtigt lærende og kreativ

Uddannelser

Merkonom: Supply Chain Management, Logistik, Turisme Konsulent,

IT

Salesforce – Faglært, WordPress – Faglært, Billy Accounting system – Faglært, Microsoft Office – Ekspert, Fidelio – Faglært, Amadeus System – Ekspert, Sabre Airlines reservation, fares and ticketing – Faglært, World tracer management – Ekspert

Sprog

Dansk (modersmål) Engelsk, flydende mundtligt og skriftligt. Fransk, moderat mundtlig og skriftlig samt Tysk, moderat mundtligt og skriftligt.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Rah

17_Edition_07 Fln

Jeg har valgt dette billede fordi:

Fyrtårnet repræsenterer det at lede og guide og derved sikre den rette kurs både for kollegaer og medarbejdere.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

For mig er ledelse at skabe retning, at tilføre energi og at drive organisationen – både opgave- kultur- og værdimæssigt – hen imod de ønskede resultater. Det er mit ansvar, at organisationen holder den røde tråd, så ikke vores egne værdier og fortolkninger af dagsordenen overtager. Jeg oversætter loyalt den til enhver tid gældende visioner indadtil i organisationen, så vi opnår den højest mulige grad af en fælles forståelse af kerneopgaven.

Ønske til nyt job:

Et sted som deler mine værdier. Jeg tror på og forventer, at alle gør deres bedste og aktivt ønsker at bidrage til det fælles. Jeg forventer, at medarbejderne har fokus på kerneopgaven, samarbejder og vil udvikle sig. Desuden at den åbne og ikke-fordømmende tilgang kendetegner samtlige ansatte i deres forhold til kunder/borgere og til hinanden i samarbejdet om kerneopgaven.

Faglige kompetencer

Ledelseserfaring, projektledelse, udvikler og håndtere nye arbejdsmetoder, erfaring fra offentlige virksomheder, ledelse for alle aldersgrupper og behersker økonomistyrring.

Personlige kompetencer

Ansvarlig, diplomatisk, inddragende, harmoniskabende ledende og optimistisk.

Uddannelser

Diplom modul, pædagogisk psykologi, projektledelse certificeret Prince2. Foundation Leadership pipeline Lolland kommune lederudvikling, Diplomuddannelse i specialundervisning (1. modul), Diplomuddannelse i ledelse (KLEO) (Søllerød Kommunes Lederuddannelse), Lilleskolernes Lærerkursus (årskursus). Den sundhedsfremmende skole (Danmarks lærerhøjskole), Pædagoguddannelsen (Hovedstadens Pædagogseminarium)

IT

Platforme: Mac OS X , Windows 8/10
Programmer: Microsoft Office, KMD easy: Bruger, KMD matrix: bruger, KMD Opus, Apple MDM, Apple Configurator, KMD PULS, Tabulex Trio, Tabulex fleksible skemaer, her under også fix og flex

Sprog

Dansk (modersmål) Engelsk skrift og tale (Boet i USA 1. år)

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Fln

35_Edition_12 Mky

Jeg har valgt dette billede fordi:

En rejse kan bedst opleves sammen med andre mennesker. Kun sammen kan vi holde ballonen i luften. I tæt ansvarsfuldt samarbejde trækker vi på hinandens evner, så vi kan optimere turen og bringe os ned til en sikker landing. Målet er vigtigt, men turen derhen er der hvor vi lærer, drager erfaringer, skaber netværk og bringer alle vores talenter i spil.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Indgående erfaring og kendskab til vand og spildevand. Jeg har et internationalt mindset og netværk. Jeg løser opgaver på alle niveauer. Fra projektering og dimensionering af vandanlæg til indkøring og justering. Og jeg er ikke bleg for at gribe en skovl for at rense slam ud af tanken. Jeg skriver manualer og instruktioner i et enkelt sprog og jeg forstår vigtigheden af at formidle driftsansvaret, så alle i teamet forstår essensen af vores funktion.

Ønske til nyt job:

Med min baggrund ser jeg et behov for en skærpet indsats for at gøre vand og spildevand interessant for et voksende marked. Jeg vil være med hele vejen:
Eksponering og markedsføring af produktet/anlægget, indledende kundekontakt, behovsanalyse i samarbejde med kunden, dimensionering, levering, installering, indkøring og after Sales.

Faglige kompetencer

Praktisk løsningsorienteret, teknisk velfunderet og mange års erfaring i vandbehandling. Ledelse af operatører og vant til teknisk dokumentation.

Personlige kompetencer

Nysgerrig. empatisk, god til at dechifrere kulturkoder, forandringsvillig, dedikeret og motiverende holdspiller.
Fleksibel adfærd, indragende, kreativ og assertiv, engageret og nysgerrig.

Uddannelser

Bachelor of Global Business Engineering. Diplom i journalistik. Kurser i GMP, hygiejne, spildevand, industriel spildevand, slambehandling og slamafvanding.

IT

Microsoft Office – word, excel, powerpoint, publisher. SAP. WordPress. Linux. GiMP.

Sprog

Dansk og Engelsk. Begge flydende qua to-sproglig opvækst i Malaysia. Fransk og tysk til rejsebrug Bahasa Malaysia

Bopæl

Farum

Kandidat

Mky

45_Edition_12 Uhe

Jeg har valgt dette billede fordi:

Fordi det symbolisere min tilgang til mit arbejde i orkanens øje: Ro – overblik – prioritering – struktur – god til at træffe beslutninger på et solid grundlag

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

God stress håndtering, modig og iderig mht til at finde nye veje til løsning af opgaverne. Kommer sikkert i mål inden deadline på opgaverne. Indførelse af struktur og orden omkring mig.
Meget villig til at dele kompetencer med kolleger. Skaber win-win situationer omkring mig. Jeg har en stor ansvarlighed over for mine omgivelser.
Hvilken opgave skal løses/sættes i gang først, da den evt er afhængig af andres input.
Brug af LEAN til at optimere arbejdsgange og processer samt minimere fejl. Beskrivelse af processer og andre arbejdsbeskrivelser.

Ønske til nyt job:

Administrativt job, gerne i en travl og spændende virksomhed. Jeg vil gerne gøre en forskel hver dag og helst have hjulpet andre til en god oplevelse hver dag.

Faglige kompetencer

Ledelseserfaring fra luftfart og private virksomheder, afdelingschef og LEAN

Personlige kompetencer

Ansvarlig, coaching, energisk, inddragende, kompleks tænkende og modig

Uddannelser

Diplomlederuddannelse 2003, ledelses kurser løbende i forskellige job. Kommunikere med NLP, MUS samtaler, arbejdsmiljø, SAT Speciel assistteam (Flyulykke i Milano)

IT

Microsoft Office, CSC, PDC, Silkeborg Data, LESSOR. Jeg har været super bruger i IT og tryg ved at sætte mig ind i nye systemer.

Sprog

Dansk (modersmål). Engelsk i daglig tale. Norsk, svensk kan jeg forstå og tale meget.

Bopæl

Hvidovre

Kandidat

Uhe

48_Edition_08 TC

Jeg har valgt dette billede fordi:

Edderkoppespindet symboliserer at jeg skaber overblikket, samler trådene og styrer relationerne hen imod de ønskede mål.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

Som kommercielt ansvarlig går jeg forrest i en afdeling eller i et projekt, hvor jeg med min målrettethed og vilje eksekverer i tæt samarbejde med de relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.

Ønske til nyt job:

Jeg søger en mellemleder eller generaliststilling med fokus på international forretnings- og markedsudvikling, hvor jeg dels skal agere strategisk, dels skal finde og drive operationelle løsninger. Det kan være som CCO, CMO eller lign. i SMB segmentet, eller som Business Development Manager eller lign. i en større virksomhed.

Faglige kompetencer

Evne til at forstå komplekse sammenhænge og skabe løsninger, forretningsudvikling, Global Business and Product Management, relationsopbygning, B2B erfaring, erfaren presenter på int. konferencer.

Personlige kompetencer

Vedholdende, målrettet, god til at forstå komplekse sammenhæng, systematisk, struktureret, god tovholder, skaber gode samarbejdsrelationer og besidder høj personlig integritet.

Uddannelser

Merc. Udenrigshandel - Diplomleder (Mini MBA) - PRINCE2®(APMG Int.) certificeret.

IT

Erfaren daglig bruger af Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Lotus Notes og QlikView reporting.

Sprog

Dansk: Modersmål. Engelsk: Flydende skriftligt som mundtligt (dagligt koncernsprog). Tysk: Samtaleniveau.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

TC

56_Edition_MBN

Jeg har valgt dette billede fordi:

Mine venner og kollegaer siger jeg er en trykkoger af ideer. Man kan lære af hændelsen, man kan bygge videre på oplevelsen eller man kunne udvikle et nyt koncept ud fra de erfaringer som udfordringen gav os.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

En ildsjæl, som inddrager, motivere og leder sine kollegaer, mod nye mål og naturlig forståelse eller optimering af de processer vi bruger i dagligdagen. Jeg har et holistisk syn ( Krystalkugle ), med humor, passion og innovative indslag ofte finder nye veje til løsning af de udfordringer, som kommer ind ad døren. Kald det bare erfaring. Jeg kommunikerer eller skaber visioner, strategi og vækstmål så alle er med på rejsen.

Ønske til nyt job:

Et sted hvor jeg kan få lov at udvikle virksomheden og mine kollegaer. Et sted hvor ledelsen naturligt involvere sine medarbejdere i at vækste. En virksomhed som kommunikerer.

Faglige kompetencer

Projektledelse, ledelseserfaring, projektdirektør COO, afdelingschef, erfaring fra private virksomheder.

Personlige kompetencer

Energisk, Business orienteret, inddragende, initiativrig og ledende.

Uddannelser

Uddannet civilingeniør ( Bachelor in engagering ) og har læst økonomifag på CBS

IT

Microsoft Office, databaser, IOS, Android. Har god billedhukommelse så ny software er bare spændende.

Sprog

Dansk (modersmål), Engelsk (flydende), Svensk (forhandling), Norsk (godt), Tysk (Kendskab)

Bopæl

Vestsjælland, men dækker hele Sjælland og Fyn og er flytbar

Kandidat

Mbn