Mellemkommunalrefusion og statstilskud

Mellemkommunalrefusion og statstilskud

Vi har lige nu en dygtige specialist til fast og eller projektansættelse/ interim.

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

Ekstra refusion og tilskud samt løbende besparelser

Dialoogle FirmaPlus Efl2.

Jeg har valgt dette billede fordi

Området er et lovtungt område og kræver dyb indsigt for at finde alle de steder, hvor man kan opnå refusion eller tilskud.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde

Jeg er ekspert i at identificere sager, som ikke er afregnet samt etablere systemer og forretningsgange så det fremadrettede er mere enkelt at arbejde med. Jeg har allerede vist min værdi for en kommune, hvor jeg var i stand til at finde et samlet refusionsbeløb på 15 millioner med en afledt årlig besparelse på mere end 10 millioner.

Ønske til nyt job

Det kan være alt for fastansættelse , projektstilling og/eller Interim.

Faglige kompetencer

Analytisk, projektledelse, er ledende og har overblikket, juridisk og IT erfaring fra både kommune og finanssektoren.

Personlige kompetencer

Gennemslagskraft, tager ejerskab, gode lederegenskaber, ser tekniske muligheder som andre ikke ser og bruger medarbejdere optimalt.

Uddannelser

2002 Ekstra fag: Mægling og konfliktløsning.
1997 Cand.jur. Hovedopgave: Betalingsformidling ved brug af PBS.
1981 Merkonom enkeltfag: Internt og eksternt regnskabsvæsen, Personaleadministration, Erhvervsjura
1980 Merkonom i Finansiering.
1976 Bank og Sparekasseskolen.

Efteruddannelse og kurser

2020 SAFe 5.0
2019 Compliance officer
2018 Mellemkommunal refusion
2017 Mellemkommunal refusion med vægt på førtidspension
2016 Compliance officer
2016 Hvidvaskning
2016 Persondataforordningen
2016 Mellemkommunal refusion.

IT

Bredt kendskab til flere systemer MS 365 og Mainframe.

Sprog

Dansk (modersmål) og engelsk.

Bopæl

Fredensborg

Kandidat

Efl