CFO – Controller – Økonomi

CFO’ere/økonomidirektører og økonomichefer

Her er 7 dygtige økonomidirektør/CFO’er og økonomichefer

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

Controller - Økonomichef

Duialoogle FirmaPlus Kba

Jeg har valgt dette billede fordi:

Flyet er for mig et symbol på at flytte/transportere mennesker og deres kompetencer sammen med opgaver hurtigt og effektivt over til nye områder, søge inspiration og vende tilbage med bedre resultater.

Interim 50+

Løsningsorienteret - Analytisk - Rådgivende

Hvad kan jeg tilbyde

Mine styrker ligger i analyse, rapportering og opfølgning, hvor jeg altid har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang. Jeg har erfaring med at opbygge relationer, inspirere andre, formidle faglig viden og komme med nye ideer for at støtte organisationen. Jeg kan hjælpe med effektivisering og omkostningsbevidsthed og kan kommunikere til andre faggrupper.

Ønske til nyt job

Et job hvor der er udfordringer og hvor man skal bruge den indvendige sige hovedet og hvor der er frihed under ansvar. Jeg foretrækker projekter og længerevarende opgaver, hvor man sparre med andre i organisationen. Der skal være tillid til en og det skal være et sted, hvor der en nysgerrig og synlig ledelse. Har prøvet mange forskellige branche og har ikke nogen præferencer på det.

Faglige kompetencer

Økonomichef, regnskabschef, controller, Business Controller, ledelseserfaring, bogholderi, regnskab og erfaring fra private virksomheder.

Personlige kompetencer

Ambitiøs, analytisk, fokus på resultat, forretningsorienteret og kan holde overblikket.

Uddannelser

HD i organisation, informatik og økonomistyring og regnskabsvæsen.

IT

Microsoft Office - Navision Financials og C5 - Axapta - Invoice Workflow - SAP - BAAN.

Sprog

Dansk (modersmål) - Engelsk (forhandling) - Tysk (læser og forstår)

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Kba

CFO - Ledelse - Bestyrelse

Dialoogle FirmaPlus Amu

Jeg har valgt dette billede fordi:

Hvert stykke vasketøj kan symboliserer virksomhedens forskellige forretningsområder, som når man arbejder med videreudvikling af dem efterhånden kan tages ned én efter én og bedre udsigten frem til virksomhedens strategiske mål. Enkelte gange må et stykke vasketøj dog hænges op igen, hvis opgaven er forandret undervejs.

Interim 50+

Forretningsorienteret - Initiativrig - Analytisk

Hvad kan jeg tilbyde

Jeg kan tilbyde virksomheden forretningsudvikling startende fra helikoptorperspektivet til det enkelte område med målet at udvikle og optimere både på top- og bundlinje.

Ønske til nyt job

Mine ønsker til jobbet vil være at blive virksomhedens CFO/økonomichef og være en del af ledelsen. Med min viden og erfaring vil jeg kunne lede virksomhedens administration, økonomi, HR og IT til en positiv udvikling. Samtidig ønsker jeg at bidrage til en god kultur med gode værdier, således at virksomhedens værdi sikres for fremtiden.

Faglige kompetencer

CFO, økonomichef, regnskabsansvarlig, controller, ledelseserfaring, administration og erfaring fra private virksomheder.

Personlige kompetencer

Forretningsorienteret, handlekraftig, empatisk leder, analytisk og mange bolde i luften.

Uddannelser

Bestyrelsesarbejde og advisory boards - Certificeret i DISK, personprofiler, Certificeret i People Test, personprofiler.

MBA - HD- Revisor - vedligeholdt med ajourføringskurser.

IT

Google og Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – Mac bruger - Autocore – Ibistic – SAP – Navision - Jeeves – Economic - Business Intelligence systemer - HR-Manager – intranet - Outlook, Mail (Mac) og Lotus Notes - CRM systemer og generel god erfaring med it-systemer.

Sprog

Dansk som modersmål. Engelsk - forhandlingsniveau - tysk - forstår og small talk - svensk - forhandlingsniveau - norsk – forhandlingsniveau

Bopæl

Holte - Storkøbenhavn

Kandidat

Abu

CFO - Økonomichef

FirmaPlus Dialoogle Jre

Jeg har valgt dette billede fordi:

Sneuglen er en klog og analyserende fugl, som både har instinkt for at se muligheder, opsøge løsninger, og som samarbejder når der skal findes føde. Dermed går den fra et behov til et resultat, ligesom jeg selv.

Interim 50+

Analytisk Instinkt og skaber resultater

Hvad kan jeg tilbyde

Bred erfaring med økonomistyrings opgaver, alt fra opbygning af økonomimodeller, til udarbejdelse af årsregnskaber, koncernniveau såvel som detail. Budgetkontrol dels igennem opbygning af dimensioner i regnskabet. Udarbejde ledelsesinformation, interne ad hoc rapporter samt deltagelse og fremlæggelse for bestyrelse. Stort kendskab til virksomheder med politisk rapportering eller styring. Lederskab af økonomifunktioner i forandring, effektiv hands-on situationsbestemt ledelse, Forretningsforståelse igennem samarbejde og netværk på tværs af organisationen. Praktisk optimering af processer og effektiviseringer, samt udarbejdelse af styringsredskaber til strategiimplementering og Risk Management etablering.

Ønske til nyt job

Økonomiledelses opgave, gerne i en virksomhed/organisation i opstart eller forandring. Kan også være en virksomhed med politisk ledelse eller rapportingskrav. Gerne en virksomhed funderet på værdibaseret ledelse, og hvor frihed under ansvar er en værdi. Opgaverne vil være funderet i økonomistyring, men også gerne aflede områder, så som HR, IT, strategi og risikostyring.

Faglige kompetencer

CFO, økonomichef, regnskabschef, ledelseserfaring og erfaring fra private virksomheder, resultatorienteret, struktureret, gennemslagskraft, empatisk lederskab, proaktiv, nysgerrig og afslutter.

Personlige kompetencer

Analytisk, empatisk, fokus på resultater, forretningsorienteret og kan holde overblikket.

Uddannelser

HD-Regnskab fra CBS, uddannet projektleder samt organisations udvikler, certificeret Contract Manager.

IT

Microsoft Dynamics AX, Navision, C5, MemberCare, Bluegarden, samt Excel og øvrige MS-systemer.

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk på forhandlingsniveau, godt kendskab til svensk og norsk.

Bopæl

Storkøbenhavn, arbejder gerne i region Hovedstaden og region Sjælland

Kandidat

Jre

CFO - Økonomidirektør

Dialoogle og FirmaPlus ML2

Jeg har valgt dette billede fordi:

Jeg skaber struktur, troværdighed og overblik for virksomhedens interessenter, der er med til at sikre grundlaget for virksomhedens vækst.

Interim 50+

Overblik - målsøgende - handlingsorienteret

Hvad kan jeg tilbyde

Min mange års ledelseserfaring indenfor økonomi, administration, strategi, forandringsledelses, kommunikation m.m., kan bidrage til at videreudvikle virksomheden til det næste niveau. Jeg har arbejdet på alle niveauer i forskellige virksomheder og er ikke bange for hands on opgaver. Herudover er jeg rejsevant i både ind- og udland.
Jeg er den troværdige og naturlige samarbejdspartner, som medarbejdere og interessenterne kommer til for at få sparring eller svar på spørgsmål.
Min erfaring og mit store indblik gør, at jeg kan videre udvikle medarbejderne på alle niveauer og tilføre dem nye kompetencer. For virksomheden kan jeg tilbyde stabilitet mange år frem samt skabe nye vinkler på problemstillinger, der kan udvikle virksomheden.

Ønske til nyt job

Mit ønske til min næste ansættelse er, at det er en seriøs virksomhed, som er i bevægelse og som kan trække på og udnytte mine mange kompetencer inden for økonomi og ledelse. Det kan være en stor eller mellemstor virksomhed. Titel betyder ikke meget for mig, men indholdet og udfordringer for stillingen er afgørende.

Faglige kompetencer

Mine ansættelser har været i store og mellemstore virksomheder indenfor revision, service, produktion og kædedrift. Jeg har arbejdet med ledelsesrapportering, koncernregnskab, controlling, regnskabsaflæggelse mm. Herudover har jeg stor erfaring med styring af strategiprocesser, udviklingsprocesser, sammenlægning af virksomheder, It-projekter m.m.

Personlige kompetencer

Høj arbejdskapacitet, struktureret, stort overblik, troværdighed, empatisk, gode kommunikations evner og repræsentativ. Vant til at arbejde med deadlines.

Uddannelser

HD i regnskabsvæsen, Cand. Merc. Aud. og projektleder samt en række supplerende kurser

IT

Super bruger af Microsoft Office. Erfaring med forskellige ERP-systemer.

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk på forhandlingsniveau samt stort kendskab til de skandinavisk sprog.

Bopæl

I Storkøbenhavn og dækker hele Danmark for det rette job.

Kandidat

MIL

Økonomichef

04_Edition_12 Fie

Jeg har valgt dette billede fordi:

Energien bliver ved og ved, jeg kan få virksomheden til at vokse og skabe energi både regnskabsmæssigt, menneskeligt og i tæt samarbejde med ledelsen.

Interim 50+

Pligtopfyldende - løsningsorienteret og et venligt gemyt

Hvad kan jeg tilbyde

Ved at ansætte mig får I en effektiv og professionel person med mange færdigheder og mange års erfaring inden for det økonomiske/finansielle/administrations- og ledelsesmæssige område. Er ikke for fin til gå i materierne, når en opgave skal løses. God til at samarbejde med mennesker på alle niveauer og har fleksibilitet til at arbejde godt som en del af teamet eller individuelt. Føler mig tilpas i at arbejde i et hurtigt og praktisk arbejdsmiljø og har en dokumenteret evne til at håndtere flere projekter hands-on, der gennemføres til tiden og inden for budgetrammen.

Ønske til nyt job

Jeg vil gerne glæde mig til at køre på arbejde og gøre en positiv forskel.

Faglige kompetencer

Erfaring fra private virksomheder, CFO, økonomischef, regnskabschef, bogholderi og regnskab, controlling, administration og regnskabsansvarlig.

Personlige kompetencer

Detaljeorienteret, empatisk, fokus på kvalitet, mang ebolde i luften og har ordenssans.

Uddannelser

Diverse opdateringskurser: Microsoft-officepakken, databaseudvikling, hjemmeside (Drumla), mv. Studium ved Handelshøjskolen, Sønderborg og København – BSc & MSc (Econ.) Studium ved Tønder Handelsskole – handelsstudent og Studium ved Tønder Statsskole – student.

IT

Erfaren bruger af Microsoft Office, Navision (Nav)/C5, Economics, Advosys(Unik) og WorkBook.

Sprog

Dansk (modersmål): Skriver og taler flydende. Engelsk: Skriver og taler fremragende. Tysk: Skriver og taler fremragende.

Bopæl

Charlottenlund

Kandidat

Fel.

CFO - Økonomichef

Dialoogle og FirmaPlus CMø

Jeg har valgt dette billede fordi:

Det illustrerer fleksibilitet, alsidighed, diversitet og struktur med hensyn til nye muligheder og til at finde den røde tråd i kaosset.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde

En tillidsvækkende person med en stærk finansiel- og ledelsesmæssig værktøjskasse, som har stor erfaring fra international finansiel rapportering og controlling. Erfaring med at lede mennesker med forskellig baggrund og kulturer, og jeg er en god motivator. Tilbyder unikke perspektiver for at håndtere forretningsproblemer effektivt, minimere risiko og være på forkant med fremtidige trusler og muligheder.

Ønske til nyt job

Jeg vil gerne arbejde i en ambitiøs virksomhed, hvor jeg kan gøre en forskel både på det økonomiske og ledelsesmæssige område.
Med min store erfaringer inden for økonomi og ledelse kan jeg bidrage med værdiskabelse og fremdrift i virksomheden. Vil gerne arbejde i en mellemstor eller mindre virksomhed, hvor der er brug for mine kompetencer, så virksomheden kan forsætte sin vækst og udvikling. Har erfaring fra ledergruppe og bestyrelsesarbejde.

Faglige kompetencer

Erfaring fra private virksomheder, ledelseserfaring, controlling, administration. Arbejdet som CFO, økonomichef, seniorcontroller etc.

Personlige kompetencer

Ambitiøs, analytisk, ansvarlig, empatisk og fokus på kvalitet.

Uddannelser

Alstom University: Internal Control Fundamentals, foreign exchange risk management, situational leadership, power and positive influence. ECCO University: Project Management, SAP controlling and Cost control. CBS Master of Science in Business Administration and Economics. Exchange student at University of South Carolina. (Business and International Relations). CBS Bachelor in Business Administration and Economics.

IT

Microsoft Office. Erfaring med forskellige ERP systemer og herunder implementering, SAP og Dynamics.

Sprog

Dansk (modersmål) Engelsk, flydende mundtligt og skriftligt. Spansk, portugisisk og skandinavisk.

Bopæl

Køge og kører gerne til den rette virksomhed.

Kandidat

Chm

CFO - Økonomichef

20_Edition_08 Peter

Jeg har valgt dette billede fordi:

Hvad folk ser er ingenting i forhold til, hvad der skal kontrolleres og styres for sikre produktiviteten og opbygge økonomien i en virksomhed.
Jeg kender det signifikante og hele de underliggende dataindhold, som er relevant for sammenhængen og skabe overblik over hele den økonomiske situation. Det meget vigtigt for at få det optimale resultat.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde

En fremtidsorienteret tankegang, hvor ikke kun årets budget og regnskab har hovedfokus, men også virksomhedens fremtidige udvikling, økonomi og rentabilitet. Vi skal eksekvere, at ledelsen og medarbejdernes udvikling og motivation udvikles.
Jeg vil tilsikre optimering af økonomien, så vi sørger for de bedste simplificerede analyser og processer på højt niveau. Jeg medbringer meget erfaring fra store virksomheder i både Danmark og udlandet, men har især interesse i at arbejde for SMV (små og mellemstore virksomheder) og gerne med internationale aktiviteter.

Ønske til nyt job

Her vil jeg fremadrettet arbejde med økonomi og administration, som er med at udbygge og udvikle virksomheden. Jeg vil også stadig gerne udvikle mig og ikke mindst dele ud af alle mine kompetencer – og dermed være med til at sikre en god arbejdsplads. Jeg er interesseret i både interim og fastansættelser.

Faglige kompetencer

CFO, økonomichef, regnskabschef, controller, ledelseserfaring, teamleder og regnskabsansvarlig

Personlige kompetencer

Analytisk, ansvarlig, forretningsorienteret, handlekraftig og teamplayer

Uddannelser

Executive Master of Business Administration (MBA) – GPA 3,5; Finans, regnskab og strategisk ledelse. University of Chicago, graduate school of Business, Chicago Illinois, USA
CBS; Handelsdiplom i regnskabsvæsen og økonomistyring (HD-R)
Foundation.The Leadership Company, København Executive Coach uddannelse (CBL – Coaching baseret ledelse)
Ledernes Kompetence Center, København, projektledelse, management med PRINCE2

IT

Microsoft Office, Superbruger Excel, Navision, Economic, C5, Oracle, Dynamics 365, Axapta m.m.

Sprog

Dansk (modersmål) Engelsk, flydende mundtligt og skriftligt. Tysk flydende mundtligt og skriftligt. Scandinavisk erfaring og rutineret.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Prh