Specialister

Vi har 2 specialister, som kan udføre mange anderledes opgaver:

Vi har lige nu to dygtig kandidater til fastsættelse eller interim.

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

Dialoogle FirmaPlus Kphi

Jeg har valgt dette billede fordi

Jeg har valgt billedet fordi udvikling og læring for mig er at sætte aktiviteter i gang som gør, at mennesker kan udnytte alle deres talenter og få adgang til deres fulde potentiale. At kunne låse op til skattekister, til rum fyldt med viden, drømme, håb, erfaringer og indsigter. At gøre det præcist, med den rigtige nøgle til den rigtige lås og gøre det forsigtigt og i det rigtige tempo.

Interim 50+

Proceskonsulent - Voksendiadaktik - Overenskomstforhandler

Hvad kan jeg tilbyde

Mange års erfaring med forhandling og uddannelse i politisk styrede organisationer. Jeg er en empatisk formidler og en rummelig sparringspartner for såvel ledere som medarbejdere. En teoretisk og praktisk velfunderet voksendidaktiker. Grundig og lyttende procesfacilitator. Dybt og bredt kendskab til arbejdsmarkedsregler og overenskomster.

Ønske til nyt job

Udfordrende opgaver i en ansvarlig virksomhed med empatisk ledelse og fokus på udvikling, medarbejderinvolvering og høj kvalitet i opgaveløsningen. Opgaverne må gerne indeholde både driftsopgaver med korte deadlines og store udviklingsprojekter, hvor forskellige parter involveres og engageres. Jeg ønsker at arbejde i en virksomhed med et sundt arbejdsmiljø, med tværfagligt samarbejde og med muligheder for alle, og hvor humor er en naturlig del af hverdagen.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, erfaring fra private virksomheder og kommuner. Leder og ledelseserfaring, analyse, afdelingschef, planlægning, vidensdeling,
tværfaglig samarbejde, koordinering, administration, møde- og eventkoordinator og arbejdsmiljø. Jeg kan skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde.

Personlige kompetencer

Ansvarlig, Empatisk, Energisk, Selvstændig, Ærlig.

Uddannelser

Cand. Pæd med speciale i voksnes læreprocesser i arbejdslivet.

IT

Brugerniveau, Officepakken mv.

Sprog

Dansk (modersmål), Engelsk (forhandlingsniveau), Tysk og fransk: (læser og forstår).

Bopæl

Danmark (Kan arbejde i hele landet)

Kandidat

Kpi

Salg - Synlighed - Struktur

Dialoogle FirmaPlus Hfg

Jeg har valgt dette billede fordi

Cockpittet symboliserer overblik, mod, drive, styringsværktøjer, være helt fremme og tage føring, finde nye veje og skifte retning, når nødvendigt.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde

Højt drive og engagement i virksomheden.
Utrætteligt fokus på vigtigheden af kundepleje og kunderelationer.
Resultatorienteret – ikke kun på bundlinjen men på ”hele pakken”!

Ønske til nyt job

Rummelighed til nytænkning og udvikling i virksomheden både mentalt, kulturelt og økonomisk.

Faglige kompetencer

Ledelseserfaring, sikkerhed og orden, afdelingschef, planlægning, optimering, vidensdeling, tværfagligt samarbejde, koordinering, administration, møde- og eventkoordinering og skabe et bedre arbejdsmiljø som leder.

Personlige kompetencer

Detaljeorienteret, humoristisk, kundeorienteret, resultatorienteret og struktureret.

Uddannelser

Med fødderne solidt plantet på jorden, hjertet på rette sted og modet til at kaste mig ud i det, har min uddannelse gennem alle årene i branchen i høj grad været kendetegnet ved praktisk "Learning by doing".
Mellemlederuddannelse på Erhvervsakademiet i Hillerød - Forhandlingsteknik & Strategisk Lederskab - Uddannet kontorassistent

IT

Jeg har let ved at lære nye systemer, og i min dagligdag har jeg primært arbejdet med MS Office, hotelsystemet Picasso og Planday.

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk på konversations-niveau, tysk på konversations-niveau og de nordiske sprog på konversations-niveau.

Bopæl

Nordsjælland

Kandidat

Hfg