Topledelse

Topledelse

Vi har lige nu 5 dygtige ledere til fastansættelse eller Interim.

Læs deres egne beskrivelser, hvad de kan tilbyde:

Jeg har valgt dette billede fordi:
Jeg ser frem til en spændende faglig og kommercielt rejse, hvor jeg kan gøre en forskel for din virksomhed.

Hvad kan jeg tilbyde:
Erfaren leder, ingeniør og erhvervsøkonom, som har arbejdet med teknik, salg, marketing, økonomi, produkt-, udvikling- og projektledelse. Jeg kan påtage mig de roller, der skal udfyldes og går forrest. Jeg tilbyder stor erfaring fra en international forretningsverden, hvor jeg kan begå mig på alle niveauer.

Ønske til nyt job:
Interim eller fultidsansættelse. – Udover generel ledelse ønsker jeg, at bruge mine strategiske og konceptuelle færdigheder, f. eks. i forbindelse med ledelse, projekter og forretningsudvikling.
At blive en del af en virksomhed, der er udfordrende og stærk resultatorienteret. Jeg forventer, at møde motiverede og kompetente kolleger, og at virksomheden værdsætter såvel individuelle initiativer som holdpræstationer. Jeg forventer ligeledes at kunne yde et effektivt bidrag til den overordnede forretning, gennem videndelen med kolleger og klienter, og hvor vi sammen kan nå til nye højder.

Faglige kompetencer:
Kommerciel-, teknisk- og seniorledelse. Salg, marketing & forretningsledelse/-udvikling. Strategi- og konceptudvikling, projektledelse, implementering og eksekvering, produkt- og applikationsledelse samt udvikling.

Personlige kompetencer:
Ambitiøs, ansvarlig, forretningsorienteret, initiativrig, engageret, velstruktureret og høj kapacitet.

Uddannelse:

 • HD – Business administration, marketing management & market communication/dialogue at Copenhagen Business School.
 • Master of Science in Mechanical Engineering, M.Sc.ME at the Technical University of Denmark.

IT:
Windows Office, MS project, SAP og Navision, operativsystemer, programmering, IoT/digitalisering og Big Data (Business Information).

Sprog: 
Dansk (modersmål). Engelsk, mundtligt og skriftligt på forhandlingsniveau (højt niveau). God nordisk sprogforståelse og kendskab til polsk.

Bor: København
Kandidat: Rhj

Interim 50+

Jeg har valgt dette billede fordi:
Man som projektchef har et kæmpe ansvar for at føre projekter sikkert i havn – projektet må ikke støde på grund. Projektchefen er derfor ”fyrtårnet”, som rager op og sikrer, at projektet forløber som planlagt. Det kræver personlighed, erfaring og god uddannelse at være projektchef – derfor har jeg også suppleret 20+ års praktiske erfaringer med PRINCE2® projektlederuddannelsen.

Hvad kan jeg tilbyde:
Stort drive, impulsiv nysgerrighed efter nye udfordringer og et engagement, som når helt op til loftet. Jeg skaber overblik, planlægger og sætter struktur på projekter. Kommer med meget stor erfaring fra bl.a. Øst- og Centraleuropa, landene i Kaukasus, USA og Sydøst Asien. Er meget rejsevant og parat til udstationering. Jeg favner bredt og er kendt for at have styr på tingene. Det giver mig stort overskud at undervise og facilitere konferencer, seminarer og workshops. I min bagage er omfattende dansk og amerikansk (Princeton University) universitetsuddannelse.

Ønske til nyt job:
Projektchef i en virksomhed eller organisation med internationalt udsyn, hvor mine erfaringer og kompetencer kan komme i spil. Mine forventninger er, at der er højt til loftet, at der er plads til en åben dialog om opgaverne, at der er stærke værdier som skaber gode rammer for det daglige arbejde mellem kolleger og den måde, som man arbejder med kunder og samarbejdspartnere på.

Faglige kompetencer:
Erfaring fra private og statslige virksomheder inklusive ledelse af grupper af kolleger, ledelse af meget store internationale projekthold med op til 40 eksperter. Meget udstrakt undervisningserfaring fra ind og udland.

Personlige kompetencer:
Ansvarlig, energisk, fremtidsorienteret, initiativrig og researchende.

Uddannelse:
Dansk og amerikansk universitetsuddannelse på Ph.D. niveau. PRINCE2® certificeret projekt leder. Interne kurser i IT specifikt for den pågældende organisation/virksomhed. Interne og eksterne kurser i budget og regnskab, samarbejde og projektledelse, bl.a. hos Børsen Kurser og DIEU efteruddannelse. Kurser i mindfulness. Kurser i fransk sprog og kultur i Montpellier og i Hyères i Frankrig fem somre i træk.

IT:
Microsoft Office pakken, økonomistyringssystemer på brugerniveau.

Sprog: 
Dansk (modersmål), engelsk flydende mundtligt og skriftligt, stærkt kendskab til tysk og kan begå sig på fransk. Studieophold i USA i to år.

Bor:
 
Storkøbenhavn

 

Kandidat: Ptl.

Interim 50+

Jeg har valgt dette billede fordi:
Jeg ikke kører et one-man-show, men altid kommunikerer og samarbejder:

 • Opadtil omkring mål og strategi.
 • Nedad omkring planer og udførsel.
 • Eksternt omkring kundecentrerede løsninger.

Hvad kan jeg tilbyde I Interim:

Erfaren interim leder med dokumenterede resultater fra tekniske virksomheder i ind- og udland.

 • Forretningsudvikling igennem udvikling af kundecentrerede produkter og services samt teknisk løsningssalg.
 • Salg og kommercielt turnaround med vækstrater på over 200%.
 • Forandringsledelse på det strategiske-, taktiske- og operationelle plan.
 • Projektledelse af store komplekse projekter i komplekse miljøer.

Personlige kompetencer og styrker:

 • Evner til hurtigt at analysere og forstå hele værdikæden.
 • Stor strategisk-, operationel-, og kommerciel forretningsforståelse.
 • Solid viden om de processer der omsætter viden til resultater samt evne til at tænke ud af boksen.
 • Evne til at kommunikere med alle i øjenhøjde uanset position, baggrund, nationalitet, kultur eller religion.
 • Erfaring med ledelse af ingeniører og videns medarbejdere.
 • Erfaring med ledelse af små og store tværfaglige, internationale og spredte organisationer.

 

Hvilken type interim-job passer kandidaten til:

Kandidaten passer bedst ind i en teknisk præget virksomhed.

Han vil tilføre mest værdi i en virksomhed på vej mod internationalisering, eller i generationsskifte, som har et ønske om vækst, iværksat nye initiativer eller måske behov for at ”få vendt skuden rundt”. 

Da kandidatens erfaring og viden spænder bredt og at han ikke er branchefixeret opfordrer vi til at tage en dialog med os om virksomhedens udfordring. Løsningen ligger jo ofte i dialogen.

Sprog:
Dansk (modersmål) Engelsk på forhandlingsniveau, svensk, norsk og tysk på dagligdags niveau (kan hurtigt opgraderes), Tysk på basisniveaukendskab til russisk og Bahasa Indonesia

Bor:
Ålborg og er flytbar
Kandidat: Mbr

Dagbog - Interim

CV onepage - Interim

Interim 50+


Jeg har valgt dette billede fordi
:
Håndtrykket på billedet er for mig symbolet på opnåelse af resultater, samt at en god aftale er en aftale, som skaber værdier for begge parter. Dette vil på sigt vil bane vejen for nye aftaler.

Hvad kan jeg tilbyde:
Stærk lederprofil, forhandlet kontrakter i det meste af verden, rådgivet om offentlige udbud. I besiddelse af en unik kombination af erfaring fra den private som den offentlige sektor, hvor jeg er god til at manøvrere i det politiske spil.

Ønske til nyt job: 
Jeg vil rigtig gerne arbejde i krydsfeltet mellem det ledelsesmæssige, kommercielle og juridiske. Jeg motiveres af nye udfordringer, det analytiske og har bl.a. fokus på, at min nye stilling til stadighed skal udvide mine kompetencer. Jeg kan godt lide at arbejde med at strukturere ting mhbp. at skabe vækst/optimere, herunder hvordan vi hver i sær kan bidrage med vore forskellige kompetencer til at finde fælles løsninger. Såfremt stillingen har et internationalt element, hvor jeg kan udnytte min erfaring, vil det være positivt.

Faglige kompetencer: 

 • Projektledelse
 • Erfaring fra private virksomheder
 • Erfaring fra Staten
 • Ledelseserfaring
 • Analyse 

Personlige kompetencer:

 • Ambitiøs
 • Diplomatisk
 • Fokus på resultater
 • Individorienteret
 • Ledende

Uddannelse:
Cand. Jur. (Advokat – bestalling pt. deponeret) – HD 1.del

IT:
Word, PowerPoint og Excel på superbruger niveau, endvidere godt kendskab til WordPress og opbygningen af hjemmesider

Sprog: 
Dansk (modersmål) Engelsk, mundtligt og skriftligt på forhandlingsniveau på højt niveau.

Bor: 
Storkøbenhavn
Kandidat: Ano


Jeg har valgt dette billede fordi
:

Jeg søger altid at finde den optimale løsning 

Hvad kan jeg tilbyde:
Mange års ledelseserfaring med drift af kommunale veje, grønne områder og udearealer ved ejendomme. Det omfatter strategiudvikling, økonomistyring, organisations-udvikling og løbende effektivisering af opgaverne. Stor erfaring i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor formålet er at yde bedst mulige service til borgere samt fokus på værdiskabelse.

Ønske til nyt job:
Ledelsesfunktion i en virksomhed, der udfører driftsopgaver ved veje, grønne områder og Facility management. Dygtig og visionær ledelse, der har en klar retning for virksomhedens udvikling. Optimering og resultatskabelse i samarbejde med ledelse og medarbejdere, så vi sammen når de fastsatte mål på en meningsfuld måde.

Faglige kompetencer:
Ledelse af udvikling af medarbejdere, kundepleje og kontraktstyring, strategiudvikling, økonomistyring samt skriftlig og mundtlig kommunikation

Personlige kompetencer:
Analytisk, struktureret, robust, optimerende og serviceorienteret

UddannelseValgfag på Master of Public Governance (MPG): Retorik for ledere + Personligt lederskab og dialogisk coaching. Styring og motivation i den offentlige sektor + Kommunikation af tal og resultater til medarbejdere og borgere. HD Organisation og ledelse. Akademiuddannelse i Ledelse, Merkonom i økonomistyring + innovation og anlægsgartnertekniker.

IT:
Microsoft Office

Sprog: Dansk (modersmål), engelsk -flydende i skrift og tale).

Bor: Storkøbenhavn
Kandidat:Kjj

Interim 50+