Aviator Denmark A/S er en servicevirksomhed, som holder til i Københavns Lufthavn. Virksomheden tager sig af alle nødvendige servicefunktioner, fra passagerer- og bagagehåndtering til rampetjenester, affaldstømning, udvendig vask og tankning af fly m.m.

Virksomheden beskæftiger ca. 350 medarbejdere, som typisk er ansat på 3F og/eller HK overenskomster.
I perioden februar – maj 2016 gennemførte vi et 55+ projekt i virksomheden for 35 medarbejdere på 55+ og 11 ledere.

Et år senere udtaler Mette de Nully, HR Manager, Aviator Denmark A/S:

“I Aviator Denmark A/S har vi med positive resultater gennemført et 55+ projekt for både vores ledere og medarbejdere. Projektet var med til at sætte et positivt fokus på de involverede medarbejdere
, og det har skabt mere arbejdsglæde og udvikling.”

Vi i FirmaPlus har således fået yderligere erfaring med 55+ fastholdelse og udvikling. Det gør os i stand til at gennemføre endnu flere 55+ projekter med lignende indhold, tilpasset den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Læs mere om Aviator på: http://aviator.eu/