Sådan får du kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden

Vi hjælper dig med at fokusere på 50+ medarbejdere:
Søger du erfarne og kompetente talenter? Vil du fastholde og udvikle dem, du har? Måske ansætte flere på en Interim eller projektansættelse løsningen?

50+ Rekruttering - Outplacement - Kandidatportal - Fastholdelse og udvikling

Er du leder og ansætter du nye medarbejdere?

Mangler du kvalificeret arbejdskraft?

Vi kommer gerne til et uforpligtende møde hos jer, hvor vi kan tale sammen om, hvordan I finder, udvikler og fastholder de rette talenter og dermed sparer både ressourcer, tid og penge.

Indhold af mødet kan være følgende:

 • Hvad er de største udfordringer i virksomheden lige nu og de næste 3 år?

 • Hvordan forventes arbejdsmarkedet og demografien at udvikle sig indtil 2030?

 • Hvad kan I gøre for at tiltrække og fastholde de bedste talenter nu og i fremtiden?

 • Hvilke tiltag skal gøres for at sikre de rette formål og skabe endnu mere arbejdsglæde i virksomheden?

 • Hvordan kan vi hjælpe dig?

 • Spørgsmål og debat

Vi kommer gerne i jeres virksomhed.

Du er også velkommen hos os i Storkøbenhavn eller på Aarhus Ø.

50+ Rekruttering via Kandidatportal eller fuld rekruttering

50+ Rekruttering

Vi er blandt de første, som har udviklet en kandidatportal for de jobsøgende 50+’ere. Dermed bliver de jobsøgende synlige for virksomhederne. Samtidig finder vi virksomhederne til vores jobsøgende 50+´ere og matcher parterne. Vi kalder det en ”proaktiv rekruttering”.

Hvorfor gør vi noget særligt for 50+’erne? Det er almindelig kendt, at personer over 50 har svært ved at få job, og at de føler sig frasorteret på grund af alder. Modsat oplever vi en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft i mange virksomheder, kommuner og stat.

Vi har fået mange 50+'ere i job og vi er gode til at finde de rigtige kandidater, som passer både personligt og fagligt. Så du skal ikke holde dig tilbage for en uforpligtende samtale om, hvordan vi samme finder din næste erfarne leder/medarbejder.

50+ Outplacement sparringsforløb

Særligt udviklet til funktionærer og akademiker, som er fyldt 50 år.

50+ Outplacement

Se video om, hvordan du som virksomhedsleder og personaleansvarlig kan få mere kvalificeret arbejdskraft og spare både tid og penge.

Se video om, hvordan du som virksomhedsleder og personaleansvarlig kan få mere kvalificeret arbejdskraft og spare både tid og penge.

50+ Outplacement sparringsforløb

Fokus på dygtige medarbejdere som er blevet overflødige pga. af omstrukturering eller andet, som gør at jobsøger er udfordret på at søge det næste job i en anden virksomhed.

Vi oplever ofte, at det kan være vanskeligt at komme i nyt job. Flere jobsøgere som er 50+’ere har sendt flere end 50 ansøgninger uden at komme til samtale, eller kommer til samtale og bliver nr. 2.

Det er udfordringer, som vi har erfaring i og kan hjælpe videre med.

Vores 50+ Outplacement sparringsforløb indeholder

 1. TT38 TalentTest med positiv feedforward til jobsøger
 2. Dialoogle visuel samtale for afklaring af jobsøgers motivationer og behov i et nyt job
 3. Konkretisering af mulige jobområder for at målrette søgningen mest muligt
 4. CV og ansøgning i FirmaPlus format
 5. Opdatering af LinkedIn profil og aktiv brug af LinkedIn netværket
 6. Aktivering af både eget netværk og FirmaPlus´ netværk
 7. Kontakt til udvalgte virksomhedsledere for direkte præsentation af jobsøger og CV

Færre møder – flere timer, der anvendes på løbende sparring om virksomhedskontakt og CV/ansøgning.
Det vigtigste er, at CV og ansøgning bliver målrettet jobsøgers ønsker, så chancerne for at komme til samtale
og i job bliver optimale. I både CV og ansøgning skal talenterne, som vi finder og underbygger via en talenttest, indarbejdes.
Det gør vi i tæt samarbejde med jobsøger og medudgangspunkt i vores FirmaPlus CV-skabelon, som sikrer, at arbejdsgivere hurtigt ser jobsøgers
potentiale i forhold til det søgte job.

Brug af netværk
Vi udarbejder en liste med 10 virksomheder, som jobsøger kunne tænke sig at arbejde for. Listen
suppleres med relevante kontaktpersoner ud fra jobsøgers kendskab til virksomhederne og netværk.
Vi supplerer også listen med kontaktpersoner ud fra FirmaPlus´ netværk.
I tæt samarbejde kontaktes virksomhederne herefter af enten jobsøger selv eller FirmaPlus partneren.
Dette med henblik på en kort introduktion og aftale om, at CV og evt. ansøgning fremsendes
efterfølgende.

Salgstiltag for jobsøger
Vi følger op på ansøgning/CV, hvis jobsøger ikke hører fra virksomheden, i forsøg på at få en samtale i stand.
Hvis de 10 første virksomheder ikke bringer jobsøger i job, udarbejdes en ny liste.

50+ Outplacement sparringsforløb tager udgangspunkt i jobsøgers individuelle situation og tilpasses,
så tiden bruges så målrettet som muligt.

16 timer og 7 møder plus Tlf./mails.

Pris 25.000 kr. plus moms pr. person

50 og 55+ fastholdelses- og udviklingsforløb

Hvordan kan du fastholde medarbejdere fra 2023 - 2030?

Vil du fastholde dem, du allerede har i virksomheden? Så har du og din virksomhed mulighed for at gennemføre et "50 og 55+ fastholdelses- og udviklingsprojekt".
Idéen er at inspirere og træne både ledere og medarbejdere til gensidig forståelse af forskellighederne for dermed at skabe mere arbejdsglæde.
Arbejdsglæde giver ny energi og lyst til at performe optimalt. Det er grundpillen til et langt og succesfuldt arbejdsliv samt succeskriteriet for at fastholde og udvikle dygtige ledere og medarbejdere.

Læs mere i folderen om 50+ fastholdelse og udvikling og Rapport fra Seniortænketanken.

Kan du udvikle og fastholde 3 - 4 medarbejdere 1 - 4 år længere i din virksomhed, har du sparet ca. 700.000 - 940.000 kr. Det koster det som udgangspunkt i forhold til:
Manglende indtjening, rekruttering og vikarudgifter til at dække, mens du søger de næste medarbejdere.
For det beløb kan du få 40 medarbejdere og 10 ledere på et FirmaPlus 50+ fastholdelses- og udviklingskursus. Vi kan også tilbyde kurser for enkelte ledere og medarbejdere.

50+ Rekruttering - 50+ Outplacement med TalentTest

Vi lægger vægt på at få udarbejdet en Talent Test TT38 på kandidaten, når du skal ansætte en ny medarbejder.
Her kan vi hjælpe dig med at give både kandidaten og lederen en professionel tilbagemelding og vurdering af personligheden, kompetencer og team-adfærd.

Vi kan tilbyde udarbejdelse af TT38 TalentTesten via vores partnere, som har stor erfaring på området.

Talent 2

GÅ HJEM møder og 50+ foredrag og kurser

pilotgreve_3549
cf204307
scheelsminde 4
Av. Hans 1
CF204254
grevepilot_3858
pilotgreve_3549
cf204307
scheelsminde 4
Av. Hans 1
CF204254
grevepilot_3858

Den anderledes MUS eller 55+ Visuel medarbejder­samtale

Man siger at billeder siger mere end tusind ord

Det er vi overbeviste om er sandt. Vi oplever nemlig, at billeder får folk i tale. Derfor har vi sammen med Dialoogle udviklet en "Visuel 55+ Medarbejdersamtale" og en " Visuel Medarbejdersamtale - MUS".

Et kreativt billedredskab til at starte, forny, variere og kvalificere samtaler mellem mennesker. Billedkortene frembringer fantastiske resultater, når de bruges i kommunikations og reflekstions øjemed.
Dialoogle består af en række billedkort med motiver, der er valgt for at stimulere dialog, inspirere til kreativitet og lette formuleringen af følelser, opfattelser og ønsker.

Udbyttet for virksomheden er bl.a., at medarbejdernes motivation for at opfylde fastsatte mål øges, og arbejdsglæden dermed stiger. En handleplan og en tjekliste sikrer, at parterne i fællesskab fastlægger en udviklingsplan for den enkelte medarbejder, og at der bliver fulgt op på aftalerne.

Se video om, hvordan Dialoogle kan bruges til samtalen

Hvem er vores kunder?

Rigtig mange firmaer, kommuner og foreninger har brugt vores viden og kompetencer.
Neden for kan du se et udvalg af vores kunder

AOF Danmark

Modulett

Banedanmark

Schneider Electric Danmarks A/S

Coop

Dialoogle

Indkøbsnetværket

Uddannelseshuset

MipSalus

Persolog Danmark

Ballerup Kommune

Egedal Kommune

Furesø Kommune

Greve Kommune

Hillerød Kommune

Hvidovre Kommune

Hørsholm Kommune

Svendborg Kommune

Næstved Kommune

Næstved Kommune

Dansk Shell

Brancheforeningen Danske Byggecentre

LO - FIO

Ingeniører uden grænser

Lederne Hovedorganisation

Serviceforbundet

IDA - Sam

Roskilde Kommune

Syddjurs Kommune

Porskrog Consulting

Det siger vores samarbejdspartnere om os

50+ Rekruttering og Outplacement

“Jeg kan varmt anbefale FirmaPlus ved Hans Ussing, da selskabet gør en professional forskel for de 50+ jobsøgende og for de virksomheder, der kan have stor glæde af de mange kvalificerede og erfarne jobkandidater FirmaPlus stiller til rådighed. FirmaPlus er en professionel samarbejdspartner, der hurtigt kan sikre virksomhederne et stort udvalg af kompetente 50+ jobkandidater, interim medarbejdere eller projekt ressourcer. Jeg har selv haft et meget positivt udbytte af samarbejdet.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede for at høre mere om FirmaPlus. Kim Bendixen Direktør CXO Consulting Mobil: 3138 2850

50+ Rekruttering og Outplacement

“Jeg kan varmt anbefale FirmaPlus ved Hans Ussing, da selskabet gør en professional forskel for de 50+ jobsøgende og for de virksomheder, der kan have stor glæde af de mange kvalificerede og erfarne jobkandidater FirmaPlus stiller til rådighed. FirmaPlus er en professionel samarbejdspartner, der hurtigt kan sikre virksomhederne et stort udvalg af kompetente 50+ jobkandidater, interim medarbejdere eller projekt ressourcer. Jeg har selv haft et meget positivt udbytte af samarbejdet.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede for at høre mere om FirmaPlus. Kim Bendixen Direktør CXO Consulting Mobil: 3138 2850

logo Greve

55+ fastholdelse- og udviklingsprojekt, udtalelser fra deltagere:

“Dette kursus har givet mig så meget. Jeg troede, at jeg var træt og havde tabt livsgnisten. Jeg var færdig med at arbejde og burde holde op. 55+ projektet har givet mig arbejdsglæden tilbage, og jeg fejler ingenting, så derfor tager jeg lige et par år til”. - Citat: Anna Birthe Andersen – Hedebo

“Vi kan blive meget bedre til at kommunikere imellem afdelinger og fagområder, hvis vi bruger hinandens kompetencer". - Citat: Erik Raahauge, teknisk serviceleder for 2 plejecentre

“Vi har snakket en del om personprofilerne, at bruge dem til at finde det man er god til og få det bragt i spil. Jeg som leder, kan invitere medarbejdere ind i et fælles rum, og vi kan bruge hinanden på en ny måde”. - Citat: Christina Giarbini, Plejecenterleder

logo Greve

55+ fastholdelse- og udviklingsprojekt, udtalelser fra deltagere:

“Dette kursus har givet mig så meget. Jeg troede, at jeg var træt og havde tabt livsgnisten. Jeg var færdig med at arbejde og burde holde op. 55+ projektet har givet mig arbejdsglæden tilbage, og jeg fejler ingenting, så derfor tager jeg lige et par år til”. - Citat: Anna Birthe Andersen – Hedebo

“Vi kan blive meget bedre til at kommunikere imellem afdelinger og fagområder, hvis vi bruger hinandens kompetencer". - Citat: Erik Raahauge, teknisk serviceleder for 2 plejecentre

“Vi har snakket en del om personprofilerne, at bruge dem til at finde det man er god til og få det bragt i spil. Jeg som leder, kan invitere medarbejdere ind i et fælles rum, og vi kan bruge hinanden på en ny måde”. - Citat: Christina Giarbini, Plejecenterleder

AOF-logo_Adobe-AI_CMYK

Kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter - Seniorpolitik der giver bonus

Film om ’Seniorpolitik der giver bonus’. I et samarbejde mellem LO, FIU, AOF Danmark og FirmaPlus har vi gennemført temadage i 3 byer for 50 tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. I filmen udtrykker de deres holdninger til de udfordringer, der er i fastholdelse og udvikling af 55 +’erne – både i de offentlige og i de private virksomheder

55+ projektet har skabt mere viden om mulighederne for at blive længere på arbejdsmarkedet – herunder bedre trivsel i det daglige arbejde i AOF organisationen.”
Læs mere om AOF og FIO projektet , hvor målet var at oplyse tillilds- og arbejdsmiljørepræsentanter om en attraktiv 55+ politik (Seniorpolitik) og 55+ kurser.

AOF-logo_Adobe-AI_CMYK

”I AOF Danmark har vi i flere af vores AOF Centre gennemført 55+ projektet, og vi har opnået positive resultater både for vores ledere og medarbejdere i forhold til fastholdelse og seniorordninger.
Vi bruger fortsat de værkstøjer, der er videreudviklet i forbindelse med projektets afvikling.
55+ mindset har styrket vores syn på, hvor vigtigt det er at erhvervserfaringer og kompetencer bliver brugt i hverdagen.

55+ projektet har skabt mere viden om mulighederne for at blive længere på arbejdsmarkedet – herunder bedre trivsel i det daglige arbejde i AOF organisationen.”
Læs mere om AOF og FIO projektet , hvor målet var at oplyse tillilds- og arbejdsmiljørepræsentanter om en attraktiv 55+ politik (Seniorpolitik) og 55+ kurser.

Aviator

Aviator Denmark 55+ fastholdelse og udviklings projekt

“I Aviator Denmark A/S har vi med positive resultater gennemført et 55+ projekt for både vores ledere og medarbejdere. Projektet var med til at sætte et positivt fokus på de involverede medarbejdere, og det har skabt mere arbejdsglæde og udvikling.”

Aviator

“I Aviator Denmark A/S har vi med positive resultater gennemført et 55+ projekt for både vores ledere og medarbejdere. Projektet var med til at sætte et positivt fokus på de involverede medarbejdere, og det har skabt mere arbejdsglæde og udvikling.”

Podcast