Virksomheder

Sådan får du kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden

Vi hjælper dig med at fokusere på 50+ medarbejdere:
Søger du modne og kompetente jobkandidater? Vil du fastholde dem, du har? Måske er Interim eller projektansættelse løsningen?

Se video om, hvordan du som virksomhedsleder og personaleansvarlig kan få mere kvalificeret arbejdskraft og spare både tid og penge.

Se video om, hvordan du som virksomhedsleder og personaleansvarlig kan få mere kvalificeret arbejdskraft og spare både tid og penge.

50+ Outplacement - Rekruttering - Kandidatportal - 55+ foredrag og kurser

50+ outplacement

50 + Outplacement sparringsforløb

Som arbejdsgiver vil du kunne stå i en situation, hvor du er nødt til at opsige en stabil, pligtopfyldende og dygtig medarbejder, som har været i virksomheden i mange år.

Medarbejderen kan være 50 år eller mere, og som du sikkert ved, kan 50+ère have svært ved at finde et job, hvor kompetencer og erfaringer passer ind.

I en sådan situation ville det være meget prisværdigt, om du understøttede den opsagte medarbejderes ønske om at påbegynde jobsøgningen så hurtigt som muligt. Til gengæld ville du få en værdifuld ambassadør for din virksomhed.

Vi har stor erfaring på 50+ området og kan derfor tilbyde den opsagte medarbejder forskellige 50+ sparringsforløb som genvej til det næste job.

Du kan hjælpe ved at betale for det 50+ sparringsforløb, som din fhv. medarbejder i samråd med os finder mest relevant i den givne situation.

50+ outplacement

50 + Outplacement sparringsforløb

Som arbejdsgiver vil du kunne stå i en situation, hvor du er nødt til at opsige en stabil, pligtopfyldende og dygtig medarbejder, som har været i virksomheden i mange år.

Medarbejderen kan være 50 år eller mere, og som du sikkert ved, kan 50+ère have svært ved at finde et job, hvor kompetencer og erfaringer passer ind.

I en sådan situation ville det være meget prisværdigt, om du understøttede den opsagte medarbejderes ønske om at påbegynde jobsøgningen så hurtigt som muligt. Til gengæld ville du få en værdifuld ambassadør for din virksomhed.

Vi har stor erfaring på 50+ området og kan derfor tilbyde den opsagte medarbejder forskellige 50+ sparringsforløb som genvej til det næste job.

Du kan hjælpe ved at betale for det 50+ sparringsforløb, som din fhv. medarbejder i samråd med os finder mest relevant i den givne situation.

50+ Rekruttering

Vi er blandt de første, som har udviklet en kandidatportal for de jobsøgende 50+’ere. Dermed bliver de jobsøgende synlige for virksomhederne. Samtidig finder vi virksomhederne til vores jobsøgende 50+´ere og matcher parterne. Vi kalder det en ”proaktiv rekruttering”.

Hvorfor gør vi noget særligt for 50+’erne? Det er almindelig kendt, at personer over 50 har svært ved at få job, og at de føler sig frasorteret på grund af alder. Modsat oplever vi en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft i mange virksomheder, kommuner og stat.

Vi har fået mange 50+'ere i job og vi er gode til at finde de rigtige kandidater, som passer både personligt og fagligt. Så du skal ikke holde dig tilbage for en uforpligtende samtale om, hvordan vi samme finder din næste erfarne leder/medarbejder.

Persolog

50+ Rekruttering - Person- og adfærdsprofiler

Ligger du vægt på at få udarbejdet en person- eller adfærdsprofil, når du skal ansætte en ny medarbejder?
Her kan vi hjælpe dig med at få en specialist til at give både kandidaten og lederen en professionel tilbagemelding og vurdering af personligheden, kompetencer og team adfærd.

Vi kan tilbyde udarbejdelse af profilerne via af vores partnere og samarbejdspartnere, som har stor erfaring på området.

* Personfaktor profilen D,I,S,K, Persolog

* e-stimate test

* People Test System

* Big Five Test

Beregning af 55+ FirmaPlus

55+ fastholdelses- og udviklingsforløb

Vil du fastholde dem, du allerede har i virksomheden? Så har du og din virksomhed mulighed for at gennemføre et "55+ fastholdelses- og udviklingsprojekt".
Idéen er at inspirere og træne både ledere og medarbejdere til gensidig forståelse af forskellighederne for dermed at skabe mere arbejdsglæde.
Arbejdsglæde giver ny energi og lyst til at performe optimalt. Det er grundpillen til et langt og succesfuldt arbejdsliv samt succeskriteriet for at fastholde og udvikle dygtige ledere.

Læs mere i foldere om 50+ fastholdelse og udvikling og Rapport fra Seniortænketanken

Læs mere i foldere om 50+ fastholdelse og udvikling og rapporten fra Seniortænketanken 2019

50+ foredrag og kurser

pilotgreve_3549
cf204307
scheelsminde 4
Av. Hans 1
CF204254
grevepilot_3858
pilotgreve_3549
cf204307
scheelsminde 4
Av. Hans 1
CF204254
grevepilot_3858

Vi tilbyder din virksomhed kurser og foredrag, som vil gøre dig klogere og dygtigere på at håndtere dine 50+ og 55+ (seniorer), så du kan skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Den anderledes MUS eller 55+ Visuel medarbejder­samtale

Man siger at billeder siger mere end tusind ord

Det er vi overbeviste om er sandt. Vi oplever nemlig, at billeder får folk i tale. Derfor har vi sammen med Dialoogle udviklet en "Visuel 55+ Medarbejdersamtale" og en " Visuel Medarbejdersamtale - MUS".

Et kreativt billedredskab til at starte, forny, variere og kvalificere samtaler mellem mennesker. Billedkortene frembringer fantastiske resultater, når de bruges i kommunikations og reflekstions øjemed.
Dialoogle består af en række billedkort med motiver, der er valgt for at stimulere dialog, inspirere til kreativitet og lette formuleringen af følelser, opfattelser og ønsker.

Udbyttet for virksomheden er bl.a., at medarbejdernes motivation for at opfylde fastsatte mål øges, og arbejdsglæden dermed stiger. En handleplan og en tjekliste sikrer, at parterne i fællesskab fastlægger en udviklingsplan for den enkelte medarbejder, og at der bliver fulgt op på aftalerne.

Hvem er vores kunder?

Rigtig mange firmaer, kommuner og foreninger har brugt vores viden og kompetencer.
Neden for kan du se et udvalg af vores kunder

AOF Danmark

Modulett

Banedanmark

Schneider Electric Danmarks A/S

Coop

Dialoogle

Indkøbsnetværket

Uddannelseshuset

MipSalus

Persolog Danmark

Ballerup Kommune

Egedal Kommune

Furesø Kommune

Greve Kommune

Hillerød Kommune

Hvidovre Kommune

Hørsholm Kommune

Svendborg Kommune

Næstved Kommune

Næstved Kommune

Dansk Shell

Brancheforeningen Danske Byggecentre

LO - FIO

Ingeniører uden grænser

Lederne Hovedorganisation

Serviceforbundet

IDA - Sam

Roskilde Kommune

Syddjurs Kommune

Porskrog Consulting

Det siger vores samarbejdspartnere om os

logo Greve

55+ fastholdelse- og udviklingsprojekt, udtalelser fra deltagere:

“Dette kursus har givet mig så meget. Jeg troede, at jeg var træt og havde tabt livsgnisten. Jeg var færdig med at arbejde og burde holde op. 55+ projektet har givet mig arbejdsglæden tilbage, og jeg fejler ingenting, så derfor tager jeg lige et par år til”. - Citat: Anna Birthe Andersen – Hedebo

“Vi kan blive meget bedre til at kommunikere imellem afdelinger og fagområder, hvis vi bruger hinandens kompetencer". - Citat: Erik Raahauge, teknisk serviceleder for 2 plejecentre

“Vi har snakket en del om personprofilerne, at bruge dem til at finde det man er god til og få det bragt i spil. Jeg som leder, kan invitere medarbejdere ind i et fælles rum, og vi kan bruge hinanden på en ny måde”. - Citat: Christina Giarbini, Plejecenterleder

logo Greve

55+ fastholdelse- og udviklingsprojekt, udtalelser fra deltagere:

“Dette kursus har givet mig så meget. Jeg troede, at jeg var træt og havde tabt livsgnisten. Jeg var færdig med at arbejde og burde holde op. 55+ projektet har givet mig arbejdsglæden tilbage, og jeg fejler ingenting, så derfor tager jeg lige et par år til”. - Citat: Anna Birthe Andersen – Hedebo

“Vi kan blive meget bedre til at kommunikere imellem afdelinger og fagområder, hvis vi bruger hinandens kompetencer". - Citat: Erik Raahauge, teknisk serviceleder for 2 plejecentre

“Vi har snakket en del om personprofilerne, at bruge dem til at finde det man er god til og få det bragt i spil. Jeg som leder, kan invitere medarbejdere ind i et fælles rum, og vi kan bruge hinanden på en ny måde”. - Citat: Christina Giarbini, Plejecenterleder

AOF-logo_Adobe-AI_CMYK

Kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter - Seniorpolitik der giver bonus

Film om ’Seniorpolitik der giver bonus’. I et samarbejde mellem LO, FIU, AOF Danmark og FirmaPlus har vi gennemført temadage i 3 byer for 50 tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. I filmen udtrykker de deres holdninger til de udfordringer, der er i fastholdelse og udvikling af 55 +’erne – både i de offentlige og i de private virksomheder

55+ projektet har skabt mere viden om mulighederne for at blive længere på arbejdsmarkedet – herunder bedre trivsel i det daglige arbejde i AOF organisationen.”
Læs mere om AOF og FIO projektet , hvor målet var at oplyse tillilds- og arbejdsmiljørepræsentanter om en attraktiv 55+ politik (Seniorpolitik) og 55+ kurser.

AOF-logo_Adobe-AI_CMYK

”I AOF Danmark har vi i flere af vores AOF Centre gennemført 55+ projektet, og vi har opnået positive resultater både for vores ledere og medarbejdere i forhold til fastholdelse og seniorordninger.
Vi bruger fortsat de værkstøjer, der er videreudviklet i forbindelse med projektets afvikling.
55+ mindset har styrket vores syn på, hvor vigtigt det er at erhvervserfaringer og kompetencer bliver brugt i hverdagen.

55+ projektet har skabt mere viden om mulighederne for at blive længere på arbejdsmarkedet – herunder bedre trivsel i det daglige arbejde i AOF organisationen.”
Læs mere om AOF og FIO projektet , hvor målet var at oplyse tillilds- og arbejdsmiljørepræsentanter om en attraktiv 55+ politik (Seniorpolitik) og 55+ kurser.

Aviator

Aviator Denmark 55+ fastholdelse og udviklings projekt

“I Aviator Denmark A/S har vi med positive resultater gennemført et 55+ projekt for både vores ledere og medarbejdere. Projektet var med til at sætte et positivt fokus på de involverede medarbejdere, og det har skabt mere arbejdsglæde og udvikling.”

Aviator

“I Aviator Denmark A/S har vi med positive resultater gennemført et 55+ projekt for både vores ledere og medarbejdere. Projektet var med til at sætte et positivt fokus på de involverede medarbejdere, og det har skabt mere arbejdsglæde og udvikling.”

Podcast