Fundraising og Jobrotation

Folkepension:
Når du fylder 65 år, (hvis du er født den 31. december 1958 eller tidligere), kan du starte din udbetaling på din folkepension.
Folkepensionen udbetales månedligt og så længe, du lever.

Folkepensionen er opdelt i to dele:

  • Grundbeløb – som kun kan blive nedsat pga. arbejdsindtægt
  • Pensionstillæg – som nedsættes efter andre indtægter

– Folkepensionens størrelse er afhængig af, hvor mange år du har været ansat og har boet i Danmark
– Alderen for folkepension bliver gradvis forhøjet, hvis du er født den 1. januar 1959 eller senere
– Folkepension kan udsættes (opsat pension) til senere og derved forhøjes den år efter år.
– Se beregningen for udsættelsen af folkepensionen

Har du brug for at læse mere om folkepensionens beløb og betingelser og evt. beregne modregningen i dine udbetalinger, er her en direkte link.

ATP
ATP pension udbetales under lidt andre principper, men grundliggende et det et tillæg til folkepensionen.

Når du fylder 65 år, (hvis du er født den 31. december 1958 eller tidligere), kan du få udbetalt din ATP.
ATP udbetales månedligt og så længe, du lever.

ATP indeholder en Livslang pension, som kan udskydes lige som folkepensionen.
Ved dødsfald kan der udbetales til børn og evt. ægtefælle. (læs de specifikke regler herom)

OBS. Hvis du ikke er gift, skal du selv sørge for at indsætte et cpr. nr. på din samlever, ellers udbetales der ingenting til samlever.

Har du brug for at læse mere om ATPs beløb og betingelser og evt. beregne dine udbetalinger, er her en direkte link.

Skattenedslag for seniorer: https://www.borger.dk/Sider/sfs-skattenedslag-for-seniorer.aspx