Billed Jonna Sylow

”Sund livsstil – godt helbred – god livskvalitet”

At passe på sig selv er en god vane.

I den retning har kost og motion en stor betydning for helbredet, og det daglige velvære, vel nok det, vi kalder livskvalitet.
Vi indtager ca. 1 ton mad og drikke om året, hver især, så de fleste kan forså, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi spiser og drikker. Vi har hver især vores kostvaner, som vi nødig vil give afkald på. Det behøver man heller ikke, selv om man vil spise sundere. Det gælder faktisk om at sætte ind, der hvor man får noget til gengæld, og det betyder, at det ofte kun er justeringer, der skal til for at få et sundere måltid og sundere hverdag.

Der er i dag megen forvirring om, hvad det vil sige at spise sundt. I mit indlæg bliver det belyst, de relativt få områder, der ” kan betale sig” at sætte ind, og som er dokumenteret har en god effekt på helbredet, kræfterne og energien. Der bliver ligeledes sat fokus på de områder, der er særlig aktuelt, når man nærmer sig senioralderen f.eks. Kalk og D-vitamin. Motion er vigtig på alle alderstrin, ikke mindst, når man når lidt op i alderen, hvor motionen kan være med til at ” forhale” den aldersmæssige forandring i kroppen og styrke helbredet.

Der bliver en kort redegørelse om kostens betydning under sygdom, hvad man kan gøre for hurtigst mulig at blive rask. Der bliver mulighed for dialog og spørgsmål undervejs.
De erfaringer, jeg har som diætist gennem mange år på forskellige hospitaler, og foredragsholder i forskellige sammenhæng vil ligge til grund for oplægget..

Jonna  Sylow/klinisk diætist – Relevant link: www.altomkost.dk