Jura & Økonomi – Mellemkommunalrefusion og statstilskud
4. september 2020
Template
22. november 2021
Jura & Økonomi – Mellemkommunalrefusion og statstilskud
4. september 2020
Template
22. november 2021
Show all

Jura og økonomi

Jura og Økonomi

Jurist – Mellemkommunalrefusion og statstilskud

Vi har 2 juridiske kandidater

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Jura og Økonomi

Billedet fortæller: Uden jura og økonomi er det vanskeligt at få virksomheden til at hænge sammen. Det kræver de bedste kompetencer for at holde overblikket.

Selvstændig – Analytisk - Resultatorienteret

Hvad kan jeg tilbyde

Jeg bringer energi, arbejdsglæde og gode resultater til virksomheden, kollegaer og ikke mindst kunderne. Mine opgaver løser jeg ved dels at gå analytisk til værks og dels ved at gå i dialog med kunder og kollegaer. Jeg bevarer overblikket og snuden i sporet. Jeg besidder sund fornuft, politisk tæft og forretningsmæssig forståelse.

Ønske til nyt job

Mine ønsker til en kommende arbejdsplads er tydeligt kommunikerede mål og høj faglighed. Gerne elementer af både drift, vedligehold og nye projekter. Dels med kollegaer i teams, dels alene. Metodefrihed indenfor klart afstukne rammer og lines. Jeg brænder for at sætte et aftryk og samtidig gøre en forskel. En åben organisation med plads til nytænkning og humor.

Faglige kompetencer

Kommunikativ, træffer beslutninger, overholder aftaler, erfaring fra private virksomheder, ledelseserfaring, account management, analyse, adm. direktør CEO og vidensdeling.

Personlige kompetencer

Ansvarlig, forretningsorienteret, kan kommunikere ideer klart, omstillingsparat og organisationsforståelse.

Uddannelser

2009 - 2009 Børsmæglerforenings Certificering
2004 - 2004 Stud. Jur., Københavns Universitet
1983 - 1987 HD – 1. del, CBS
1981 - 1981 Vekselereruddannelse, Fondsbørsvekselererfirmaet Rued Jørgensen

IT

Habil bruger af MS Office pakken

Sprog

Dansk (modersmål)
Engelsk Forhandlingsniveau (koncernsprog)
Skandinavisk Forhandlingsniveau i tale
Tysk Forstår men taler og skriver ikke

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Edj

Partner

Susanne Brink Rudbeck

Mellemkommunalrefusion og statstilskud

Ekstra refusion og tilskud samt løbende besparelser

Hvad kan jeg tilbyde

Jeg er ekspert i at identificere sager, som ikke er afregnet samt etablere systemer og forretningsgange så det fremadrettede er mere enkelt at arbejde med. Jeg har allerede vist min værdi for en kommune, hvor jeg var i stand til at finde et samlet refusionsbeløb på 15 millioner med en afledt årlig besparelse på mere end 10 millioner.

Ønske til nyt job

Det kan være alt for fastansættelse , projektstilling og/eller Interim.

Faglige kompetencer

Analytisk, projektledelse, er ledende og har overblikket, juridisk og IT erfaring fra både kommune og finanssektoren.

Personlige kompetencer

Gennemslagskraft, tager ejerskab, gode lederegenskaber, ser tekniske muligheder som andre ikke ser og bruger medarbejdere optimalt.

Uddannelser

2002 Ekstra fag: Mægling og konfliktløsning.
1997 Cand.jur. Hovedopgave: Betalingsformidling ved brug af PBS.
1981 Merkonom enkeltfag: Internt og eksternt regnskabsvæsen, Personaleadministration, Erhvervsjura
1980 Merkonom i Finansiering.
1976 Bank og Sparekasseskolen.

Efteruddannelse og kurser

2020 SAFe 5.0
2019 Compliance officer
2018 Mellemkommunal refusion
2017 Mellemkommunal refusion med vægt på førtidspension
2016 Compliance officer
2016 Hvidvaskning
2016 Persondataforordningen
2016 Mellemkommunal refusion.

IT

Bredt kendskab til flere systemer MS 365 og Mainframe.

Sprog

Dansk (modersmål) og engelsk.

Bopæl

Fredensborg

Kandidat

Efl