Visuel 55+ medarbejdersamtale (senior) og Visuel medarbejdersamtale (MUS)

Det siges, at et billede siger mere end tusind ord. Det er vi overbeviste om er sandt. Vi oplever nemlig at billeder får folk i tale. Derfor har vi sammen med Dialoogle udviklet en “Visuel 55+ Medarbejdersamtale” og en ” Visuel Medarbejdersamtale – MUS”.

Et kreativt billedredskab til at starte, forny, variere og kvalificere samtaler mellem mennesker. Billedkortene frembringer fantastiske resultater, når de bruges i kommunikations og reflektions øjemed.
Dialoogle består af en række billedkort med motiver, der er valgt for at stimulere dialog, inspirere til kreativitet og lette formuleringen af følelser, opfattelser og ønsker.

Visuel 55+ Medarbejdersamtale
Samtalen arbejder systematisk med seks fokusområder:
• Blive længere
• Leder kan hjælpe
• Nuet
• Gøre anderledes
• Tilføjelse fra partner/ven/pårørende
• Efterløns/- pensionstilværelse

Visuel Medarbejdersamtale – MUS
Samtalen arbejder systematisk med fire fokusområder:
• Arbejdsopgaver
• Samarbejde og trivsel
• Kompetenceudvikling
• Karriereudvikling

Udbyttet for virksomheden er bl.a., at medarbejdernes motivation for at opfylde fastsatte mål øges, og arbejdsglæden dermed stiger. En handleplan og en tjekliste sikrer, at parterne i fællesskab fastlægger en udviklingsplan for den enkelte medarbejder, og at der bliver fulgt op på aftalerne.