Karriererådgivning og vær velforberedt til job interviewet

may-britt-foto

Vær forberedt, når du skal til jobinterview. Invester i en karriererådgivningssamtale med en rutineret job interviewer. Du vil blive testet med en nuanceret arbejdsadfærdsprofil og logiktest, så du bliver skarpere på dine egne styrker og svagheder. Udbyttet er, at du vil blive mere afklaret til job interviews, hvilket vil optimere din sandsynlighed for at få det rigtige job.

Forløb med test tilbagemeldingen:

Du udfylder inden mødet en personlighedsanalyse og logiktest Online. Analyserne sætter fokus på din arbejdsstil, teamroller og arbejdsadfærd.

Til det personlige møde får du en individuel tilbagemelding/karriererådgivende samtale med May Britt Skounsø, som sætter fokus på dine styrker og præferencer vha. analyserne.

Under samtalen, som varer ca. 2 timer, kigger vi også nærmere på, hvilke muligheder og stillinger, der vil matche din profil og kompetencer.

Foruden den personlige tilbagemelding/karriererådgivende samtale får du:

  • Udleveret dit analyseresultat på den nuanceret personlighedsanalyse People Test Person (PTP), hvor du bliver sammenlignet med normgruppen af funktionærer fra 20-60 år på 36 personlige arbejdsrelaterede karakteristika
  • Indblik i dine præferencer og blind spots inden for de seks teamroller. Viden som gør det muligt for dig at udnytte egne og andres ressourcer bedre
  • Rapporter: Executive Summary, præstationsoptimering og ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter til personlighedsanalysen, som beskriver dine karakteristika i ord, som du kan bruge i din ansøgning samt konkrete råd til din personlige udvikling
  • Indblik i din logiske kapacitet, IQ, færdigheder, indlæringsevne og arbejdsstil vha. logik analysen People Test Logik (PTL). Denne indsigt gør dig opmærksom på, hvordan du kan sætte fokus på dine styrker, giver dig råd til din arbejdsstrategi og sparring til hvordan du kan kompensere.NB: PTL analysen anvendes på Henley Business School ifm. MBA studiet for at optimere de studerendes succesrate på studiet.

Kontakt May Britt Skounsø på mbs@progress-hr.dk