Jobcenter se her

Vil du være med til at få flere mennesker tilbage på arbejdsmarkedet?

  • Fra sygemeldt til personligt overskud
  • Fra »50+ og frasorteret« til jobparat

Inspirationsmøde via Teams

Formål: At informere ledere fra landets jobcentre.

Mål: At flere borgere kommer i job landet over.

Deltagere: Jobcenter-ledere og ledere af forsikrede ledige og langtidsledige.

Dato: 27. oktober 14:30-15:30

Sted: Teams

Program:

  • Oplæg ved Caroline Heerup, Pernille Vedel Mortensen og Hans Ussing
  • Fælles diskussion
  • Netværk

Mødet er gratis.

Foredragsholdere – Baggrund for at hjælpe andre:

Caroline Heerup:

Direktør og ophavskvinde til O’Sense® teorien. Caroline er certificeret, samt certificerer i O’Sense. Caroline brænder for at gøre folk opmærksomme på, hvor stor påvirkning det personlige overskud har. Når overskuddet ryger, er det tydeligt for andre, at vi bliver mindre imødekommende og samarbejdsvillige. Men det er sjældent, at vi selv opdager, når overskuddet ændrer sig. O’Sense er fredsskabende og kan mærkes på bundlinjen.

Pernille Vedel Mortensen:

Uddannet O’Sense konsulent og arbejder hos Borg Fysioterapi. Har en stor del af sit voksne liv arbejdet som pædagog med forskellige grupper af mennesker. Pernille har arbejdet inden for specialområdet og normalområdet. Da Pernille fik en skade i sin ryg, der også havde indvirkning på indre organer, startede en lang rejse mod at blive rask igen, med alt hvad det indebærer – med både forskellige faglige instanser og private behandlingsmuligheder.

Hans Ussing:

Er forretningsindehaver af FirmaPlus. Hør hvordan han på 3 år har skabt en landsdækkende virksomhed med 20 partnere, og hvordan FirmaPlus-teamet har fået flere end 150 jobsøgende 50+’ere i job siden 1. januar 2021. FirmaPlus har desuden udviklet et projekt med henblik på at fastholde ældre længere på arbejdsmarkedet. Det passer til nutidens og fremtidens behov, ligesom virksomheder kan spare millioner på at udvikle frem for afvikle kvalificeret arbejdskraft.

Mere om inspirationsmødet:

Online ‘Gå-hjem-møde’/foredrag via Teams

Vi vil gerne videndele med alle, der arbejder med jobsøgende rundt i landets jobcentre. Det gør vi for at kunne hjælpe flere – både borgere og jobcenter-ledere samt -medarbejdere til at blive endnu bedre til deres arbejde med jobsøgende.

Med respekt for jeres arbejdstid og andre møder afholdes mødet på Teams, og ligger sidst på arbejdsdagen. Vi håber, at du eller en af dine kolleger kan deltage.

Sygemeldte borgere:

Som sygemeldt mister man sit personlige overskud og den tillid og tryghed, man som rask person helt naturligt har i forhold til at kunne fungere på en arbejdsplads. Sygemeldte mister overblikket over, hvilke ressourcer de har til rådighed i forhold til arbejdsmarkedet. Længere tids sygdom kan gøre én i tvivl om, hvorvidt man overhovedet har noget at tilbyde. Med O’Sense lærer den enkelte via det personlige overskud at genvinde tilliden og trygheden, så samarbejdet med og troen på kroppen bliver genetableret. Dette skaber et fundament, hvorfra den sygemeldte kan starte sin vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Jobsøgende 50+’ere:

Det samme gælder 50+’ere, som er jobsøgende og ofte bliver sorteret fra på grund af alder og derved mister deres overskud og energien til samt troen på at få et job. FirmaPlus har lavet et projekt, hvor O Sense indgik, og vi fik 75 % i job på mindre end 6 måneder. Sammen med O Sense, arbejder vi med konkrete værktøjer til at lære de ledige at arbejde med deres overskud, så de kan få øje på deres værd.

Medarbejdere:

Forestil dig en dag, hvor jobcenter-medarbejderne har masser af overskud – og en dag, hvor de næsten intet har. Medarbejdernes evne til at samarbejde og kommunikere letforståeligt til borgere og andre samarbejdspartnere forsvinder i samme takt som overskuddet. Vi kan lære jeres medarbejdere, hvordan de kan arbejde helt konkret med deres personlige overskud. Dette kan hjælpe jeres ansatte til at undgå, at deres overskud bliver punkteret at frustrerede borgere. Dette vil gavne borgerne samt medarbejdernes tilfredshed og arbejdsglæde, der har stor indflydelse på trivslen og sygefraværet.