Vi hjælper dig videre til dit nye arbejde!

55+ Outplacement Forløbet

Med over 15 års erfaring inden for outplacement, hvor vi med succes har ydet rådgivning til alle typer af medarbejdere, har vi udviklet et outplacement koncept der virker, og har så suppleret det med ekstra ydelser over for de særligt udsatte grupper, for hvem en opsigelse rammer særligt hårdt.

Outplacement 50+ koncept.

Vi gør en forskel ved:

Der foretages en visitering af af dig før vi rådgiver, så vi sikrer at du er klar, og indkredser hvilke behov du har. Der sammensættes så et forløb der matcher dit behov. Visiteringen koster 500,-. Hvis du vælger FirmaPlus som leverandør til outplacement forløb, modregnes de 500,-.

Programmet kan sammesættes efter hvorlangt du er i forløbet.

Outplacement 50+, standard

Vi har stor erfaring med arbejdsmarkedet, mekanismerne og ved, hvilke metoder der kan anvendes i forbindelse med jobsøgning, samt hvilke metoder, der ud fra individuel vurdering, bør prioriteres højst.

Vi ønsker at gøre rådgivningen målrettet, med indhold af de elementer, der er vigtige, og som medarbejderen har brug for. Vi har derfor ikke et standardkoncept, men anvender en række elementer, som vi gør prioriteret brug af.

Der findes ingen standard løsninger i rådgivningen for at finde nyt job. Men der findes grundlæggende elementer.

 1. Du skal være klar.
  Der laves derfor til start en afklaring på dette, samt afklaring på forhold, økonomiske eller andre, der kan have betydning for den handlingsplan vi udarbejder.
  Herunder snak om forandringsprocessen, samt dialog om, hvordan personen har det.
 1. Der skal defineres et mål med rådgivningen og et jobmål.
  Rådgivningskonceptet gennemgås, med snak om tidligere erfaringer og afdækning af særlige indsatsområder.
 1. Dialog
  Der skal løbende være dialog med personen, for at give plads til, og snak om reaktioner, eventuelt andre områder i personens liv, og sikre vedkommende er med, trives og føler sig på rette vej.

I selve rådgivningen, kan vi arbejde med elementerne:

 • Kompetenceafklaring
 • Værdier
 • Personligt stærke og svage sider
 • Søgningsmetoder, med værktøjer
 • Netværk, herunder LinkedIn
 • Ansøgning, opfordret
 • CV
 • Metoder og værktøjer til uopfordrede henvendelser
 • Telefonsamtalen
 • Jobsamtalen
 • Opstart i nyt job
 • Vejledning og retningslinjer i forhold til a-kasse og jobcenter

Grundlæggende er, at vi arbejder målrettet med tingene, men at der også skal vær tid til dialog og hjælp inden for områder der berører personen og som har betydning i vedkommendes situation, og dermed sammenhæng i forhold til fremadrettet indsats.

Der er indlagt dialog på telefon samt via mail mellem møderne.

Har du spørgsmål?
Kontakt:
Konsulent og Partner Hans Ussing tlf. 2678 2845 eller skriv til hu@firmaplus.dk
Konsulent og Partner Bjarne Riis Christensen tlf. 4053 1250 eller skriv til brc@firmaplus.dk

Pris m/50+ Jobdatabase:
Et Outplacement forløb koster speciel pris 20.000 kr. inkl. moms m/personprofil og Outplacementsprofil.

Pris via en firma
Et Outplacement forløb koster 19.500 kr. ex. moms m/personprofil og Outplacementsprofil v/flere forhandles prisen.

For statsansatte der ikke ønsker at udflytte udgør tilskuddet 15.000 kr.
Tilskudsmuligheder for offentlige ansatte (kommuner) udgør 10.000 kr. fra Tryghedspuljen.

Specielt for jobsøgende aftales en pris efter behov af forløbet – kontakte os og få en pris. 
Priserne er ekskl. moms, kursusted, forplejning og transport udenfor Storkøbenhavn.

Kursusform
12 sessioner af 1 ½ timer fordelt over en periode med kontakt via telefon samt mail imellem møderne.

Outplacement, særligt udsatte

De svage grupper defineres som kronisk syge, fleksjobbere, eller andre ting der gør at de er i en særlig sårbar situation.

For disse grupper er tillæg til standard ydelsen:

 • Dialog med nu værende og kommende arbejdsgiver.
 • Større fleksibilitet i møde- længde og –antal.
 • Kontakt og dialog med offentlige myndigheder, hvor der er behov
 • Den 3. alder
 • Coaching om et liv på arbejdsmarkedet med kronisksygdom

Outplacements Profil for 50 og 55+