Outplacement, speciel

 

Vi har stor erfaring med arbejdsmarkedet, mekanismerne og ved hvilke metoder der kan anvendes i forbindelse med jobsøgning, samt hvilke metoder, der ud fra individuel vurdering, bør prioriteres højst.

Der findes ingen standard løsninger i rådgivningen for at finde nyt job. Men der findes grundlæggende elementer.

1. Personen skal være klar.

Der laves derfor til start en afklaring på dette, samt afklaring på forhold, økonomiske eller andre, der kan have betydning for den handlingsplan vi udarbejder.

Herunder snak om forandringsprocessen, samt dialog om, hvordan personen har det.

2. Der skal defineres et mål med rådgivningen og et jobmål.

Rådgivningskonceptet gennemgås, med snak om tidligere erfaringer og afdækning af særlige indsatsområder

3. Dialog

Der skal løbende være dialog med personen, for at give plads til, og snak om reaktioner, eventuelt andre områder i personens liv, og sikre vedkommende er med, trives og føler sig på rette vej.

Vulkan

I selve rådgivningen, kan vi arbejde med elementerne:

 * Kompetenceafklaring

 * Værdier

 * Personligt stærke og svage sider

 * Søgningsmetoder, med værktøjer

 * Netværk, herunder LinkedIn

 * Ansøgning, opfordret som uopfordret

 * CV

 * Telefonsamtalen

 * Jobsamtalen

 * Opstart i nyt job

* Vejledning og retningslinjer i forhold til a-kasse, jobcenter, og for folk med særlige behov, dialog med arbejdgiver.

Grundlæggende er, at vi arbejder målrettet med tingene, men at der også skal vær tid til dialog og hjælp inden for områder der berører personen og som har betydning i vedkommendes situation, og dermed sammenhæng i forhold til fremadrettet indsats.

Der er indlagt dialog på telefon samt via mail mellem møderne.

Kontakt Bjarne Riis Christensen klik her.