Topledelse – C – level

Hvad kan jeg tilbyde:
Et passioneret menneske, der sætter pris på udfordringer. En person der er stærk i strategisk planlægning, digital transformation, digital forretningsudvikling og eksekvering. Succes med tiltrækning af talenter og opbygning af ”teams” med stort engagement. Viden og erfaring med opbygning af ”cost efficient” virksomheder og afdelinger, der understøtter det gode samarbejde for eksisterende kunder og samtidig tiltrækker nye kunder indenfor både privat- og B2B-segmentet. Den røde tråd igennem min karriere har været procesoptimering samt kunde- og medarbejdertilfredshed

Ønske til nyt job
Jeg ønsker et job som C-level leder i en innovativ finansiel virksomhed.

———————————————————————————————————————

Ledelse Projektledelse Optimering

Udvikling – Koordinering – Engagement
Hvad kan jeg tilbyde
Koordinator og proceskonsulent, facilitering af workshops i forandringsprocesser. Agil projektledelse, tidlig værdi i projekter, interessent dialog, intensitet, flow og progression i sprint. Brugerinddragelse, evalueringer, kvalitativ og kvantitative metode. Psykosocial forskningsbaseret arbejdsmiljøviden. Sundhedsfaglig baggrund.

Ønske til nyt job
Projektledelse af små/store projekter. Udviklingskonsulent herunder procesfacilitering. Projektmedarbejder eller koordinator funktion. Arbejdsmiljøkonsulent, og psykosocialt arbejdsmiljø.

Se hele profilen – Kandidat Hbl – klik her

———————————————————————————————————————————————————-

Jura og Økonomi
Selvstændig – Analytisk – Resultatorienteret

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg bringer energi, arbejdsglæde og gode resultater til virksomheden, kollegaer og ikke mindst kunderne. Mine opgaver løser jeg ved dels at gå analytisk til værks og dels ved at gå i dialog med kunder og kollegaer. Jeg bevarer overblikket og snuden i sporet. Jeg besidder sund fornuft, politisk tæft og forretningsmæssig forståelse.
Ønske til nyt job
Mine ønsker til en kommende arbejdsplads er tydeligt kommunikerede mål og høj faglighed. Gerne elementer af både drift, vedligehold og nye

projekter. Dels med kollegaer i teams, dels alene. Metodefrihed indenfor klart afstukne rammer og lines. Jeg brænder for at sætte et aftryk og

samtidig gøre en forskel. En åben organisation

Se hele profilen – Kandidat Edj – klik her

———————————————————————————————————————————————————

Controller, bogholder, lønbogholder, regnskab/budget udarbejdelse og analyse

Ankermand – Overblik – Stabilitet
Hvad kan jeg tilbyde:

Med min store erfaring med udarbejdelse af regnskaber for at række større og mindre selskaber og fonde, kan jeg være med til at minimere revisoromkostninger og jeg kan gøre regnskabet helt færdigt. Jeg har stor erfaring i, at rapportere til offentlige myndigheder og jeg ser en ære i, at overholde alle deadlines. Qua min baggrund kan jeg bruges til sparring i mindre firmaer i firmaets økonomi/udfordringer.

Ønske til nyt job:

Alt fra bogføring, udsendelse af fakturaer, indberetning til relevante myndigheder f.eks. moms, løn administration og udarbejdelse af selvangivelser til at gøre regnskabet helt klar.
Jeg vil gerne være et sted, hvor der er mange bolde i luften som jeg kan gribe og via min personlige kompetencer vil jeg kunne skabe ro og stabilitet og hos den rigtige arbejdsgiver.

Se hele profilen – Kandidat Edj – klik her

———————————————————————————————————————————————————

Jura og Økonomi

Selvstændig – Analytisk – Resultatorienteret

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg bringer energi, arbejdsglæde og gode resultater til virksomheden, kollegaer og ikke mindst kunderne. Mine opgaver løser jeg ved dels at gå analytisk til værks og dels ved at gå i dialog med kunder og kollegaer. Jeg bevarer overblikket og snuden i sporet. Jeg besidder sund fornuft, politisk tæft og forretningsmæssig forståelse.
Ønske til nyt job
Mine ønsker til en kommende arbejdsplads er tydeligt kommunikerede mål og høj faglighed. Gerne elementer af både drift, vedligehold og nye projekter. Dels med kollegaer i teams, dels alene. Metodefrihed indenfor klart afstukne rammer og lines. Jeg brænder for at sætte et aftryk og samtidig gøre en forskel. En åben organisation

Se hele profilen – Kandidat Edj – klik her

———————————————————————————————————————————————————

Jura og Økonomi

Selvstændig – Analytisk – Resultatorienteret

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg bringer energi, arbejdsglæde og gode resultater til virksomheden, kollegaer og ikke mindst kunderne. Mine opgaver løser jeg ved dels at gå analytisk til værks og dels ved at gå i dialog med kunder og kollegaer. Jeg bevarer overblikket og snuden i sporet. Jeg besidder sund fornuft, politisk tæft og forretningsmæssig forståelse.
Ønske til nyt job
Mine ønsker til en kommende arbejdsplads er tydeligt kommunikerede mål og høj faglighed. Gerne elementer af både drift, vedligehold og nye projekter. Dels med kollegaer i teams, dels alene. Metodefrihed indenfor klart afstukne rammer og lines. Jeg brænder for at sætte et aftryk og samtidig gøre en forskel. En åben organisation