Socialfaglig konsulent/Sundhed/Psykisk arbejdsmiljø
28. april 2020
Læring & træning, projektledelse, videndeling og innovation
26. maj 2020
Show all

IT – tester

IT Supporter – Konsulent

IT-supporter – Testkoordinator

Vi har brug for dygtige kandidater til fastansættelse eller interim.

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser: Det er vigtigt at teste og sikre, at alle processer og data er i orden, før de eksekveres ud til medarbejdere og kunder. Det stiller store krav også til hverdagen, hvor medarbejderne forventer at få den rette support.

Researchende – Analyserende – Udviklende

Hvad kan jeg tilbyde:
Stor lyst til at arbejde mange år endnu med IT, så længe jeg kan gøre en forskel for andre. Jeg er en meget stabil medarbejder som altid møder til tiden og som tager ansvaret på mig. Er generelt teknisk stærk indenfor IT både i programmerne og på IT-support området og er rigtig god til altid at finde det jeg skal bruge, med min undersøgende og analyserende attitude. Jeg har selvironi, en humoristisk og positiv tilgang til hverdagen.

Ønske til nyt job: 

Et IT job. Det kunne være alt ligefra IT hardware, opsætning af udstyr, IT support, kundebesøg etc. Jeg har viden indenfor IT sikkerhed og hacking, som jeg meget gerne vil sætte i spil. Som udgangspunkt er jeg positivt indstillet overfor mange forskellige opgaver, også små fysiske opgaver.

Faglige kompetencer:

Ledelsesansvar fra lager og restaurationsbranchen. Lagerstyring og IT-support.

Talenter:

Jeg er en grundig person, som i forhold til mit researchende talent altid kigger ind i og undersøger diverse. Det er præcis det, som jeg bruger i mit arbejde med IT. At gribe ind med min analyserende attitude ligger mig meget på sinde og jeg hjælper altid andre til at blive endnu bedre og være med til at udvikle dem på en indragende og lærende facon og jeg søger altid efter de store sammenhænge.

Uddannelser:
IT-administrator, Ethical Hacking, Diverse IT-Security Kurser, MS-Server 2008 -2019, ITIL® 4 Foundation, Azure Cloud – offices 365, Lagerstyring og Edb-lagerstyring.

IT:
IT-security, Microsoft Azure, Office 365, Windows server, Linux og IT-support.

Sprog:
Dansk (Modersmål), engelsk (teknisk), norsk/svensk (forstår/taler lidt), tysk/spansk (turist)

Bor:
Hele landet

Initialer: ANS

Partner: Ken Riis Ingerslev