Socialfaglig konsulent/Sundhed/Psykisk arbejdsmiljø
28. april 2020
Læring & træning, projektledelse, videndeling og innovation
26. maj 2020
Show all

IT – tester

IT-testkoordinator – Supporter

IT-supporter – Testkoordinator

Vi har brug for dygtige kandidater til fastansættelse eller interim.

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser: Det er vigtigt at teste og sikre, at alle processer og data er i orden, før de eksekveres ud til medarbejdere og kunder. Det stiller store krav også til hverdagen, hvor medarbejderne forventer at få den rette support.

Her er plads til en dygtig kandidat

.. som herunder selv beskriver jobønsker, kompetencer etc. som led i sparringsforløbet med en FirmaPlus partner

Kandidaternes anonyme ‘salgs-CV”er er alle opbygget efter præcis samme struktur, således at Kandidatportalen består af gennemarbejdede og logisk opbyggede beskrivelser: Rubrikkerne udfyldes undervejs i sparringsforløbet efter udarbejdede retningslinjer, og alle rubrikker repræsenterer et kort destillat af, hvad kandidaten tilbyder en arbejdsgiver – ud fra motivation, erfaring, baggrund og ønsker.

Hvad kan jeg tilbyde
Fx: ‘I en travl hverdag, kan jeg, med mit overblik og min smittende ro, bidrage med nytænkning og anderledes løsninger.’

Ønske til nyt job
Fx: ‘Ønsker at arbejde i et miljø, hvor jeg kan bruge min kreativitet til at se nye løsninger, der hjælper kollegaer og kunder til at nå det fælles mål.’

Faglige kompetencer
Fx: ‘Motiverende, træffer beslutninger, struktureret, analyse, IT-projektleder, optimering, tværfagligt samarbejde.’

Personlige kompetencer
Fx: ‘Ansvarlig, imødekommende, lederevner og omstillingsparat.’

Uddannelser
Fx:
Projektlederuddannelse – Innovation, produkt og produktion
Merkonom i markedsføring – Niels Brock Handelsskole

Bopæl
Fx: ‘Sjælland – kan arbejde i hele Norden’

Kandidat
Initialer – Anonymt

Partner
Fx: Hans Ussing