Læring & træning, projektledelse, videndeling og innovation

IT – tester
19. maj 2020
IT- salg
17. juni 2020
Show all

Læring & træning, projektledelse, videndeling og innovation

Implementering af nye projekter og oplæring af medarbejdere

Vi har lige nu 5 dygtige kandidater til fastansættelse eller interim.

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser: Vi kan spire og og lære noget nyt uanset alder. Det har stor betydning, at du har en god underviser og inspirator.

Udviklingsprocesser – Faglighed – Tværfagligt samarbejde

Hvad kan jeg tilbyde?

Med mere end 20 års erfaring fra almenområdet, kan jeg tilbyde min indgående viden og erfaring med det professionelle pædagogfaglige arbejde. Jeg arbejder passioneret med fagligheden og har en styrket tilgang hertil f.eks. valg af teori/ tilgang/ metode.
Derudover kan jeg bidrage med min master i procesledelse og organisatorisk forandring, hvor jeg arbejder ud fra et systemisk, anerkendende og relationelt perspektiv, med den enkelte/ den organisatoriske udviklings- og forandringsproces – via facilitering og samtalebaseret dialog/ coaching.

Ønske til nyt job:

Jeg ser frem til et spændende job, hvor jeg kan anvende min pædagogfaglige baggrund og min master i procesudvikling og organisatorisk forandring, f.eks. som pædagogisk konsulent eller uddannelsesvejleder.

Jeg kan bidrage med min brede og indgående viden og erfaring med de mellemmenneskelige processer, hvor jeg kan gøre en forskel. Jeg brænder for udviklings- og forandringsprocesser, læring og kompetenceløft i organisationen.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, struktureret, præcis til møder, erfaring fra kommuner, ledelseserfaring, teamleder, planlægning, kvalitetssikring, vidensdeling, sikkerhedsansvarlig, koordinering, administration, miljø, skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde, erfaring fra private skoler eller gymnasier, pædagoguddannet, omsorgsfuld.

Personlige kompetencer

Coaching, disciplineret, initiativrig, innovativ, lyttende.

Uddannelser

- Master i procesledelse og organisatorisk forandring
- Bachelormodul i vejledningsmetoder og -processer
- Professionsbachelor i almen pædagogik

IT

Microsoft pakken, Powerpoint – undervisningsrelaterede programmer, SB-SYS, NEXUX, KMD-Opus, VIGGO, derudover er jeg opsøgende ift. udvidelse af mine It-kompetencer ud fra behov.

Sprog

Dansk: Modersmål -
Engelsk: Mundtligt/ skriftligt (brugerniveau), fransk: (kendskab), nordisk: (brugerniveau), tysk: (kendskab).

Bopæl

Midtjylland

Kandidat

Mbf

Partner

Leila Boel

Nysgerrig - Forandringsparat - Optimistisk

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg er en medarbejder, som altid gør sig umage og som er meget mødestabil. Jeg er hjælpsom og lyttende og har en veludviklet empati for mine kollegaer.

Jeg kan bidrage med undervisning, som jeg kan foretage med den rette baggrund.

Med min baggrund er jeg også rigtig god til at vejlede og rådgive andre og jeg vil gerne hjælpe med alle mulige praktiske opgaver, som jeg samtidig selvstændigt kan tilrettelægge.

Ønske til nyt job:

Jeg vil gerne arbejde et sted, hvor kan hjælpe med rådgivning og undervisning inden for et hvilket som helst fag, som jeg har eller kan få viden om. Min interesse er også jobs inden for stillesiddende produktionsarbejde i industrien. Job inden for kulturinstitutioner kan jeg også tilbyde at arbejde med, f.eks. museer, kirker og lignende og det kunne også være gartnerier og blomsterhandler eller hos en bager.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, teknisk uddannelse, vidensdeling, skab bedre arbejdsmiljø og glæde, pædagoguddannelse, omsorgsfuld.

Personlige kompetencer

Imødekommende, kreativ, lyttende, omstillingsparat, følsom.

Uddannelser

Diplomuddannelsen i uddannelses- og karrierevejledning, Stofrådgivningens 1-årige efteruddannelse: "Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge", Pædagogikum for lærere ved erhvervsskoler og AMU-centre, Svendeprøve som overglasurmaler på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Svendeprøve som frisør.

IT

Officepakken

Sprog

Dansk: Modersmål -
engelsk (til husbehov) - svensk/norsk (forstår).

Bopæl

Region Hovedstaden

Kandidat

Hlc

Partner

Ken Riis Ingerslev

Kursuskoordinator – HR koordinator – Rekrutteringskoordinator

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg arbejder med hele ”viften” af administrative og koordinerende arbejdsopgaver indenfor HR og kursus administrationen. Hvad kan jeg tilbyde af faglige og personlige kvalifikationer?
Jeg brænder for at få opgaverne afsluttet til aftalte tid og pris uden overraskelser. Strukturerer og har overblikket over planlægningen om det så gælder kursusafholdelse eller rekrutterings- processen. Har masser af gå-på-mod og er altid på forkant med opgaverne, da jeg er dygtig til at planlægge til mindste detalje samt følger op løbende.

Ønske til nyt job:

Jeg trives bedst i en kultur med en uformel omgangstone, og et miljø hvor man løfter opgaverne i flok. Gerne mulighed for hjemmearbejde et par dage om ugen. Arbejdstid 30 – 37 timer om ugen inkl. frokost. Arbejdssted: Storkøbenhavn.

Faglige kompetencer

Kommunikativ, struktureret, præcis til møder, planlægning og vidensdeling.

Personlige kompetencer

Merkonom i personaleadministration samt organisation. Kontoruddannet.

Uddannelser

Bibliotikar • Irak 1981-1985

IT

Jeg har god systemforståelse og IT-kundskaber og er:
• Bruger af Teams til online møder
• Erfaren bruger af Office pakken
• Erfaren bruger af kursussystemer
• Erfaring med økonomiafregning med Axapta, Navision, SAP og CRM- og CMS-systemer
• Kendskab til Access og HTML

Sprog

Dansk: Modersmål
Engelsk: Mundtligt og skriftligt middel

Bopæl

Herlev

Kandidat

Bfk

Partner

Hanne Lunddal Jensen

Strategisk – innovativ – teoretisk - praktisk

Undervisning fra 3. klassetrin til gymnasium niveau. Coach / Mentor. Er særlig kompetent i merkantile fag og i særdeleshed international afsætningsøkonomi. Er faglig kompetent indenfor IT, herunder IT-sikkerhed. God forståelse for unge med særlige behov, hvad enten det er svage eller ressourcestærke unge der kræver ekstra ordinær opmærksomhed.

Ønske til nyt job:

Har et brændende ønske om at komme tilbage til undervisning- coaching – mentor rollen. Har undervist på HG/HH niveau og gæste forelæst på HD studiet. Hertil været idræts instruktør, dyrket eliteidræt, Håndbold & Kampsport. I får en dedikeret underviser med teoretisk og praktisk indsigt og forståelse og vil give undervisningen tyngde og dynamik.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, får kunden til at træffe beslutninger, struktureret, præcis til møder, erfaring fra kommuner, erfaring fra regioner, ledelseserfaring, salgserfaring, analyse, afdelingschef, indkøbschef, teamleder, teknisk uddannelse, planlægning, kvalitetssikring, vidensdeling, koordinering, administration, miljø, skabe et bedre arbejdsmiljø og glæde, erfaring fra private skoler eller gymnasier og omsorgsfuld.

Personlige kompetencer

Coaching, forretningsorienteret, innovative, integritet og omstillingsparat.

Uddannelser

Cand merc ØM • CBS
HA(A) Bachelor

IT

MS office - Superbruger .
ERP systemer; Navision, WISMA, Multicase, SAP/3.
CRM systemer: Pivotal, DTM, Superoffice.
Tidligere arbejdet med flere analyse / stat. Programmer

Sprog

Dansk og Færøsk: modersmål.
Engelsk: business ekspert, tale & skrive.
Norsk, Svensk: ekspert. skrive, kan gøre mig forståelig på skrift.
Tysk og Polsk: på turist niveau.

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Jbj

Partner

Susanne Brink Rudbeck

Hvad kan jeg tilbyde:

Hvad kan jeg tilbyde:

Jeg tilbyder en bred palette af kompetencer, idet bredden i min erhvervserfaring gør, at jeg kan løse opgaver indenfor skriftlig som mundtlig kommunikation, sagsbehandling med komplicerede og komplekse problematikker samt deltage i eller udføre løsningsorienteret sparring. Derudover kan jeg kan påtage mig coachingopgaver, undervisning, kundeservice på højt niveau og bidrage med nytænkning, da jeg er meget procesorienteret.

Ønske til nyt job:

Jeg tilbyder min arbejdskraft i ca 10 timer om ugen til løsning af opgaver, som ligger indenfor ovenstående områder. Jobbet skal kunne kombineres med mit job som rejseleder, hvorfor en vis fleksibilitet i forhold til placering af arbejdsindsatsen er nødvendig. Jeg forventer at rejse 4-5 gange om året i en uge ad gangen.

Faglige kompetencer

Undervisningserfaring, kommunikativ, motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private/statslige virksomheder, administration og personlig service.

Personlige kompetencer

Coaching, energisk, lyttende, omstillingsparat og kundeorienteret.

Uddannelser

Cand Scient, Psykoterapueut, Coaching

IT

Microsoft Office

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk, svensk, norsk. Begrænset kendskab til tysk og fransk.

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Suh