Markedsføring og PR
26. marts 2018
Show all

Ledelse

Ledelse – Projektledelse – Optimering

Procesledelse og styring – Events – CRM – Start-up mentoring

Vi har lige nu 9 dygtige projektledere til fastansættelse eller interim.

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs herunder deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet fortæller:

At et projekt sjældent kan gennemføres alene. Ledelse og projektledelse er teamwork; du leder teamet og sammen med andre får du mere fart – og større indsigt.

 

Udviklende – Problemløser – Ansvarlig

Hvad kan jeg tilbyde virksomheden:
En stærk baggrund indenfor detail- og engroshandel samt produktion såvel i Danmark som i udlandet. Leder med mere end 30 års erfaring indenfor indkøb, marketing og salg. Besidder evnen til at få medarbejdere og kolleger til at yder det bedste for virksomheden. Jeg er kendt som problemløser, og kommer sammen med mit team frem til den for virksomheden bedste løsning på eventuelle udfordringer.

Ønske til nyt job: 
Leder indenfor indkøb, salg og/eller marketing. Engros- og detailhandel er mit specialistfelt, men kunne sagtens se mig selv i en produktionsvirksomhed.

Faglige kompetencer:
Udpræget ledertypen der får tingene til at ske. Disciplineret person med menneskelige egenskaber. Retfærdig og forbedrende. Startende og optimistisk.

Beskrivelsen af tre af mine Top Talenter:
Udviklende
: Stilstand = tilbagegang.
Problemløser: Der findes en for alle parter tilfredsstillende løsning på enhver udfordring.
Ansvarlig: Giver medarbejdere lyst, tid og ressourcer til at yde deres bedste, for virksomhedens skyld.

Mit fremtidstanker:
Jeg skal arbejde mange år endnu – vejlede og udvikle medarbejdere.

Uddannelser:
* Lean Manager RM Academy – København
* Akademiuddannelse i kommunikation – CBS,
* Finansiel planlægning – Severin Kursuscenter ( COOP )
* Salgsplanlægning – Severin Kursuscenter ( COOP )
* The 7 Habits og Highly Effective People – Stephen Covey, Schweiz
* Merkonom – Vestegnens Handelsskole
* Shippingman – Rederiet A. P. Møller samt CBS
* Nysproglig student – Vordingborg Gymnasium

IT:
* Microsoft Office pakken
* SoMe ( FB, Instagram, LinkedIn )
* C5 – SAP – NVision Office – Adobe CC

Sprog:
* Dansk: Modersmål
* Engelsk: Flydende ( har haft bopæl i UK og Kuwait )
* Tysk: På forhandlingsniveau
* Fransk: Turist niveau
* Skandinavisk: På forhandlingsniveau

Bor:
Vestsjælland – kan flytte efter det rette job i Danmark

Initialer: MSS

Partner:
Hans Ussing  – hu@firmaplus.dk

 

Optimistisk – Målrettet – Holistisk

Hvad kan jeg tilbyde virksomheden:
Jeg får tingene til at ske. Er i stand til at variere min ledelse, tilpasset den enkelte og hjælper derved andre til at yde deres bedste. Jeg får hurtigt overblik, sætter ind med struktur og
finder løsninger, selv når det ser allermest håbløst ud. Jeg er en selvstændig arbejdende teamplayer. Inddrager mit team i udviklingen og afprøver gerne gode forslag til forbedringer/ændringer. Mine topkompetencer er ubetinget udvikling, effektivisering og optimering af processer og forretningsgange samtidig med, at jeg altid har øje for, at vi leverer den korrekte
opgaveløsning, både eksternt og intern.

Beskrivelse af mit ønskejob:
Mit ønskejob har fokus på drift – operationel og/eller administrativt – har en høj grad af selvstændighed, evt ledelse af ledere og/eller medarbejdere – i en mellemstor virksomhed
med højt til loftet og som sætter barren lige så højt. Jeg vil meget have lov til at sætte ting i systemer og processer. Også gerne lavpraktiske ting som lager etc. Jeg kan lige at
få orden på tingene med logistiske opgaver. Jeg vil meget gerne være med til at udvikle og rykke medarbejdere og sørge for at de bliver behandlet ordentlig ligesom undervisning er også noget som trigger mig.

Faglige kompetencer:
Ledelse og udvikling af personale. Systemer og forretningsgange, udvikling af nye samt optimering/effektivisering af eksisterende administrative/operationelle systemer/forretningsgange, dokumentering, informering, implementering samt opfølgning. Projektledelse og Kundekontakt inkl. behovsdækning samt ressource styring.

Beskrivelsen af tre af mine Top Talenter:
Individorienteret: Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at yde deres bedste og kan variere min ledelse, undervisning og forklaring, så den tilpasses den enkelte. Koordinerende: Selv i store komplekse projekter, bevarer jeg overblikket, er effektiv fleksibel og får rettet til, så vi når det ønskede resultat. Problemløser: Selv når det ser allermest håbløst ud, finder jeg en løsning. Nærmest intuitivt ved jeg, hvad der skal til, for at få tingene til at lykkes.

Mit fremtidsperspektiv:
Finde mit forever ønskejob med mulighed for udvikling både for mig selv, mit eventuelle team samt virksomheden.

Uddannelser:
* Kommunikation i praksis (serviceambassadør, Help@Head, GMP Kursus) (Phamakon)
* Forandringsledelse (Ledernes KompetenceCenter), Picasso Hotelsystem (AKTechotel)
* Ledelse i Praksis (Sjællands ErhvervsAkademi)
* GARUDA certificering (personprofilværktøj), Projektleder (Sjællands ErhvervsAkademi), PRINCE2 Foundation
* Certificering (projektmodel), Merkonom (NielsBrock, Virksomhedsøkonomi, Ledelse & Samarbejde, Markedsføring)

IT:
* SuperOffice, Q-Manager, DKH
* Rengøringsprogram, Winner, FileMaker, SAP,
* EasyCruit, databasesøgning, Navision,
* Concorde, PhotoShop, Picasso, Axapta,
* Micros, Tamigo

Sprog:
* Dansk(modersmål), engelsk (taler, skriver og forstår på advanced level)
* Norsk/svensk (kommunikerer ubesværet)

Bor:
Midt /Syd/ Vestsjælland

Initialer: CSP

Partner:
Ken Riis Ingerslev kri@firmaplus.dk

 

Individorienteret Sammenhængssøgende – Delegerende

Hvad kan du tilbyde virksomheden
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretningen
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Beskrivelse af dit ønskejob
I mit kommende job er jeg leder af en afdeling med specialister, der rådgiver, uddanner, vejleder eller er konsulenter inden for deres respektive fagområder. Udover ledelse af medarbejdere og mellemledere, bidrager jeg også til afdelingens produktion/service. Min arbejdsdag er en kombination af ledelse, udvikling af forretningen, drift og leverance inden for mine ansvarsområder. 

Faglige kompetencer
Ledelse og udvikling af ledere og medarbejdere, strategiudvikling og implementering, interessentrelationer, forretningsudvikling, undervisning, relations-salg, coaching, presse/kommunikation,  

Beskrivelse af tre af mine Top Talenter:
Individorienteret: Jeg kan se menneskers træk og personlighed og jeg er god til at se potentiale (udviklende) og sætte det i spil. Sammenhængssøgende: Jeg finder ”den røde tråd” så udvikling giver mening og forståelse for fortid, nutid og fremtid. Delegerende: Jeg er god til at få medarbejdere og ledere med på udvikling gennem delegering af ansvar og opgaver, så deres kompetencer bliver anvendt og udviklet. 

Mit fremtidsperspektiv:
Arbejdsglæde gennem relationer, resultater og at gøre en forskel for andre. 

Uddannelse
Executive CoachMedietrænetCertificeret i Jungiansk Type Index (JTI)Strategikurser – LederkurserStrategisk kommunikationLederuddannet  – Assessor, EFQM, EIPACand.Merc. – HA, Erhvervsøkonomi og Sergent.

IT
MS Officepakke, MS Windows, iOSDiv. økonomistyrings- og administrationssystemer  og Zoom/TEAMS mm 

Sprog
Dansk: Modersmål – Engelsk: Flydende i skrift og tale. Jeg har som ung boet og arbejdet i England og USA  – Tysk: Godt og kan genopfriskesNorsk/Svensk: læse og forstå 

Bopæl
Jeg bor i Storkøbenhavn, er fleksibel og har stor erfaring i at lede og arbejde på distancen. Jeg trives godt med rejsedage, så geografien er ikke afgørende. 

Initialer
Hen

Partner
Anni Brostrøm

 

Fremtidsorienteret – Målrettet – Koordinerende problemløser

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelse og HR er mit håndværk.
Med forretningsfokus varetager jeg drift og udvikling af organisation og mennesker i tråd med de strategiske planer. Det gør jeg med forretningsforståelse, psykologisk indsigt og et blik for stærke lærings- og udviklingsprocesser. Jeg faciliterer tiltag, der styrker virksomhedens kultur, samarbejdet, trivslen, begejstringen med andre ord alt det, der kan løfte og flytte organisationen i den ønskede retning. Med råderum til at udøve kompetent ledelse sikre jeg stabile ramme, hvor det enkelt individ, team eller afdeling kan udfolde deres fagligheder til gavn for virksomheden. Jeg får forankret nye tiltag i daglig praksis.

Ønske til nyt job
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretninge
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Faglige kompetencer
Bidrager til den strategiske udvikling. Forretningsledelse og sikker drift. Økonomistyring og budgettering. 360 ˚HR i forskellige typer virksomheder. Personaleledelse m/ledelse af ledere. Ledelseskommunikation. Kapacitetsopbygning, ressource allokering og planlægning. Organisations- og ledelsesudvikling. Transitioner og forandringsledelse ifbm. reorganiseringer, kulturforandringer, outsourcing og organisatoriske tilpasninger. Implementering, procesforbedring og digitalisering. Pædagogisk ledelse og udvikling. Kvalitetsledelse og styring. Arbejdsmiljø. Forhandling med faglige organisationer. International erfaring. Facilitering , sparring, coaching. Rådgiver og konsulent. Underviser og projektledelse.

Personlige kompetencer
Positiv og mulighedsorienteret med et stærkt læringsmindset. Robust handlingsmenneske med god vedholdenhed. God til at identificere mønstre, muligheder og udfordringer. Ledelsesmæssigt: anerkendende, ordentlig og loyal. Medarbejder vil opleve at jeg har deres ryg. Struktureret, analytisk. Koordinerende, problemløser, målrettet og strategisk. Fremtidsorienteret ansvarlig og Kommunikerende Empatisk i de menneskelige relationer, god og psykologisk indsigt.

Uddannelse

* 2019. CBS Executive.
* Merc Strategi og Ledelse med kvalitetsledelse som valgfag. 1993. AU BSS
* HAi – Informationsteknologi. 1991. AU BSS
* Erhvervs Pædagogisk Ledelse, Diplom Modul. 2017 VIA University Colleges.

IT
Generel stærk IT-indsigt og forståelse. ”Can do tilgang”.

* Microsoft Office Professional, 365, ONE note, SharePoint
* Microsoft CRM
* HR-systemer
* Dynamic Axapta
* Easy-A, It’s learning
* Teams, Skype og Zoom mv.
* SOME
* MindManager
* Scrum og Kanban tools

 Sprog
* Dansk, Modersmål – skrift og tale
* Engelsk, Forhandling – skrift og tale
* Svensk, Norsk – forstår
* Tysk – tale og forstå
* Fransk – begynder

Bopæl
Syd for Aarhus, Østjylland

Initialer
Jha

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Værdidrevet – Visionær – Innovator

Hvad kan jeg tilbyde
Som leder hjælper jeg dynamiske og globale virksomheder med at vækste og transformere, eller ekspandere internationalt. Jeg skaber sublime resultater gennem strategi og lederskab, og gør virksomheder markedsførende på deres felt, og undgår, at de taber markedsandele og indtjening. Teams får i mig en holistisk, fordomsfri, social og betænksom person, som får den enkelte medarbejder til at vokse og blomstre.

Ønske til nyt job
Jeg søger ledelsesjob i krydsfeltet af forretningsstrategi og marketing i små- og mellemstore datterselskaber f.eks. som Country Manager, Business Unit Manager. Det kan være virksomheder, som skal lancere nye produkter eller services – eller som skal ind på nye internationale markeder.

Faglige kompetencer
Strategisk, fremtidsorienteret, konkurrerende og koordinerende.

Personlige kompetencer
Udviklende, kommunikerende, inddragende og optimistisk.

Uddannelse
• Lederuddannelse, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA, 2021
• Disruption innovation program, IMD Business School, Lausanne, Schweiz, 2020
• International lovgivning og juridiske studier, Københavns Universitetet, 2013-2016
• HD, strategisk salg og marketing, Syddansk Universitet i Odense, 2008
• Cand.merc. virksomhedsadministration og økonomi (enkeltfag) Integreret markedsføring, kommunikation reklame samt europæisk ledelse og strategi, Handelshøjskolen i København, 2002-2003.
• Advertising and Marketing Management Diploma, The International Advertising Association IAA, 2001

IT
Microsoft 365 Office pakken, MS Project, Zoom & Teams , Oracle CRM m.m.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk: Flydende mundtligt/skriftligt
Samtalefærdigheder i tysk, svensk og norsk

Bopæl
Bor i Lyngby, men søger et internationalt job – Kan arbejde både: On-site, Remote eller Hybrid.

Initialer
Alh

Partner
Ken Riis Ingerslev

 

Fremtidsorienteret – Målrettet – Koordinerende problemløser

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelse og HR er mit håndværk.
Med forretningsfokus varetager jeg drift og udvikling af organisation og mennesker i tråd med de strategiske planer. Det gør jeg med forretningsforståelse, psykologisk indsigt og et blik for stærke lærings- og udviklingsprocesser. Jeg faciliterer tiltag, der styrker virksomhedens kultur, samarbejdet, trivslen, begejstringen med andre ord alt det, der kan løfte og flytte organisationen i den ønskede retning. Med råderum til at udøve kompetent ledelse sikre jeg stabile ramme, hvor det enkelt individ, team eller afdeling kan udfolde deres fagligheder til gavn for virksomheden. Jeg får forankret nye tiltag i daglig praksis.

Ønske til nyt job
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretninge
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Faglige kompetencer
Bidrager til den strategiske udvikling. Forretningsledelse og sikker drift. Økonomistyring og budgettering. 360 ˚HR i forskellige typer virksomheder. Personaleledelse m/ledelse af ledere. Ledelseskommunikation. Kapacitetsopbygning, ressource allokering og planlægning. Organisations- og ledelsesudvikling. Transitioner og forandringsledelse ifbm. reorganiseringer, kulturforandringer, outsourcing og organisatoriske tilpasninger. Implementering, procesforbedring og digitalisering. Pædagogisk ledelse og udvikling. Kvalitetsledelse og styring. Arbejdsmiljø. Forhandling med faglige organisationer. International erfaring. Facilitering , sparring, coaching. Rådgiver og konsulent. Underviser og projektledelse.

Personlige kompetencer
Positiv og mulighedsorienteret med et stærkt læringsmindset. Robust handlingsmenneske med god vedholdenhed. God til at identificere mønstre, muligheder og udfordringer. Ledelsesmæssigt: anerkendende, ordentlig og loyal. Medarbejder vil opleve at jeg har deres ryg. Struktureret, analytisk. Koordinerende, problemløser, målrettet og strategisk. Fremtidsorienteret ansvarlig og Kommunikerende Empatisk i de menneskelige relationer, god og psykologisk indsigt.

Uddannelse

* 2019. CBS Executive.
* Merc Strategi og Ledelse med kvalitetsledelse som valgfag. 1993. AU BSS
* HAi – Informationsteknologi. 1991. AU BSS
* Erhvervs Pædagogisk Ledelse, Diplom Modul. 2017 VIA University Colleges.

IT
Generel stærk IT-indsigt og forståelse. ”Can do tilgang”.

* Microsoft Office Professional, 365, ONE note, SharePoint
* Microsoft CRM
* HR-systemer
* Dynamic Axapta
* Easy-A, It’s learning
* Teams, Skype og Zoom mv.
* SOME
* MindManager
* Scrum og Kanban tools

 Sprog
* Dansk, Modersmål – skrift og tale
* Engelsk, Forhandling – skrift og tale
* Svensk, Norsk – forstår
* Tysk – tale og forstå
* Fransk – begynder

Bopæl
Syd for Aarhus, Østjylland

Initialer
Jha

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Værdidrevet – Visionær – Innovator

Hvad kan jeg tilbyde
Som leder hjælper jeg dynamiske og globale virksomheder med at vækste og transformere, eller ekspandere internationalt. Jeg skaber sublime resultater gennem strategi og lederskab, og gør virksomheder markedsførende på deres felt, og undgår, at de taber markedsandele og indtjening. Teams får i mig en holistisk, fordomsfri, social og betænksom person, som får den enkelte medarbejder til at vokse og blomstre.

Ønske til nyt job
Jeg søger ledelsesjob i krydsfeltet af forretningsstrategi og marketing i små- og mellemstore datterselskaber f.eks. som Country Manager, Business Unit Manager. Det kan være virksomheder, som skal lancere nye produkter eller services – eller som skal ind på nye internationale markeder.

Faglige kompetencer
Strategisk, fremtidsorienteret, konkurrerende og koordinerende.

Personlige kompetencer
Udviklende, kommunikerende, inddragende og optimistisk.

Uddannelse
• Lederuddannelse, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA, 2021
• Disruption innovation program, IMD Business School, Lausanne, Schweiz, 2020
• International lovgivning og juridiske studier, Københavns Universitetet, 2013-2016
• HD, strategisk salg og marketing, Syddansk Universitet i Odense, 2008
• Cand.merc. virksomhedsadministration og økonomi (enkeltfag) Integreret markedsføring, kommunikation reklame samt europæisk ledelse og strategi, Handelshøjskolen i København, 2002-2003.
• Advertising and Marketing Management Diploma, The International Advertising Association IAA, 2001

IT
Microsoft 365 Office pakken, MS Project, Zoom & Teams , Oracle CRM m.m.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk: Flydende mundtligt/skriftligt
Samtalefærdigheder i tysk, svensk og norsk

Bopæl
Bor i Lyngby, men søger et internationalt job – Kan arbejde både: On-site, Remote eller Hybrid.

Initialer
Alh

Partner
Lone T. Olufsen

Kundefokuseret – Analytisk – Projektstyrende

Hvad kan jeg tilbyde
Med mig på holdet får I en erfaren kollega, der har fokus på kundens oplevelse – og som via en skarp analytisk tilgang kan beskrive og gennemføre en aftalt løsning. Jeg er teamplayer – men forstår samtidig at tage stafetten, og fastholde fokus og ansvar, hvor dette er påkrævet.
Jeg har en stærk generel IT-forståelse – og har desuden en opdateret akademiuddannelse i Digital Markedsføring med fokus på søgemaskineoptimering (SEO).

Ønske til nyt job
Søger job, hvor mine kompetencer indenfor ledelse og/eller projektledelse udfordres. Gerne i mindre eller mellemstor virksomhed i IT- eller event -branchen.

Faglige kompetencer
Projektledelse, erfaring fra private virksomheder, bogholderi og regnskab, ledelseserfaring, salgserfaring, afdelingschef.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, diplomatisk, fokus på resultatet, kompleks tænkende, ledende.

Uddannelse
Akademiuddannelse i Digital Markedsføring – Marts 2021 – Bigum og Co.
12 år i event-branchen – 22 år i IT-branchen
ITIL “Foundation Certificate in IT-Service Management” – 2004 – IBM Danmark .

IT
Superbruger af MS Office 365. WordPress, generel søgemaskineoptimering, Google Ads.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk: Rutineret i skrift og tale

Bopæl
Bor i Egedal – søger i Storkøbenhavn og Nordsjælland

Initialer
Mot

Partner
Ken Riis Ingerslev

Kvalitetsorienteret – Struktureret – Samarbejdende

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg driver og håndterer processerne omkring Service management med stort overblik, sikrer at processerne følges, at alt er kvalitetssikret og testet før implementering.
Formidler viden om processerne. Implementerer, optimerer og vedligeholder processerne. Har en pragmatisk tilgang til mit arbejde, da det giver større forståelse for, hvorfor processer og retningslinjer skal følges i en travl hverdag. Arbejder både agilt og efter ITIL og er certificeret i begge dele.

Ønske til nyt job
Change/Release Manager, Projektleder, Proceskonsulent eller Scrum Master i en virksomhed, hvor man vægter fælles metoder, forretningsgange og standarder, og hvor man gennem tværfagligt samarbejde er med til at løfte opgaverne, samt implementere, optimere, veligeholde og dokumentere processer.
Gerne som i Energi sektoren, Medicinal industrien eller den finansielle verden, hvor man arbejder efter ITIL og et agilt Mindset.

Faglige kompetencer
Ledelse uden personaleansvar, procesorienteret, multikulturelt og tværfagligt samarbejdende, kommunikation, projektledelse, erfaring fra private virksomheder, undervisningserfaring, vejledning og dokumentation.

Personlige kompetencer
Struktureret, resultatorienteret, ansvarlig, detaljeorienteret og fleksibel adfærd.

Uddannelse
• 2020 Forandringsledelse Erhvervs Akademiet Aarhus
• 2020 Ledelse uden personale ansvar – Internt i EG, med ekstern underviser
• 2007 It Supportuddannelse – Aarhus Tekniske Skole
• 1990 Teletekniker fra Jysk Telefon
Certificering:
• 2020 Scrum Master
• 2020 Scrum Fundamentals
• 2020 Leading SAFe 5.0 – Scaled agile community
• 2017 ITIL V3
Kurser:
Assertionstræning, Præsentationsteknik Psykologi på Folkeuniversitetet, Skriftlig kommunikation, Effektiv kommunikation og samarbejde og Aktiv lytning og mødeteknik.

IT
Microsoft Office, Skype, Lync, sagsstyringssystemer fx ServiceNow og Remedy, brugeradministration, desktop support, printere, færdes hjemmevant på nettet og sætter mig let ind i ny IT.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende (vant til det som koncernsprog)
Tysk: Forstår og taler det en smule
Svensk: Forstår det
Norsk: Forstår det

Bopæl
Aarhus og pendler gerne op til en 1 time og arbejder også gerne delvist hjemme.

Initialer
Iga

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard