Markedsføring og PR
26. marts 2018
Show all

Ledelse

Ledelse – Projektledelse – Optimering

Procesledelse og styring – Events – CRM – Start-up mentoring

Vi har lige nu 11 dygtige projektledere til fastansættelse eller interim.

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs herunder deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet fortæller:

At et projekt sjældent kan gennemføres alene. Ledelse og projektledelse er teamwork; du leder teamet og sammen med andre får du mere fart – og større indsigt.

 

Individorienteret Sammenhængssøgende – Delegerende

Hvad kan du tilbyde virksomheden
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretningen
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Beskrivelse af dit ønskejob
I mit kommende job er jeg leder af en afdeling med specialister, der rådgiver, uddanner, vejleder eller er konsulenter inden for deres respektive fagområder. Udover ledelse af medarbejdere og mellemledere, bidrager jeg også til afdelingens produktion/service. Min arbejdsdag er en kombination af ledelse, udvikling af forretningen, drift og leverance inden for mine ansvarsområder. 

Faglige kompetencer
Ledelse og udvikling af ledere og medarbejdere, strategiudvikling og implementering, interessentrelationer, forretningsudvikling, undervisning, relations-salg, coaching, presse/kommunikation,  

Beskrivelse af tre af mine Top Talenter:
Individorienteret: Jeg kan se menneskers træk og personlighed og jeg er god til at se potentiale (udviklende) og sætte det i spil. Sammenhængssøgende: Jeg finder ”den røde tråd” så udvikling giver mening og forståelse for fortid, nutid og fremtid. Delegerende: Jeg er god til at få medarbejdere og ledere med på udvikling gennem delegering af ansvar og opgaver, så deres kompetencer bliver anvendt og udviklet. 

Mit fremtidsperspektiv:
Arbejdsglæde gennem relationer, resultater og at gøre en forskel for andre. 

Uddannelse
Executive CoachMedietrænetCertificeret i Jungiansk Type Index (JTI)Strategikurser – LederkurserStrategisk kommunikationLederuddannet  – Assessor, EFQM, EIPACand.Merc. – HA, Erhvervsøkonomi og Sergent.

IT
MS Officepakke, MS Windows, iOSDiv. økonomistyrings- og administrationssystemer  og Zoom/TEAMS mm 

Sprog
Dansk: Modersmål – Engelsk: Flydende i skrift og tale. Jeg har som ung boet og arbejdet i England og USA  – Tysk: Godt og kan genopfriskesNorsk/Svensk: læse og forstå 

Bopæl
Jeg bor i Storkøbenhavn, er fleksibel og har stor erfaring i at lede og arbejde på distancen. Jeg trives godt med rejsedage, så geografien er ikke afgørende. 

Initialer
Hen

Partner
Anni Brostrøm

 

Fremtidsorienteret – Målrettet – Koordinerende problemløser

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelse og HR er mit håndværk.
Med forretningsfokus varetager jeg drift og udvikling af organisation og mennesker i tråd med de strategiske planer. Det gør jeg med forretningsforståelse, psykologisk indsigt og et blik for stærke lærings- og udviklingsprocesser. Jeg faciliterer tiltag, der styrker virksomhedens kultur, samarbejdet, trivslen, begejstringen med andre ord alt det, der kan løfte og flytte organisationen i den ønskede retning. Med råderum til at udøve kompetent ledelse sikre jeg stabile ramme, hvor det enkelt individ, team eller afdeling kan udfolde deres fagligheder til gavn for virksomheden. Jeg får forankret nye tiltag i daglig praksis.

Ønske til nyt job
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretninge
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Faglige kompetencer
Bidrager til den strategiske udvikling. Forretningsledelse og sikker drift. Økonomistyring og budgettering. 360 ˚HR i forskellige typer virksomheder. Personaleledelse m/ledelse af ledere. Ledelseskommunikation. Kapacitetsopbygning, ressource allokering og planlægning. Organisations- og ledelsesudvikling. Transitioner og forandringsledelse ifbm. reorganiseringer, kulturforandringer, outsourcing og organisatoriske tilpasninger. Implementering, procesforbedring og digitalisering. Pædagogisk ledelse og udvikling. Kvalitetsledelse og styring. Arbejdsmiljø. Forhandling med faglige organisationer. International erfaring. Facilitering , sparring, coaching. Rådgiver og konsulent. Underviser og projektledelse.

Personlige kompetencer
Positiv og mulighedsorienteret med et stærkt læringsmindset. Robust handlingsmenneske med god vedholdenhed. God til at identificere mønstre, muligheder og udfordringer. Ledelsesmæssigt: anerkendende, ordentlig og loyal. Medarbejder vil opleve at jeg har deres ryg. Struktureret, analytisk. Koordinerende, problemløser, målrettet og strategisk. Fremtidsorienteret ansvarlig og Kommunikerende Empatisk i de menneskelige relationer, god og psykologisk indsigt.

Uddannelse

* 2019. CBS Executive.
* Merc Strategi og Ledelse med kvalitetsledelse som valgfag. 1993. AU BSS
* HAi – Informationsteknologi. 1991. AU BSS
* Erhvervs Pædagogisk Ledelse, Diplom Modul. 2017 VIA University Colleges.

IT
Generel stærk IT-indsigt og forståelse. ”Can do tilgang”.

* Microsoft Office Professional, 365, ONE note, SharePoint
* Microsoft CRM
* HR-systemer
* Dynamic Axapta
* Easy-A, It’s learning
* Teams, Skype og Zoom mv.
* SOME
* MindManager
* Scrum og Kanban tools

 Sprog
* Dansk, Modersmål – skrift og tale
* Engelsk, Forhandling – skrift og tale
* Svensk, Norsk – forstår
* Tysk – tale og forstå
* Fransk – begynder

Bopæl
Syd for Aarhus, Østjylland

Initialer
Jha

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Værdidrevet – Visionær – Innovator

Hvad kan jeg tilbyde
Som leder hjælper jeg dynamiske og globale virksomheder med at vækste og transformere, eller ekspandere internationalt. Jeg skaber sublime resultater gennem strategi og lederskab, og gør virksomheder markedsførende på deres felt, og undgår, at de taber markedsandele og indtjening. Teams får i mig en holistisk, fordomsfri, social og betænksom person, som får den enkelte medarbejder til at vokse og blomstre.

Ønske til nyt job
Jeg søger ledelsesjob i krydsfeltet af forretningsstrategi og marketing i små- og mellemstore datterselskaber f.eks. som Country Manager, Business Unit Manager. Det kan være virksomheder, som skal lancere nye produkter eller services – eller som skal ind på nye internationale markeder.

Faglige kompetencer
Strategisk, fremtidsorienteret, konkurrerende og koordinerende.

Personlige kompetencer
Udviklende, kommunikerende, inddragende og optimistisk.

Uddannelse
• Lederuddannelse, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA, 2021
• Disruption innovation program, IMD Business School, Lausanne, Schweiz, 2020
• International lovgivning og juridiske studier, Københavns Universitetet, 2013-2016
• HD, strategisk salg og marketing, Syddansk Universitet i Odense, 2008
• Cand.merc. virksomhedsadministration og økonomi (enkeltfag) Integreret markedsføring, kommunikation reklame samt europæisk ledelse og strategi, Handelshøjskolen i København, 2002-2003.
• Advertising and Marketing Management Diploma, The International Advertising Association IAA, 2001

IT
Microsoft 365 Office pakken, MS Project, Zoom & Teams , Oracle CRM m.m.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk: Flydende mundtligt/skriftligt
Samtalefærdigheder i tysk, svensk og norsk

Bopæl
Bor i Lyngby, men søger et internationalt job – Kan arbejde både: On-site, Remote eller Hybrid.

Initialer
Alh

Partner
Ken Riis Ingerslev

 

Fremtidsorienteret – Målrettet – Koordinerende problemløser

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelse og HR er mit håndværk.
Med forretningsfokus varetager jeg drift og udvikling af organisation og mennesker i tråd med de strategiske planer. Det gør jeg med forretningsforståelse, psykologisk indsigt og et blik for stærke lærings- og udviklingsprocesser. Jeg faciliterer tiltag, der styrker virksomhedens kultur, samarbejdet, trivslen, begejstringen med andre ord alt det, der kan løfte og flytte organisationen i den ønskede retning. Med råderum til at udøve kompetent ledelse sikre jeg stabile ramme, hvor det enkelt individ, team eller afdeling kan udfolde deres fagligheder til gavn for virksomheden. Jeg får forankret nye tiltag i daglig praksis.

Ønske til nyt job
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretninge
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Faglige kompetencer
Bidrager til den strategiske udvikling. Forretningsledelse og sikker drift. Økonomistyring og budgettering. 360 ˚HR i forskellige typer virksomheder. Personaleledelse m/ledelse af ledere. Ledelseskommunikation. Kapacitetsopbygning, ressource allokering og planlægning. Organisations- og ledelsesudvikling. Transitioner og forandringsledelse ifbm. reorganiseringer, kulturforandringer, outsourcing og organisatoriske tilpasninger. Implementering, procesforbedring og digitalisering. Pædagogisk ledelse og udvikling. Kvalitetsledelse og styring. Arbejdsmiljø. Forhandling med faglige organisationer. International erfaring. Facilitering , sparring, coaching. Rådgiver og konsulent. Underviser og projektledelse.

Personlige kompetencer
Positiv og mulighedsorienteret med et stærkt læringsmindset. Robust handlingsmenneske med god vedholdenhed. God til at identificere mønstre, muligheder og udfordringer. Ledelsesmæssigt: anerkendende, ordentlig og loyal. Medarbejder vil opleve at jeg har deres ryg. Struktureret, analytisk. Koordinerende, problemløser, målrettet og strategisk. Fremtidsorienteret ansvarlig og Kommunikerende Empatisk i de menneskelige relationer, god og psykologisk indsigt.

Uddannelse

* 2019. CBS Executive.
* Merc Strategi og Ledelse med kvalitetsledelse som valgfag. 1993. AU BSS
* HAi – Informationsteknologi. 1991. AU BSS
* Erhvervs Pædagogisk Ledelse, Diplom Modul. 2017 VIA University Colleges.

IT
Generel stærk IT-indsigt og forståelse. ”Can do tilgang”.

* Microsoft Office Professional, 365, ONE note, SharePoint
* Microsoft CRM
* HR-systemer
* Dynamic Axapta
* Easy-A, It’s learning
* Teams, Skype og Zoom mv.
* SOME
* MindManager
* Scrum og Kanban tools

 Sprog
* Dansk, Modersmål – skrift og tale
* Engelsk, Forhandling – skrift og tale
* Svensk, Norsk – forstår
* Tysk – tale og forstå
* Fransk – begynder

Bopæl
Syd for Aarhus, Østjylland

Initialer
Jha

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Værdidrevet – Visionær – Innovator

Hvad kan jeg tilbyde
Som leder hjælper jeg dynamiske og globale virksomheder med at vækste og transformere, eller ekspandere internationalt. Jeg skaber sublime resultater gennem strategi og lederskab, og gør virksomheder markedsførende på deres felt, og undgår, at de taber markedsandele og indtjening. Teams får i mig en holistisk, fordomsfri, social og betænksom person, som får den enkelte medarbejder til at vokse og blomstre.

Ønske til nyt job
Jeg søger ledelsesjob i krydsfeltet af forretningsstrategi og marketing i små- og mellemstore datterselskaber f.eks. som Country Manager, Business Unit Manager. Det kan være virksomheder, som skal lancere nye produkter eller services – eller som skal ind på nye internationale markeder.

Faglige kompetencer
Strategisk, fremtidsorienteret, konkurrerende og koordinerende.

Personlige kompetencer
Udviklende, kommunikerende, inddragende og optimistisk.

Uddannelse
• Lederuddannelse, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA, 2021
• Disruption innovation program, IMD Business School, Lausanne, Schweiz, 2020
• International lovgivning og juridiske studier, Københavns Universitetet, 2013-2016
• HD, strategisk salg og marketing, Syddansk Universitet i Odense, 2008
• Cand.merc. virksomhedsadministration og økonomi (enkeltfag) Integreret markedsføring, kommunikation reklame samt europæisk ledelse og strategi, Handelshøjskolen i København, 2002-2003.
• Advertising and Marketing Management Diploma, The International Advertising Association IAA, 2001

IT
Microsoft 365 Office pakken, MS Project, Zoom & Teams , Oracle CRM m.m.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk: Flydende mundtligt/skriftligt
Samtalefærdigheder i tysk, svensk og norsk

Bopæl
Bor i Lyngby, men søger et internationalt job – Kan arbejde både: On-site, Remote eller Hybrid.

Initialer
Alh

Partner
Lone T. Olufsen

Kundefokuseret – Analytisk – Projektstyrende

Hvad kan jeg tilbyde
Med mig på holdet får I en erfaren kollega, der har fokus på kundens oplevelse – og som via en skarp analytisk tilgang kan beskrive og gennemføre en aftalt løsning. Jeg er teamplayer – men forstår samtidig at tage stafetten, og fastholde fokus og ansvar, hvor dette er påkrævet.
Jeg har en stærk generel IT-forståelse – og har desuden en opdateret akademiuddannelse i Digital Markedsføring med fokus på søgemaskineoptimering (SEO).

Ønske til nyt job
Søger job, hvor mine kompetencer indenfor ledelse og/eller projektledelse udfordres. Gerne i mindre eller mellemstor virksomhed i IT- eller event -branchen.

Faglige kompetencer
Projektledelse, erfaring fra private virksomheder, bogholderi og regnskab, ledelseserfaring, salgserfaring, afdelingschef.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, diplomatisk, fokus på resultatet, kompleks tænkende, ledende.

Uddannelse
Akademiuddannelse i Digital Markedsføring – Marts 2021 – Bigum og Co.
12 år i event-branchen – 22 år i IT-branchen
ITIL “Foundation Certificate in IT-Service Management” – 2004 – IBM Danmark .

IT
Superbruger af MS Office 365. WordPress, generel søgemaskineoptimering, Google Ads.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk: Rutineret i skrift og tale

Bopæl
Bor i Egedal – søger i Storkøbenhavn og Nordsjælland

Initialer
Mot

Partner
Ken Riis Ingerslev

Løsningsorienteret – Målrettet – Ærlig

Hvad kan jeg tilbyde
Erfaren leder, med solid analytisk sans, stor erfaring indenfor marketing, salg og ledelse af projekter. Jeg går ind for moderne ledelse, og mener, at en organisation skal kunne rumme mennesker af forskellige støbninger.
Jeg sætter det gode arbejdsmiljø højt, hvor den motiverende ledelsesstil vil være i fokus, så det bliver sjov at komme på arbejde, og vi hjælper hinanden til at nå vores fælles mål.

Ønske til nyt job
Jeg er meget åben over for de fleste brancher, det vigtigste for mig er:
• At være med til at skabe noget, enten for virksomheden direkte eller hjælpe andre til det.
• At kunne være med til at motivere andre til at yde deres bedste.
• At være den, der gør den forskel, opgaver nås til tiden og med det ønskede resultat.
• At kunne gøre arbejdsdagen, effektiv og bedre for mine medarbejdere.
• At det giver mening.

Faglige kompetencer
Ledelse, projektledelse, salg, service/support, undervisning, internationalt arbejde.

Personlige kompetencer
Målrettet, skabende og kreativ, troværdig & loyal.

Uddannelse
Projektledelse
Elektriker
Diplom i ledelse (slut 2022).

IT
Word & Excel, PowerPoint
Div. Økonomi systemer / CRM systemer
Web design.

Sprog
Dansk (modersmål)
Svensk (næsten flydende)
Tysk (OK)
Engelsk (flydende)

Bopæl
Jyllinge / Sjælland

Initialer
Jlw

Partner
Hanne Lunddal Jensen

Løsningsorienteret – Social – Tillidsfuld

Hvad kan jeg tilbyde
Har været underviser i ca. 20 år, så tog jeg 5 år ude i industrien og arbejdede med IP-telefoni. Derefter har jeg været leder på ErhvervsAkademi Sjælland i 7 år. Jeg har arbejdet med it teknologi på datamatikeruddannelsen. Har en bred uddannelse inden for pædagogik og ledelse. Er god til at kommunikere og har også en stærk administrativ side.

Ønske til nyt job
Jeg ser frem til spændende udfordringer i et nyt job enten i den private eller den offentlige sektor, hvor jeg kan bidrage med min brede kompetence og internationale erfaringer for at gøre en positiv forskel. Jeg brænder for at arbejde for større virksomheder og organisationer, der viser tillid til medarbejderne og tillader kreative og innovative idéer at spille ud.

Faglige kompetencer
Projektledelse, Erfaring fra private virksomheder, ledelseserfaring, undervisningserfaring, afdelingschef.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, business orienteret, fleksibel adfærd, forandringsparat, engageret, fokus på resultat, og sproglig.

Uddannelse
• Diplomuddannelsen I ledelse. CBS. Er toårigt deltidsstudie i ledelse. Graduate Diploma in Management, Danish School of Public Administration. Afsluttet 2009
• Handelsskolelærereksamen 1994
• Almen administrativ datalog, Roskilde Universitet 1985-1989
• Bachelor i statsvidenskab, Københavns Universitet. 1984
• Student, Mat/Fys, Roskilde Gymnasium 1979.
• Diverse opdateringskurser # 2 / 2

IT
Microsoft Office, Unix Database

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk på business niveau
Forstår og taler noget: Tysk, norsk og svensk

Bopæl
Roskilde

Initialer
Lko

Partner
Hanne Lunddal Jensen

Ledelseskompetence – Omstillingsparat – Resultatorienteret

Hvad kan jeg tilbyde
Har ekspertise indenfor planlægning, strategi, implementering og styring af mangesidede projekter inden for forretningsudvikling og internationale udviklingsprogrammer. Med flere års international erfaring og viden om forretningsudvikling i Mellemøsten og Asien, kan jeg også spille en nøglerolle for virksomheder, der arbejder internationalt på tværs af lande. Har stærke operationelle og ledelsesmæssige kompetencer og kan styrke synergier på forskellige niveauer for at realisere virksomheders forretningsvækst og styrke deres markedsposition. Derudover effektiv interaktion og samarbejde med nøgle interne og eksterne interessenter og partnere for at skabe konsensus på tværs af flere organisatoriske niveauer, udvikle resultatdrevne konkrete planer og opbygge tillidsbaserede relationer med medarbejdere, kolleger, kunder og andre interessenter.

Ønske til nyt job
Jeg ser frem til spændende udfordringer i et nyt job enten i den private eller den offentlige sektor, hvor jeg kan bidrage med mine brede kompetence og internationale erfaringer for at gøre en positiv forskel. Jeg brænder for, at arbejde for større virksomheder og organisationer der viser tillid til medarbejderne og tillader kreativ og innovative idéer at spille ud.

Faglige kompetencer
Projektledelse, Erfaring fra private virksomheder, ledelseserfaring, salgserfaring, afdelingschef og adm. dir CEO.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, business orienteret, fleksibel adfærd, forandringsparat, engageret, fokus på resultat, og sproglig.

Uddannelse
LL.M (Master of Laws) – 1996, International Islamic University, Islamabad, Pakistan
LL.M (Bachelor of Laws) – 1990, International Islamic University, Islamabad, Pakistan
2003 – 2010 Privat- og erhvervsforsikringskurser, Forsikringsakademiet, Rungsted Kyst, DK.

IT
Microsoft Office Superbruger
Odoo Superbruger
Zoho Rutineret bruger
Salesforce Bruger.

Sprog
Modersmål: Dari/farsi
Flydende på fem andre sprog: Engelsk, dansk, arabisk, pashto og urdu/hindi

Bopæl
Gladsaxe

Initialer
Rum

Partner
Hanne Lunddal Jensen

Forandringsledelse – Strategisk vækst – Internationalisering

Hvad kan jeg tilbyde
Først og fremmest en samlende, entusiastisk og troværdig ledelse af forandrings- og vækstprojekter. Hele tiden med det for øje, at de nye tiltag skal forankres i driften og følges op i forhold til mål og resultater. Konkret har jeg erfaring med opkøb af andre virksomheder (Europa), implementering af nye strategier og ways-of-working, stakeholder management og markante vækstrejser.

Ønske til nyt job
Jeg brænder for at skabe noget nyt, for at flytte nålen. Det er dybt tilfredsstillende, når man faciliterer at en gruppe mennesker med forskellig baggrund og faglighed arbejder sammen mod et fælles mål, der gør en forskel. Samtidigt er det vigtigt for mig, at transformationerne ikke står alene, men at man fra starten har tænkt indlejring i det, der i øvrigt driver virksomheden. Jeg fungerer bedst i en ambitiøs virksomhed, sikkert med internationale ambitioner og formodentlig mellemstor eller startup. Det kunne også meget vel være en offentlig organisation, som har ambitioner om at nå mere eller andet, at lægge til eller forandre.

Faglige kompetencer
Ledelse, projektledelse, rapportering til CEO/bestyrelse, strategi, M&A, salg og Product Management.

Personlige kompetencer
Entusiastisk, strategisk, humoristisk, samlende, seriøs og troværdig.

Uddannelse
Cand Merc, CBS –
International Mergers & Acquisitions Expert (IM&A) – IMAA Vienna –
Mercuri Sales Leadership Education.

IT
O365 (incl. Planner, Teams etc.) Superbruger
CRM Superbruger.

Sprog
Dansk (modersmål)
Business: Engelsk, svensk
Limited: Tysk, norsk

Bopæl
Roskilde

Initialer
Bni

Partner
Hanne Lunddal Jensen

Entusiastisk – Resultatorienteret – Teamplayer

Hvad kan jeg tilbyde
Med solid projektledererfaring og nyeste viden inden for menneskelig adfærd, kognition og perception kan jeg gøre en mærkbar forskel i forhold til at udvikle og flytte mennesker. Jeg brænder for social ansvarlighed samt implementering af nye IT-værktøjer, der kan fremme og forbedre livsforhold for den enkelte borger. Mine resultater fra både den offentlige og private sektor bærer præg af, at jeg er god til at tage initiativ og tænke nyt. Samtidig sætter jeg en ære i at inddrage kolleger, ledelse og samarbejdspartnere på anerkendende og loyal vis i løsningen af projekterne.

Ønske til nyt job
Jeg søger job i den offentlige eller den private sektor. Jeg brænder for at arbejde med digitalisering og velfærd. Og derved gøre en positiv forskel for slutbrugeren.

Faglige kompetencer
Projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra kommune, ledelseserfaring og HR-konsulent.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, coaching, fokus på resultat, inddragende og initiativrig.

Uddannelse
Cand.pæd.pæd.psyk, diverse efteruddannelser inden for ledelse, coaching, projektstyring og organisationsudvikling.

IT
Jeg brænder for at arbejde med digitalisering – jeg har arbejdet med IT hele mit arbejdsliv.

Sprog
Dansk modersmål
Engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale.

Bopæl
Jeg bor i Virum og søger job i Storkøbenhavn og Nordsjælland eller distancearbejde.

Initialer
Ads

Partner
Ken Riis Ingerselv

Mennesker – Virksomhed – Samarbejde

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg løser forskelligartede forretnings- og ledelsesmæssige opgaver, som stiller krav til forståelse af sammenhænge og helheder, samt til relationelle, analytiske, strukturelle og ledelsesmæssige færdigheder. Gerne opgaver, der spænder på tværs af organisationen og som omfatter øvrige interessenter (kunder, leverandører m.v.).

Ønske til nyt job
På ledelsesniveau at sikre tværorganisatorisk sammenhængskraft, synergi og effektivitet
Udviklingsspor: Kompetenceudvikling (medarbejdere og ledere) samt kulturudvikling (organisation).
Driftsspor: Daglig aktiv deltagelse i og styring af vigtige tværorganisatoriske forretningsprocesser.

Faglige kompetencer
Projektledelse, undervisningserfaring, ledelseserfaring, salgserfaring, afdelingschef og analyse.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, business orienteret, komplekst tænkende, ledende, coaching og vurderende.

Uddannelse
Civilingeniør, merkonom, projektledelse samt en seriøs mængde efteruddannelse indenfor ledelse og samarbejde.

IT
ITIL – generel introduktion (HP), MS Project, MS Office, IT-Projektledelse (Danske Data).

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Forretningsniveau
Svensk: Samtaleniveau

Bopæl
Roskilde Sjælland.

Initialer
Lmø

Partner
Hanne Lunddal Jensen

Kvalitetsorienteret – Struktureret – Samarbejdende

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg driver og håndterer processerne omkring Service management med stort overblik, sikrer at processerne følges, at alt er kvalitetssikret og testet før implementering.
Formidler viden om processerne. Implementerer, optimerer og vedligeholder processerne. Har en pragmatisk tilgang til mit arbejde, da det giver større forståelse for, hvorfor processer og retningslinjer skal følges i en travl hverdag. Arbejder både agilt og efter ITIL og er certificeret i begge dele.

Ønske til nyt job
Change/Release Manager, Projektleder, Proceskonsulent eller Scrum Master i en virksomhed, hvor man vægter fælles metoder, forretningsgange og standarder, og hvor man gennem tværfagligt samarbejde er med til at løfte opgaverne, samt implementere, optimere, veligeholde og dokumentere processer.
Gerne som i Energi sektoren, Medicinal industrien eller den finansielle verden, hvor man arbejder efter ITIL og et agilt Mindset.

Faglige kompetencer
Ledelse uden personaleansvar, procesorienteret, multikulturelt og tværfagligt samarbejdende, kommunikation, projektledelse, erfaring fra private virksomheder, undervisningserfaring, vejledning og dokumentation.

Personlige kompetencer
Struktureret, resultatorienteret, ansvarlig, detaljeorienteret og fleksibel adfærd.

Uddannelse
• 2020 Forandringsledelse Erhvervs Akademiet Aarhus
• 2020 Ledelse uden personale ansvar – Internt i EG, med ekstern underviser
• 2007 It Supportuddannelse – Aarhus Tekniske Skole
• 1990 Teletekniker fra Jysk Telefon
Certificering:
• 2020 Scrum Master
• 2020 Scrum Fundamentals
• 2020 Leading SAFe 5.0 – Scaled agile community
• 2017 ITIL V3
Kurser:
Assertionstræning, Præsentationsteknik Psykologi på Folkeuniversitetet, Skriftlig kommunikation, Effektiv kommunikation og samarbejde og Aktiv lytning og mødeteknik.

IT
Microsoft Office, Skype, Lync, sagsstyringssystemer fx ServiceNow og Remedy, brugeradministration, desktop support, printere, færdes hjemmevant på nettet og sætter mig let ind i ny IT.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende (vant til det som koncernsprog)
Tysk: Forstår og taler det en smule
Svensk: Forstår det
Norsk: Forstår det

Bopæl
Aarhus og pendler gerne op til en 1 time og arbejder også gerne delvist hjemme.

Initialer
Iga

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard