Markedsføring og PR
26. marts 2018
Markedsføring og PR
26. marts 2018
Show all

Ledelse

Ledelse – Projektledelse – Optimering

Procesledelse og styring – Events – CRM – Start-up mentoring

Vi har lige nu 5 dygtige ledere til fastansættelse eller interim.

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs herunder deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet fortæller:

At et projekt sjældent kan gennemføres alene. Ledelse og projektledelse er teamwork; du leder teamet og sammen med andre får du mere fart – og større indsigt.

Inkluderende – Indlevende – Udviklende

Salgssupport/Administration/Reception

Hvad kan jeg tilbyde virksomheden
Inkluderende, det indebærer at behandle alle ens og med respekt. At alle bliver hørt, så skabes et miljø, hvor alle føler sig set og værdsat. Være indlevende/empatisk, forstår kollegaernes udfordringer, skaber tryghed, det bidrager til et positivt og sikkert arbejdsmiljø. At se mine kollegaer udvikle sig både personligt og fagligt – alle ønsker at arbejde sammen med en leder eller en person, som anerkender deres talenter og er villig til at hjælpe dem med at vokse.

Ønske til nyt job:
I mit kommende job er jeg, leder for et team og udover ledelse og udvikling af medarbejdere, bidrager jeg også til, at teamet støtter op, om  virksomhedens strategi, drift og leverancer inden for mine ansvarsområder. Jeg trives og performer bedst, når jeg kan kombinere ledelse og udvikling, i samarbejde med andre mennesker, hvor jeg kan påvirke, medvirke og gøre brug af mine personlige og faglige kompetencer.

Faglige kompetencer:
Inddragende, indlevende og udviklende er de store temaer for mine personlige kompetencer, hvor daglig ledelse og udvikling af medarbejdere, har haft første prioritet, de sidste 25 år, understøttet af min faglighed, hvor jeg også har rig erfaring med koordination, proces optimering, digitalisering, automatisering, udvikling af nye processer samt implementering af nye systemer og ressource styring.

Talenter

Inddragende – Jeg er åben og behandler alle ordentlig og ens. Viser respekt af andres input, passer godt på mennesker omkring mig så alle kommer med.
Indlevende – Jeg mærker hvad der sker omkring mig og andres behov. Lytter og møder andre der, hvor de er. Er empatisk og skaber tryghed.
Udviklende – Jeg brænder for at udvikle og løfte andre. De skal kunne mærke, at jeg er der for dem hele vejen.

Mit fremtidstanker:
Jeg er 64 år, men stadig meget nysgerrig, og vil  bruge og dele min erfaring til, at medvirke, påvirke og stadig lære nyt, så, så længe jeg kan gøre en forskel, for mennesker og har arbejdsglæde gennem samarbejde, udvikling og optimisme, vil jeg være erhvervsaktiv, så gerne rigtig rigtig mange år endnu.

Uddannelser:
Ledelse i balance, Sammen om ledelse 360gr., styrk din personlige indflydelse, Dreams & Details, Adfærdsledelse og nudging, Feedback, Brug hjernen som leder, Fremtidens lederskab, ADKAR  Managing change, Empatisk kommunikation,  Anerkendende ledelse, Situationsbestemt ledelse.

IT:

 • MS Office pakken – særligt Word & Outlook
 • Chat-GPT – bruger til renskrivning og oversættelse af tekst til andre sprog
 • Condeco – møde- og lokalebooking, system tilknyttet Outlook
 • MS Teams
 • Zoom
 • Scalepoint – sagsbehandlingssystem med adgang for flere, brancher
 • Flexfone

Sprog:

 • Dansk – Modersmål
 • Nordisk – forstår svensk og norsk
 • Engelsk – Taler & læser
 • Bruger Chat-GPT så jeg sikrer perfekt oversættelse

Bor:
Søborg (Gladsaxe)

Initialer:
GIN

Partner:
Hans Ussing  – hu@firmaplus.dk

Udviklende – Inddragende – Holistisk

Hvad kan jeg tilbyde virksomheden
Fokuseret på virksomhedens strategiske retning og mål, stræber jeg efter udvikling og forbedring. Jeg vægter andres potentiale og succes, som gavner både virksomheden og den enkelte. Med stærk faglig kompetence, inddragende tilgang og evnen til at skabe ejerskab og følgeskab, ser jeg innovative løsninger og formår at forbinde forskellige områder holistisk. Jeg er hurtig til at tilegne mig ny viden, dygtig til at håndtere mennesker og formidle komplekse idéer enkelt. Trivsel for mine kolleger er en prioritet, og jeg stiller høje krav til mig selv.

Ønske til nyt job: 
I mit kommende job er jeg (faglig) leder af en afdeling med specialister, der rådgiver, uddanner, vejleder eller er konsulenter inden for deres respektive fagområder. Udover ledelse af medarbejdere, bidrager jeg også til afdelingens produktion/service. Min arbejdsdag er en kombination af ledelse, udvikling af organisationen, drift og leverancer inden for mine ansvarsområder

Faglige kompetencer:
Ledelse og udvikling af medarbejdere, relation skabelse, strategiudvikling og implementering, koordinering, interessentrelationer, undervisning og facilitering. 

Talenter
Jeg bliver nødt til at udvikle, da vi altid kan gøre tingene lidt bedre. Alle skal være med, så jeg sørger for at inddrage, jo flere desto bedre. Jeg er udpræget holistisk, hvor jeg ser sammenhænge og arbejder med udgangspunkt i, at tingene hænger sammen.

Mit fremtidstanker:
Så længe jeg har det sjovt og har arbejdsglæde gennem samarbejde, udvikling og optimisme, vil jeg være på arbejdsmarkedet. Relationer i arbejdet betyder meget, især at være sammen om fælles mål.

Uddannelser:

 • Mini MBA
 • Facilitatoruddannelse
 • Projektleder
 • Innovation, Socialt Entreprenørskab og procesledelse
 • Scient.Soc i Udvikling og Internationale Relationer, AAU

IT:
Microsoft 365 Sharepoint (Power point, Teams, Word, Outlook), Emply rekrutteringssystem, Sociale Medier.

Sprog:
Dansk (flydende), Engelsk (som arbejdssprog ret godt), Grønlandsk (ret godt), Portugisisk (rimeligt), Fransk og Tysk (læser og forstår), Nepali (begynder)

Bor:
Næstved

Initialer:
KHL

Partner:
Anni Brostrøm  – ab@firmaplus.dk

 

Udviklende – Problemløser – Ansvarlig

Hvad kan jeg tilbyde virksomheden:
En stærk baggrund indenfor detail- og engroshandel samt produktion såvel i Danmark som i udlandet. Leder med mere end 30 års erfaring indenfor indkøb, marketing og salg. Besidder evnen til at få medarbejdere og kolleger til at yder det bedste for virksomheden. Jeg er kendt som problemløser, og kommer sammen med mit team frem til den for virksomheden bedste løsning på eventuelle udfordringer.

Ønske til nyt job: 
Leder indenfor indkøb, salg og/eller marketing. Engros- og detailhandel er mit specialistfelt, men kunne sagtens se mig selv i en produktionsvirksomhed.

Faglige kompetencer:
Udpræget ledertypen der får tingene til at ske. Disciplineret person med menneskelige egenskaber. Retfærdig og forbedrende. Startende og optimistisk.

Beskrivelsen af tre af mine Top Talenter:
Udviklende
: Stilstand = tilbagegang.
Problemløser: Der findes en for alle parter tilfredsstillende løsning på enhver udfordring.
Ansvarlig: Giver medarbejdere lyst, tid og ressourcer til at yde deres bedste, for virksomhedens skyld.

Mit fremtidstanker:
Jeg skal arbejde mange år endnu – vejlede og udvikle medarbejdere.

Uddannelser:
* Lean Manager RM Academy – København
* Akademiuddannelse i kommunikation – CBS,
* Finansiel planlægning – Severin Kursuscenter ( COOP )
* Salgsplanlægning – Severin Kursuscenter ( COOP )
* The 7 Habits og Highly Effective People – Stephen Covey, Schweiz
* Merkonom – Vestegnens Handelsskole
* Shippingman – Rederiet A. P. Møller samt CBS
* Nysproglig student – Vordingborg Gymnasium

IT:
* Microsoft Office pakken
* SoMe ( FB, Instagram, LinkedIn )
* C5 – SAP – NVision Office – Adobe CC

Sprog:
* Dansk: Modersmål
* Engelsk: Flydende ( har haft bopæl i UK og Kuwait )
* Tysk: På forhandlingsniveau
* Fransk: Turist niveau
* Skandinavisk: På forhandlingsniveau

Bor:
Vestsjælland – kan flytte efter det rette job i Danmark

Initialer: MSS

Partner:
Hans Ussing  – hu@firmaplus.dk

 

Optimistisk – Målrettet – Holistisk

Hvad kan jeg tilbyde virksomheden:
Jeg får tingene til at ske. Er i stand til at variere min ledelse, tilpasset den enkelte og hjælper derved andre til at yde deres bedste. Jeg får hurtigt overblik, sætter ind med struktur og
finder løsninger, selv når det ser allermest håbløst ud. Jeg er en selvstændig arbejdende teamplayer. Inddrager mit team i udviklingen og afprøver gerne gode forslag til forbedringer/ændringer. Mine topkompetencer er ubetinget udvikling, effektivisering og optimering af processer og forretningsgange samtidig med, at jeg altid har øje for, at vi leverer den korrekte
opgaveløsning, både eksternt og intern.

Beskrivelse af mit ønskejob:
Mit ønskejob har fokus på drift – operationel og/eller administrativt – har en høj grad af selvstændighed, evt ledelse af ledere og/eller medarbejdere – i en mellemstor virksomhed
med højt til loftet og som sætter barren lige så højt. Jeg vil meget have lov til at sætte ting i systemer og processer. Også gerne lavpraktiske ting som lager etc. Jeg kan lige at
få orden på tingene med logistiske opgaver. Jeg vil meget gerne være med til at udvikle og rykke medarbejdere og sørge for at de bliver behandlet ordentlig ligesom undervisning er også noget som trigger mig.

Faglige kompetencer:
Ledelse og udvikling af personale. Systemer og forretningsgange, udvikling af nye samt optimering/effektivisering af eksisterende administrative/operationelle systemer/forretningsgange, dokumentering, informering, implementering samt opfølgning. Projektledelse og Kundekontakt inkl. behovsdækning samt ressource styring.

Beskrivelsen af tre af mine Top Talenter:
Individorienteret: Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at yde deres bedste og kan variere min ledelse, undervisning og forklaring, så den tilpasses den enkelte. Koordinerende: Selv i store komplekse projekter, bevarer jeg overblikket, er effektiv fleksibel og får rettet til, så vi når det ønskede resultat. Problemløser: Selv når det ser allermest håbløst ud, finder jeg en løsning. Nærmest intuitivt ved jeg, hvad der skal til, for at få tingene til at lykkes.

Mit fremtidsperspektiv:
Finde mit forever ønskejob med mulighed for udvikling både for mig selv, mit eventuelle team samt virksomheden.

Uddannelser:
* Kommunikation i praksis (serviceambassadør, Help@Head, GMP Kursus) (Phamakon)
* Forandringsledelse (Ledernes KompetenceCenter), Picasso Hotelsystem (AKTechotel)
* Ledelse i Praksis (Sjællands ErhvervsAkademi)
* GARUDA certificering (personprofilværktøj), Projektleder (Sjællands ErhvervsAkademi), PRINCE2 Foundation
* Certificering (projektmodel), Merkonom (NielsBrock, Virksomhedsøkonomi, Ledelse & Samarbejde, Markedsføring)

IT:
* SuperOffice, Q-Manager, DKH
* Rengøringsprogram, Winner, FileMaker, SAP,
* EasyCruit, databasesøgning, Navision,
* Concorde, PhotoShop, Picasso, Axapta,
* Micros, Tamigo

Sprog:
* Dansk(modersmål), engelsk (taler, skriver og forstår på advanced level)
* Norsk/svensk (kommunikerer ubesværet)

Bor:
Midt /Syd/ Vestsjælland

Initialer: CSP

Partner:
Anni Brostrøm ab@firmaplus.dk

 

Individorienteret Sammenhængssøgende – Delegerende

Hvad kan du tilbyde virksomheden
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretningen
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Beskrivelse af dit ønskejob
I mit kommende job er jeg leder af en afdeling med specialister, der rådgiver, uddanner, vejleder eller er konsulenter inden for deres respektive fagområder. Udover ledelse af medarbejdere og mellemledere, bidrager jeg også til afdelingens produktion/service. Min arbejdsdag er en kombination af ledelse, udvikling af forretningen, drift og leverance inden for mine ansvarsområder. 

Faglige kompetencer
Ledelse og udvikling af ledere og medarbejdere, strategiudvikling og implementering, interessentrelationer, forretningsudvikling, undervisning, relations-salg, coaching, presse/kommunikation,  

Beskrivelse af tre af mine Top Talenter:
Individorienteret: Jeg kan se menneskers træk og personlighed og jeg er god til at se potentiale (udviklende) og sætte det i spil. Sammenhængssøgende: Jeg finder ”den røde tråd” så udvikling giver mening og forståelse for fortid, nutid og fremtid. Delegerende: Jeg er god til at få medarbejdere og ledere med på udvikling gennem delegering af ansvar og opgaver, så deres kompetencer bliver anvendt og udviklet. 

Mit fremtidsperspektiv:
Arbejdsglæde gennem relationer, resultater og at gøre en forskel for andre. 

Uddannelse
Executive CoachMedietrænetCertificeret i Jungiansk Type Index (JTI)Strategikurser – LederkurserStrategisk kommunikationLederuddannet  – Assessor, EFQM, EIPACand.Merc. – HA, Erhvervsøkonomi og Sergent.

IT
MS Officepakke, MS Windows, iOSDiv. økonomistyrings- og administrationssystemer  og Zoom/TEAMS mm 

Sprog
Dansk: Modersmål – Engelsk: Flydende i skrift og tale. Jeg har som ung boet og arbejdet i England og USA  – Tysk: Godt og kan genopfriskesNorsk/Svensk: læse og forstå 

Bopæl
Jeg bor i Storkøbenhavn, er fleksibel og har stor erfaring i at lede og arbejde på distancen. Jeg trives godt med rejsedage, så geografien er ikke afgørende. 

Initialer
Hen

Partner
Anni Brostrøm