Byplanlægger, professor, projektleder og udvikler

Vi har en dygtig byplanlægger og professor.

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelses af hvad de kan tilbyde:

Projektleder - udvikler m/forskningsbagrund

FirmaPlus Dialoogle Hen

Jeg har valgt dette billede fordi:

jeg fra opgaver i 25 lande har viden om samfund, natur og miljø, som grundlag for at udleve mine værdier og mission – at virke for naturen - i en multikulturel global økonomi: billedet viser kulturelt mangfoldighed som et af vilkårene for bæredygtig udvikling.

Interim 50+

Helhedsorienteret - Tværfaglig og bæredygtig

Hvad kan jeg tilbyde:

Udvikling, fundraising og ledelse af tværfaglige projekter. Indsigt og netværk til udviklings- og forskningsmiljøer. Samfundsforståelse, Vidensproduktion. Strategisk-analytiske evner, Reflekterende og Visionære ideer/tanker. Global indsigt og udsyn. Projektledelse. Tværfaglig Formidling. Ekspertise indenfor udviklingsforskning og økologisk økonomi.

Ønske til nyt job:

at kunne bidrage til beskyttelse af natur og miljø i en bæredygtig udvikling. Konkret kan det handle om alt, fra udvikling af ESG (Environmental, Social and Governance) i den private sektor, eller af policy-instrumenter, ny vidensproduktion eller [tvær]faglig formidling.

Faglige kompetencer

Projektledelse, tværfaglig vidensproduktion (analyser, kvalitativ dataindsamling semi-strukturerede interviews, casestudier, litteratursøgning), evaluering og monitering, koordinering, undervisning, formidling (artikler, bogkapitler, rapporter, video, PowerPoints, Storylining).

Personlige kompetencer

Undersøgende, reflekterende, tværfaglig konstruktiv realist. Formidler, Innovativ.

Uddannelser

• PhD Institutionel Udvikling (Samfundsfag).
• Kombinationsuddannet Faglig Formidler med International Udvikling (Cand. com. m. I.U).
• Pædagogikum (Undervisning).
• Naturvidenskabelig basiseksamen (2-årig universitetsuddannelse).

IT

Microsoft Office, særligt Word og PowerPoint. Skype. Internet browsers. Windows.

Sprog

Dansk (modersmål), Engelsk (arbejdssprog), Svensk og Norsk på forhandlingsniveau, en del Spansk.

Bopæl

Glumsø, Tisvildeleje.
Dækker København, Sjælland, evt. Odense, Århus, Ærø, Norge, Grønland, EU.

Kandidat

Hen

Byplanlægger - stor erfaring

Dialoogle FirmaPlus

Jeg har valgt dette billede fordi:

På den ene side viser det diversitet og kompleksitet, og på den anden struktur og orden. Det er i de to tilstande, at der ligger en masse udfordringer og muligheder for løsning. Netop i det spændingsfelt kan jeg lide at arbejde.

Interim 50+

Hvad kan jeg tilbyde:

En glad og positiv person der er åben, nysgerrig og kommunikerende. Har stor erfaring med strategisk udvikling indenfor kommunal- og regionalområdet. Jeg har stærke projekt og proceskompetencer i at rådgive, vejlede og procesfacilitere på tværs af faglige og organisatoriske rammer indenfor organisationsudvikling, eksternt finansierede eller partnerskabsbaserede projekter, erhverv, infrastruktur, uddannelse både nationalt og internationalt.
Jeg både tænker og handler strategisk og jeg kan skabe tillid og forståelse i de arbejdsrelationer jeg indgår i. Det afgørende for mig er at nå mål og delmål i tide og på bedst mulige måde få udbytte for alle parter, ved at skabe fremdrift og være drivkraften i processerne.

Ønske til nyt job:

Jeg vil gerne arbejde med udviklingsopgaver, enten i den private sektor eller den offentlige sektor: indenfor organisationsudvikling, erhvervsudvikling, kommunalplanlægning, byplanlægning, uddannelsesplanlægning enten i en hjemlig eller international kontekst.
Titlen er ikke det væsentlige, det er arbejdsopgaverne der tæller og et fagligt udviklende sparringsmiljø, sammen med gode kollegaer der er det vigtigste. Jeg kan lide både at arbejde selvstændigt og i teams.

Faglige kompetencer

Rollen som projektleder/koordinator er der jeg befinder mig bedst, hvor mange ender skal bindes imellem mange forskellige interessenter og dagsordener. Har bredt set løst opgaver der ligger i krydsfeltet mellem ledelses- organisationsudvikling, evaluering, analyse, strategiudvikling, projektporteføljeledelse og fundraising

Personlige kompetencer

Analytisk, stabil, ansvarsbevidst, engageret, kreativ, resultatorienteret, strategisk

Uddannelser

Cand. Scient. Adm.; Master i Strategisk Byplanlægning; Byplanlægger; Ledernes Kompetence Center, København, Akademiuddannelsen Projektstyring i praksis; PRINCE2 certificeret.

IT

Microsoft Office pakken, superbruger; Windows 10; MAC Mojave; Adobe pakken: In Design, Illustrator, Photoshop Plandata.dk; Miljoeportal.dk, Mapinfo, webGIS.

Sprog

Dansk, Modersmål; Engelsk, tale og skrive på forhandlingsniveau; Tysk, tale og skrive på forhandlingsniveau; Svensk, forståelse i tale og skrift; Norsk, forståelse i tale og skrift; Fransk, forståelse og tale til “husbehov”

Bopæl

Sydsjælland og kører gerne til København.

Kandidat

Jgc