Millioner i besparelse

Fra 235.000 – 42.000.000 kr.

FirmaPlus vil være behjælpelig med at styrke virksomhedens strategi, således at direktionen og HR kan proaktivt fastholde og udvikle ledere og medarbejdere i virksomheden eller kommunen.

55+ fastholdelse og udvikling” og 55+ produkter ligger til fuld roll-out i både den offentlige og den private sektor.

Ved at optimere og styrke 55+ samtalen for både ledere og medarbejdere kan det åbne for mere information og give nye muligheder. Det vil styrke arbejdsglæden, nedsætte sygefravær og øge tiltrækningen af ny arbejdskraft til arbejdspladsen på sigt. Det resultere i, at der spares milioner på udskiftning af disse medarbejdere, som ellers ville have fratrådt, blevet fyret eller gået på pension. Mange virksomheder mangler i dag kvalificeret arbejdskraft og det tegner ikke bedre i fremtiden, når vi følger den demografiske udvikling.

Skærmbillede 2016-04-21 kl. 11.00.41

235.000 kr.

Vi har beregnet, at det koster i gennemsnit 235.000 kr, hvergang der udskiftes en leder eller medarbejder. (100.000 – 235.000 pr. stk.) 

Her kan de se vores beregning  klik her

Hvordan kan virksomheden spare millioner?

Eksempel v/ 200 ansatte, hvor 20% er 55+ svarende til 40 ledere og medarbejdere:
Ved fastholdelse af 10 % af 55+’erne er besparelsen mellem 400.000 og 940.000 kr.

Ved fastholdelse af 30 % af 55+’erne er besparelsen mellem 1.100.000 og 2.820.000 kr. 

Eksempel v/ 3.000 ansatte, hvor 20% er 55+ svarende til 600 ledere og medarbejdere:
Ved fastholdelse af 10 % af 55+’erne er besparelsen mellem 6.000.000 og 14.100.000 kr.

Ved fastholdelse af 30 % af 55+’erne er besparelsen mellem 18.000.000 og 42.300.000 kr.

Hvad betyder det for Danmark?

Vi ved at det koster 235.000 kr. i gennemsnit fra den dag, hvor en medarbejder opsiges eller beslutter sig for at sige op, og til en ny medarbejder er ansat og kan udføre det samme arbejde.

Hvis offentlige og private virksomheder bare kan fastholde hver femte af de 240.000 lønmodtagere mellem 60 og 70 år, der kan forventes at forlade arbejdsmarkedet over de næste 10 år, vil det ikke alene øge arbejdsstyrken med 48.000. Det vil også betyde, at virksomheder og kommuner kan spare 11.280.000.000 kroner. (48.000 x 235.000)

Danmarks Statistik (Sidst opgjort:Befolkningen ultimo november efter køn, alder, socioøkonomisk status og tid 2013)

Graf DS 2014

Udarbejdet HU 30/10 2015.

500.000 kr.

For ingeniørvirksomheder og andre højteknologivirksomheder er det beregnet, at det koster i gennemsnit 500.000 kr., hvergang der udskiftes en leder eller medarbejder.

700.000 kr.

Den forkerte kandidat koster i snit 700.000 kr. 
Det er dyrt at rekrutterer den forkerte kandidat til jobbet. En fejlrekruttering koster i gennemsnit 700.000 kr., og i følge en undersøgelse, som det svenske rekrutteringsfirma Poolia har lavet, rammer et ud af 10 job skævt. Det er i større virksomheder, der har det svært ved at rekruttere. Her har 45 % held med ansættelser, mens mindre virksomheder ligger på 52 %. Tendensen er dog god; andelen af vellykkede rekrutteringer er steget fra 35% til 50 % i år. (2013)
Kilde chef.se. og lederne 97 årgang.

Lad os beregne, hvad din virksomheden kan få glæde et dette 55+ koncept.

Læs evt. mere i rapporten side 14 om 55+ fastholdelse og udvikling