Millioner i besparelse

Fra 235.000 – 42.000.000 kr.

FirmaPlus vil være behjælpelig med at styrke virksomhedens strategi, således at direktionen og HR kan proaktivt fastholde og udvikle ledere og medarbejdere i virksomheden eller kommunen.

55+ fastholdelse og udvikling” og 55+ produkter ligger til fuld roll-out i både den offentlige og den private sektor.

Ved at optimere og styrke 55+ samtalen for både ledere og medarbejdere kan det åbne for mere information og give nye muligheder. Det vil styrke arbejdsglæden, nedsætte sygefravær og øge tiltrækningen af ny arbejdskraft til arbejdspladsen på sigt. Det resultere i, at der spares milioner på udskiftning af disse medarbejdere, som ellers ville have fratrådt, blevet fyret eller gået på pension. Mange virksomheder mangler i dag kvalificeret arbejdskraft og det tegner ikke bedre i fremtiden, når vi følger den demografiske udvikling.

Skærmbillede 2016-04-21 kl. 11.00.41

235.000 kr.

Vi har beregnet, at det koster i gennemsnit 235.000 kr, hvergang der udskiftes en leder eller medarbejder.

Her kan de se vores beregning  klik her

Hvordan kan virksomheden spare millioner?

Eksempel v/ 200 ansatte, hvor 20% er 55+ svarende til 40 ledere og medarbejdere:
Ved fastholdelse af 10 % af 55+’erne er besparelsen mellem 400.000 og 940.000 kr.

Ved fastholdelse af 30 % af 55+’erne er besparelsen mellem 1.100.000 og 2.820.000 kr. 

Eksempel v/ 3.000 ansatte, hvor 20% er 55+ svarende til 600 ledere og medarbejdere:
Ved fastholdelse af 10 % af 55+’erne er besparelsen mellem 6.000.000 og 14.100.000 kr.

Ved fastholdelse af 30 % af 55+’erne er besparelsen mellem 18.000.000 og 42.300.000 kr.

Hvad betyder det for Danmark – 24,4 milliarder?

Arbejdsgivernes motivation for at vælge yngre medarbejdere er nok at opnå besparelser. Men også det er tvivlsomt. Beregninger viser nemlig, at det i snit koster 235.000 kroner fra den dag, hvor en ældre medarbejder opsiges, og til en ny er ansat og kan udføre det samme arbejde. Hvis arbejdsgiverne kan fastholde bare hver femte af de 520.000 lønmodtagere mellem 55 og 64 år, så bliver arbejdsstyrken 104.000 større. Og 24,4 milliard kroner kan frigøres til at skabe vækst og velfærd.

Resultatet fremkommer således:

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Klik på ARBEJDE, INDKOMST, FORMUE

Klik på Arbejdsmarkedstilknytning efter beskæftigelsesstatus, alder og køn (2008K1-2019K4) 

Vælg: Beskæftigelsesstatus: Alle tre

Vælg alder: 55- 64 år

Vælg Køn: I alt

Vis tabel

Lad os beregne, hvad din virksomheden kan få glæde et dette 55+ koncept.

Læs evt. mere i rapporten side 14 om 55+ fastholdelse og udvikling