Outplacements løsninger med indbygget rummelighed og fleksibilitet

Når en eller flere medarbejder skal opsiges eller flyttes til en anden stilling i virksomheden eller kommunen, hjælper vi gerne med vores store erfaring på Outplacement området og Outplacement af seniorer.

Der kan være store udfordringer forbundet med skifte job, der er brug for specialist viden, som sikre forløbet, så trygt og godt som muligt.

Hvorfor skal der gøres en forskel på Outplacement, når det er 55+ medarbejdere eller de svage på arbejdspladsen?

Mange medarbejdere har et specielt tilhørforhold til virksomheden efter mange års ansættelse. Det kommer som regel bag på dem, at de nu skal fratræde. De har typisk deres netværk og kollegaer med tæt relationer, som nu klippes over fra dag til dag. Det er her, hvor Outplacement af seniorer og 55+ kommer ind i billedet.

På samme tid er det en gruppe, som vi ofte ser har vanskeligt ved at komme videre i nyt  job. Det kræver en særlig indsats og “det er her, hvor vi gør en forskel”,siger Bjarne Riis Christensen, som har 15 års erfaring med Outplacement og grupperne.

Vi har specialiseret os inden for 2 grupper:

* Outplacement for 55+ gruppen 

* Outplacement for sårbare medarbejdere

Blev du nysgerrig så kontakt Bjarne Riis Christensen klik her.

Vulkan

Outplacement af seniorer og 55+ medarbejdere.