CFO – Controller – Økonomi
26. marts 2018
Topledelse
30. marts 2018
Show all

Administrationsledelse

Administration

Administration og administrationsledelse: Her finder du vores dygtige direktionssekretærer, koordinatorer – PA’er – chefsekretærer – kundeservicemedarbejdere – sekretærer – receptionister

Klik på den af de 4 kategorier, du vil søge i – så hopper du til den aktuelle undergruppe.

Vi har pt. 14 dygtige administratorer inden for disse fire specialer:

1. Direktionssekretærer – Chefsekretærer
2. Office Manager – Office Assistent
3. Koordinatorer – PA’er
4. Kundeservicemedarbejdere – Sekretærer – Receptionister

 

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs herunder deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser:

At administration er en vigtig funktion i virksomhedens dagligdag. Der kommer mange forskellige opgaver ind til administrationen; nogle haster, de fleste kræver teamwork og overblik – og der skal også her være de bedste kompetencer til at løse dem.

1. Direktionssekretærer – Chefsekretærer

Struktureret – Effektiv – Handlekraftig

Direktionssekretær – chefsekretær

Hvad kan jeg tilbyde
Som erfaren PA/EA tilbyder jeg at støtte og supportere den øverste ledelse samt at håndtere og koordinere administrative opgaver – til tiden og i rette kvalitet.
Jeg tilbyder at være mødereferenten, der inden mødet rykker for input, udarbejder forslag til dagsorden og oplæg samt samler materialet til mødet. Efterfølgende udarbejder jeg et godt referat samt følger op på udestående aktionspunkter.
Jeg tilbyder at håndtere komplekse mødekalendere samt at koordinere rejser, konferencer, events, seminarer mv.

Ønske til nyt job
Et ønskejob for mig er, at jeg er en del af teamet med egne selvstændige opgaver. Jeg medinddrages, hvor beslutningerne tages. Så sørger jeg for handling, koordinering og gennemførelse af planerne.
Dansk eller international virksomhed er underordnet for mig, ligesom branche, da jeg som PA/EA passer ind i enhver lidt større eller stor organisation med ledelse.
Beliggenhedsmæssigt ligger min næste arbejdsplads i Storkøbenhavn eller på Sjælland.
Arbejdstid: 30-37 timer ugentligt – og gerne mulighed for hjemmearbejde..

Faglige kompetencer
Kommunikativ, motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden, administration, møde- og eventkoordinator, personlig service, leder.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, beslutsom, energisk, fleksibel, kvalitetsbevidst.

Uddannelser
2005 Mellemlederuddannelse (Probana).
1996-2000 Merkonom i markedsføring (Ballerup Handelsskole).
1990-1992 Bachelor i erhvervsengelsk (engelsk korrespondent) – Copenhagen Business School.
Projektledelseskursus.
Konflikthåndtering for ledere.
Afholdelse af medarbejdersamtaler.
Chefsekretærens mål- og kompetencer.
MS Project.

IT
Erfaren bruger af MS Office programmerne Word, PowerPoint, Excel, Outlook, SharePoint og Teams.
Endvidere bruger af Notes, Navision samt diverse interne systemer.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende skriftligt såvel som mundtligt
Tysk: Lettere rusten
Norsk/svensk: Godt kendskab.

Bopæl
Jyllinge/Sjælland.

Kandidat
Jsh

Partner
Susanne Brink Rudbeck

2. Office Manager – Office Assistent

Optimistisk – Problemløser – Ansvarlig

Hvad kan jeg tilbyde:

Med mig ved roret får I en erfaren Office Manager, som kan navigere i en varieret hverdag præget af mange både administrative- og praktiske gøremål. Med min evne til at løse små og store daglige udfordringer kombineret med mit holistiske og optimistiske sind kan jeg tilbyde jer en stærk ”go-to” person, som både har styr på kontorets daglige drift og også har et godt øje for et rart kontormiljø.


Ønske til nyt job:
Jeg ville elske et job, hvor jeg kan bruge min evne til at tænke selvstændigt, skabe overblik og struktur og bidrage til, at mine kollegaer og gæster i huset altid føler sig i gode hænder og godt hjulpet.

Faglige kompetencer:

Koordinering – Skabe overblik og struktur – Sikre god stemning og godt kontormiljø – Respekt for menneskers forskellighed


Talenter:
Optimistisk og positiv: Skaber god og smittende energi omkring mig.
Problemløser: God til at finde vej gennem kaos. Enkel og letforståelig kommunikation. Løser problemerne på stedet og giver praktiske løsninger.
Ansvarlig: Handlekraftig. Kommer til tiden. Leverer sikkert og klart. Ærlig og direkte. Har styr på tingene.


Fremtidstanker:
Jeg ønsker en fast stilling i et inspirerende miljø med dejlige kollegaer, som jeg kan lette hverdagen for de næste 5 til 10 år.

 

Uddannelser:
Kognitiv coaching / kognitivt salg, Meyer & Munk
Mundtlig fremstilling/præsentation, RM Academy
Coaching i organisationer, Michael Frost Coaching
Projektledelse 1, Mannaz


IT:
Rutineret bruger: Office-pakken
Kendskab til:  Remedy, e-conomic, Navision, Access, SoHo, Epic


Sprog:
Dansk – modersmål
Engelsk: mundtlig, øvet – skriftlig, let øvet

Hollandsk – forstår


Bor:
Bor i Nærum
Søger gerne i: Nordsjælland – København Nord/Øst


Initialer:

Atm


FirmaPlus Partner:

Anni Brostrøm / Hans Ussing

1. Direktionssekretærer – Chefsekretærer

3. Koordinatorer – PA’er

Udadvendt – Handlekraftig – Koordinator

Support – Koordinering – Processer

Hvad kan jeg tilbyde
Som koordinator kan jeg bidrage med at skabe det fornødne overblik, få løse ender bragt sammen og gennem struktur samt grundighed få salgsprocessen eller lignende til at blive så optimeret og effektiv som mulig, til glæde for såvel salgskolleger, leverandører og kunder. Som bindeleddet mellem eksempelvis marketing, kundeservice, sælgere, KAM’er vil jeg kunne støtte de forskellige enheder, samle trådene og frigøre tid i organisationen til at fokusere på at servicere og skabe værdi for kunderne og i forlængelse heraf resultater på bundlinjen.

Ønske til nyt job
Mit ønske går på et udadvendt koordineringsjob, hvor jeg kan hjælpe med at have styr på processerne mellem afdelinger, samarbejdspartnere, andre firmaer – eksempelvis forskellige marketingsaktiviteter. Det er vigtig for mig, at der er et synligt output.
Generel support til salgsområderne og projektstyring er også noget jeg går efter. Alt omkring kundehåndtering, opfølgning og planlægning har interesse.

Faglige kompetencer
Undervisningserfaring, struktureret, erfaring fra private virksomheder, præcis til møder, personlig service, kommunikativ, administration, internationale forsendelser.

Personlige kompetencer
Detaljeorienteret, kundeorienteret, ansvarlig, energisk, naturlig.

Uddannelser
Teknisk assistent, merkonom.

IT
Officepakken, Dynamics AX, Navision, Workbook, SAP, Acrobat Reader, Illustrator, Photoshop.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk (forhandling)
Tysk (kendskab)
Nordiske (god forståelse).

Bopæl
Nordsjælland.

Kandidat
Amb.

Partner
Ken Riis Ingerslev.

Omhyggelig – Empatisk – Nysgerrig

Koordinator – PA

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelsessupport med alle facetter i sekretærarbejde. Møde- og rejseplanlægning til udførelse af større og mindre personaleevents. Bred erfaring med HR opgaver – stillingsopslag, rekruttering og onboarding. Ledelseserfaring.

Ønske til nyt job
Office-Manager, direktionssekretær, koordinerende roller, HR, og gerne medopstart af mindre virksomhed med pionerånd.

Faglige kompetencer
Motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden, afdelingschef, kvalitetssikring, administration, møde- og eventkoordinator, arbejdsmiljø, personlig service, indretning og leder.

Personlige kompetencer
Beslutsom, energisk, imødekommende, lederevner og omstillingsparat.

Uddannelser
Advokatsekretær – kursus 2011
Uddannet sygehjælper fra RH – 1990
Excel kursus 2018
Talent Manager/Talent Recruiter kursus og implementering 2017
Outlook kursus 2017
Stresspotterkursus 2015
Retorikkursus 2014
HR Konsulenten 2013
Jurakursus 2009

IT
Microsoft Office Pakken.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk – middel
Begår mig på skandinavisk.

Bopæl
Roskilde.

Kandidat
Nin

Partner
Morten Wittrup Præstbro

Koordinator – PA

Hvad kan jeg tilbyde
I får i mig den chefsekretær og koordinator, der er vant til at få enderne til at mødes – med smil, overblik, prioriteringer af opgaver og omstillingsparathed. Jeg er god til at etablere kontakt til mennesker på alle niveauer i en organisation – og altid med respekt for menneskelige og kulturelle forskelle. Mange års erfaring fra internationale virksomheder har givet mig min store forretningsforståelse – og jeg kommunikerer ubesværet på både tysk og engelsk.

Ønske til nyt job
Et job som PA eller chefsekretær, koordinator, salgssekretær, office manager el. lign.
Jobtitel er ikke det afgørende – men jobindholdet og dét at jeg kan bruge mit stærke planlægningsgen og mine solide sprogkundskaber vejer tungere.

Faglige kompetencer
Erfaring fra private virksomheder, erfaring fra staten.

Personlige kompetencer
Energisk, fleksibel adfærd, fokus på kvalitet, forstår ledelsesprincipper og er sproglig.

Uddannelser
NLP Business – Performer kommunikation på arbejdspladsen, Konflikthåndtering
Bachelor’s degree English
Akademimerkonom
Bachelor’s degree German

IT
Microsoft Office: Meget rutineret.
SharePoint: Meget rutineret (firmatilpasset udgave).
Andre systemer: SAP, Navision, InDesign (kendskab), Adobe.
Sætter mig hurtigt ind i – og forstår – nye systemer.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk og tysk: Flydende; opvokset med tysk.
Læser og forstår svensk og norsk.

Bopæl
Storkøbenhavn

Kandidat
Ph.

Partner
Hans Ussing

Serviceminded – Empatisk – Forretningsforståelse

Koordinator – PA

Hvad kan jeg tilbyde
Dygtig og erfaren Kontorassistent med det store overblik, sans for detaljen, solide administrative evner og masser af energi. En effektiv og service-minded sparringspartner for kollegaer og kunder. Tilfører altid merværdi til opgaverne gennem viden, omhu, og et veludviklet forretningsmæssigt indblik. Jeg er en detaljeorienteret og en kvalitetsbevidst person, som er det naturlige bindeled mellem forretningen, afdelingerne, kunderne og samarbejdsparterne og som besidder en stor fleksibilitet i det daglige arbejde.

Ønske til nyt job
Jeg ønsker et deltidsjob, men fuldtidsjob er bestemt også muligt. Jeg går efter roller som administrativ medarbejder i en backoffice funktion, som koordinator, planlægger samt i en supporterende rolle. Jeg vil også gerne arbejde med økonomiopgaver såsom fakturering, hvor jeg har stor erfaring, samt lettere bogføring.

Faglige kompetencer
Struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, kvalitetssikring, administration, arbejdsmiljø, personlig service.

Personlige kompetencer
Detaljeorienteret, fleksibel, forretningsorienteret, imødekommende, kundeorienteret.

Uddannelser
Kontor all round.

IT
MS Office, Navision, Salesforce, SharePoint, WorkPoint, BlueBeam, FileMaker Pro, Aspect4, Uni.C.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk (grundlæggende niveau)
Svensk/norsk (læser og forstår)

Bopæl
Region Hovedstaden

Kandidat
Mbr

Partner
Ken Riis Ingerslev

4. Kundeservicemedarbejdere – Sekretærer – Receptionister

Optimistisk – Serviceminded – Ansvarlig

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg bringer en positiv, motiverende og inddragende tilgang til arbejdet og vil derved skabe en behagelig atmosfære for mig og mine kolleger. Jeg trives med samarbejde, og det falder mig naturligt at levere service i topklasse. Samtidig har jeg en solid erfaring med administrative opgaver indenfor sundhedssektoren og det private arbejdsmarked.

Ønske til nyt job
Jeg skal være i en central rolle, hvor jeg er virksomhedens ansigt udadtil – hvor der er kundekontakt, både personligt, telefonisk og på mails kombineret med administrative opgaver. En stilling på 30-37 timer, og som emmer af respekt, humor og ikke mindst hjælpsomhed.

Faglige kompetencer
* Inddragende og empatisk teamplayer
* Serviceminded og motiverende
* Kommunikativ stærk og serviceorienteret
* Sikkerhed og ansvarlighed
*Selvstarter og ihærdig

Talenter:
* Optimistisk og positiv af natur
* Imødekommende og stabil
* Lyttende og nysgerrig

Fremtidstanker:
Som udgangspunkt har jeg 10 fantastiske år tilbage på arbejdsmarkedet – men er jeg i rette job ser jeg, at jeg sagtens kan fortsætte, da jeg føler at have mere at byde på.

Uddannelser
2021 Aalborg Handelsskole – IT Office pakken – opdatering, Outlook, Word, Excel, Power Point, Kommunikation og Konflikthåndering, Personprofilering og Samtaleteknik
2014 Aalborg Handelsskole, Iværksætteruddannelsen trin 1 + 2, Design af hjemmesider
1984 – 1986 P & P Vejgaard Torv – elev, 1982 – 1983 EFG; Handel og Kontor

IT
Superbruger i Office pakken – tilegner mig hurtig viden om andre IT-programmer.

Sprog
Dansk – modersmål
Engelsk – skrift og tale

Bopæl
Nordjylland

Kandidat
LRB

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Serviceminded – Empatisk – Resultatorienteret

Kundeservicemedarbejder – sekretær – administration

Hvad kan jeg tilbyde
En fleksibel, glad og udadvendt person og har i mange år hjulpet med at servicere borgere med udviklingshæmning og ansatte. Det at hjælpe udsatte borgere er for mig en hjertesag.
Gennem en årrække har jeg arbejdet som sekretær og administrativ medarbejder med meget varierende og selvstændige opgaver på budget, regnskab, løn- og personaleopgaver samt overenskomster.

Ønske til nyt job
Administration/sekretær – løn – bogholderi/fakturering – budget og alsidige opgaver med mennesker i centrum.

Faglige kompetencer
Kommunikativ – erfaring fra kommuner – struktureret – administration – personlig service.

Personlige kompetencer
Detaljeorienteret – fleksibel – imødekommende – politisk forståelse – resultatorienteret.

Uddannelser
KEA – Økonomistyring i praksis – akademifag mundtlig eksamen – Handelsmedhjælpereksamen og DKI og DKII – svarende til Kommunom
Itucation.
Kursusbevis e-conomic, excel, bogføring og Danløn.
Office 365 inkl. Excel.
SD -løn og -datawarehouse (løn- og statistik).
Nemøkonomi – ØS-web – Maconomy (økonomi, budget, fakturering og bogføring).
SBSYS, KMD-Nexus (journalisering)

IT
MS Office 365 – har arbejdet meget med Excel

Sprog
Dansk: Modersmål.
Engelsk: Flydende mundtligt/højt niveau skriftligt.
Tysk: Flydende mundtligt/skriftligt.
Spansk og skandinavisk: Hverdagssprog.
Polsk: Grundlæggende niveau/forstår.

Bopæl
Søborg

Kandidat
Lmj

Partner
Hans Ussing og Ken Riis Ingerslev

Kundeservice – Løsningsorienteret – Stabil

Kundeservicemedarbejder – sekretær – receptionist

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg er en yderst stabil og loyal medarbejder. Min forståelse og fornemmelse for hvad kunderne har behov for, ligger fuldstændig i mit DNA og jeg formår med mit nærvær, empati, lyttende og løsningsorienteret sind, altid at finde gode løsninger for kunderne. Generelt kan jeg byde ind med sagsbehandling af forskellig karakter, arbejde med forretningsgange og deltage i projekter med optimering, effektivisering og kvalitet for øje. I øvrigt er jeg fleksibel og struktureret og god til at skabe overblik over situationerne.

Ønske til nyt job
Jeg vil gerne arbejde med kundeservice og kunderådgivning i en hvilken som helst branche. Det kunne være i Kundecentre, i et hotels reception eller som rådgiver i en backoffice afdeling. Job inden for arbejdsmiljø og kvalitetssikring og ordrebehandling vil jeg også kunne bidrage med, og jobs inden for kulturinstitutioner har også min interesse.

Faglige kompetencer
Undervisningserfaring, motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, internationale forsendelser, sikkerhed & orden, kvalitetssikring, administration, arbejdsmiljø.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, kundeorienteret, kvalitetsbevidst, fleksibel, imødekommende.

Uddannelser
Iværksætteruddannelse, Pensionsuddannelse, Kontorelev, Shipping, Kontor allround – Handelsskolen København

IT
MS Office, SAP, Navision, Siebel, Scala

Sprog
Dansk: Modersmål.
Engelsk (godt kendskab).
Svensk/norsk (forstår).

Bopæl
Sjælland.

Kandidat
Mni

Partner
Ken Riis Ingerslev

Arbejdsom – Fastholdende – Mødestabil

Kundeservicemedarbejder – sekretær – receptionist

Hvad kan jeg tilbyde
Søger mit sidste ansvarsbevidste job, som medspiller hos jer. Har stor erfaring med kundekontakt, -service og administrative opgaver. Velformuleret i skrift. Er vant til selvstændigt arbejde og personligt ansvar og præg på arbejdsopgaver. Er grundig og sætter en ære i, at kvaliteten er i orden. Træder altid ind ad døren med et godt humør.

Ønske til nyt job
Jeg ønsker at være et sted, hvor der er kundekontakt (personligt, telefonisk, e-mails). Ønsker gode humoristiske kollegaer og en udadvendt dynamisk, ansvarlig og respektfuld chef. Søger 32-37 timer ugentlig. Et job, der kombinerer kontakt med kunder, interne medarbejdere og administrative opgaver. Værdsætter imødekommenhed, god og professionel service, ansvarlighed og hjælpsomhed.

Faglige kompetencer
Struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, detaljeorienteret, disciplineret, energisk og kundeorienteret.

Uddannelser
Kontoruddannelser (Erhvervsuddannelsen EUD)
EFG basisuddannelse kontor Allround

IT
Nav og Excel

Sprog
Dansk modersmål, flydende skrift og tale
Engelsk rutineret skrift og tale
Tysk øvet tale
Skandinavisk forståelse tale

Bopæl
Jyllinge, Roskilde Kommune

Kandidat
Mya

Partner
Hanne Lunddal Jensen

Serviceminded – Fleksibel – Hjælpsom

Kundeservicemedarbejder – sekretær

Hvad kan jeg tilbyde
Med mange års erfaring inden for kontorfaget, arbejder jeg struktureret med mine opgaver og holder af at hjælpe andre – og er god til at inspirere og til at finde løsninger sammen med andre.  Jeg kan løse mange typer opgaver og er kompetent og rutineret. Desuden lægger jeg altid mit personlige engagement i arbejdet. Jeg er positiv, energisk og en smilende person med et højt serviceniveau.

Ønske til nyt job
Et område hvor der er stor fokus på service. Det kunne være i forretning/butik, indretning, udstillinger etc. Det kunne også være kontorjobs, som sekretær, koordinator, i administrationen eller arbejde med fakturering. Også bibliotek eller opdatering af hjemmesider har interesse. Det gør mig glad, hvis jeg kan sætte fodspor på det jeg har gjort og at jeg får lov til at være kreativ på arbejdspladsen med opgaver, arrangementer etc.  Jeg er fleksibel og også nysgerrig for andre arbejdsopgaver.

Faglige kompetencer
Erfaring fra kommune og stat, møde/event og administration.

Personlige kompetencer
Energisk, kreativ, imødekommende, kundeorienteret og omstillingsparat.

Uddannelser
Kommunom-uddannelse, SAP og projektstyring i praksis

IT
Microsoft Office, Unik, Paint Shop Pro, Publisher og Lotus.

Sprog
Dansk (Modersmål)
Engelsk (til husbehov)
Svensk (forstår)
Norsk (forstår)

Bopæl
Storkøbenhavn

Kandidat
Ams

Partner
Ken Riis Ingerslev

Serviceminded – Målrettet – Effektiv

Kundeservicemedarbejder – sekretær – receptionist

Hvad kan jeg tilbyde
Energisk, engageret, vidende, tillidsvækkende, resultatorienteret, social engageret, forandringsparat, velorienteret, finansiel stærk, overblik, fokus på detaljen, serviceminded og fleksibel.

Ønske til nyt job
Kundekontakt og administration, sparring med kollegaer, rådgivning af kunder, deltid/fuldtid, udadvendt, brug af erfaring og kompetencer, rutinepræget, callcenter.

Faglige kompetencer
Undervisningserfaring, kommunikativ, motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra kommuner, administration, møde- og eventkoordinator, personlig service, leder.

Personlige kompetencer
Beslutsom, fleksibel, imødekommende, kundeorienteret og resultatorienteret.

Uddannelser
2015-2015 Certificeret investeringsrådgiver
1993-1993 Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE
1981-1981 SVK – Regnskab
1980-1981 Sparekasseskolen
1977-1980 HA-Eksamen, CBS
1975-1977 Mat./samf. Studentereksamen, Roskilde katedralskole

IT
MS office – Word, Excel, PP – rutineret bruger
X-portalen – Bruger
BEC – Bruger
Navision – Bruger
Mindworking – Bruger (ejendomsmægler annoncesystem)
C&B – Bruger (ejendomsmægler sagssystem)
VIRK.dk – Bruger (virksomheders digitale adgang til det offentlige)

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Forhandlingsniveau
Skandinavisk: Forhandlingsniveau i tale (svensk og norsk)
Tysk: Forstår, men taler og skriver ikke

Bopæl
Roskilde

Kandidat
Kre

Partner
Ken Riis Ingerslev – mail: kri@firmaplus.dk mobil: 2683 6521

Engageret – Ansvarlig – Serviceminded

Kundeservicemedarbejder – sekretær – receptionist

Hvad kan jeg tilbyde
I får en medarbejder, der er meget positiv, og der bestræber sig på, at yde en service udover det sædvanlige. Desuden er jeg god til at skabe relationer på tværs af faggrupper. Fagligt har jeg nemt ved at sætte mig ind i nye opgaver og systemer.

Ønske til nyt job
Arbejdsglæde/-miljø
Udvikle sig fagligt og personligt
Teamspirit;  det er ok at få hjælp og hjælpe
Jeg ønsker et job, hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling.

Faglige kompetencer
Kommunikativ, struktureret, administration og præcis til møder.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, detaljeorienteret, fleksibel, imødekommende og social.

Uddannelser
2014 – 2016 Kontorelev – Valby Praktikcenter
2013 – 2014 1 års skoleophold Roskilde Handelsskole
2010 – 2011 Sosu hjælper uddannelsen – Sosu skolen i Greve
2001 – 2004 Pædagog – Roskilde Pædagog Seminarium

IT
Bruger af hele Office-pakken.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk – behersket mundtligt og skriftligt
Tysk – grundlæggende mundtlig og skriftligt

Bopæl
Roskilde

Kandidat
Uør

Partner
Ken Riis Ingerslev

Servicenørd – Detaljeorienteret – Koordinator

Koordinator – Service

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg er en servicenørd, med et veludviklet service- og koordinatorgen. Min passion ligger i at motivere og udvikle, og være med til at igangsætte, gennemføre og afslutte opgaver og projekter, og følge processerne fra A til Z for at levere det bedste forløb for kunderne. Jeg stortrives med både de rutineprægede og ad hoc-opgaver, der ofte rykker på dagens planlagte prioriteter. Har en faglig dybde og social bredde, er positiv, humoristisk og har en nysgerrig tilgang til både kolleger og samarbejdspartnere. Den tætte dialog med kunder giver mig energi og er arbejdsglæde for mig.

Ønske til nyt job
Jeg trives bedst i en kultur med en uformel omgangstone og i en varieret og uforudsigelig hverdag. Et job som administrativ medarbejder, kursussekretær eller kursuskoordinator på et sted, hvor der er en god teamånd og godt samarbejde i en humoristisk atmosfære, vil være mit store ønske. Jeg vil gerne også gerne arbejde i brancheorganisationerne, f.eks. i en reception, hvor jeg har en stor kontaktflade. Alle steder, hvor der er brug for sublim kundeservice, har interesse.

Faglige kompetencer
Kommunikativ, motiverende, struktureret, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra kommuner, sikkerhed og orden, kvalitetssikring, administration, møde- og eventkoordinator.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, detaljeorienteret, imødekommende, lyttende, ambitiøs.

Uddannelser
Kontoruddannelse – Københavns Tekniske Skole, speciale i kursuskoordinering.
Advokatsekretær – Advokatsekretærskolen i København.
Klar kommunikation – Roskilde Universitetscenter.
Medarbejdere der deltager i forandringsprocesser – Niels Brock.
Business English – HK Efteruddannelse.

IT
EASY A, SIS, WISEflow, Efteruddannelse.dk, E-doc på superbrugerniveau, Panorama, Microsoft Office.

Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk: Mundtligt og skriftligt + teknisk indenfor uddannelsesbranchen
Svensk og norsk: Læse og forstå, tale på turistniveau

Bopæl
Greve

Kandidat
Tla

Partner
Ken Riis Ingerslev