Markedsføring og PR
26. marts 2018
IT – projektledelse
26. marts 2018
Show all

Human Ressource og Facility Management

HR-chef – HR-udvikling – Uddannelse for unge og ældre

Kompetenceudvikling – HR – Virksomhedsudvikling – Uddannelse og efteruddannelse

Vi har 4 dygtige kandidater

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs herunder deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet fortæller:

En velfungerende, proaktiv og positiv HR-afdeling er stedet, alle i organisationen kommer til – med store såvel som små spørgsmål. Det kan være et hektisk sted at være, og her skaber kollegerne arbejdsglæde; man finder, udvikler og fastholder dygtige, ansvarlige ledere og medarbejdere.

Optimist – Ansvarlig – Fleksibel

Hvad kan jeg tilbyde
Jeg bidrager til HR hverdagen med en optimistisk tilgang til opgaverne og et fremadrettet mindset og kan tilbyde alle aspekter af HR opgaver. Min måde at håndtere arbejdsopgaverne på er af meget høj kvalitet og jeg sørger altid for at alle deadlines overholdes. Jeg sætter mig grundigt ind i tingene og er rigtig god til at formidle budskaberne til resten af organisationen og min store erfaring deler jeg gerne med mine kolleger ligesom jeg sparrer med alle og er igangsætteren i forhold til processor og projekter.

Beskrivelse af mit ønskejob
HR arbejde med rekruttering, onboading, udvikling og implementing af f.eks. personalepolitikker. At arrangere kurser, events, temadage og undervise i HR relateret stof, må meget gerne være en del af opgaverne. Jeg går meget op i personalepleje og at være med til at skabe kultur af udvikling og have omsorg for personalet. Gerne en mindre virksomhed som er i vækst.

Faglige kompetencer
Rekruttering, administration i forbindelse med ansættelser, on boarding samt 3. måneders samtale, udfærdigelse af personalehåndbog, udvikle og implementere personalepolitikker, partshøring- og afskedigelser, deltage- og afholdelse af ”Den svære samtale” incl. sygefraværssamtaler, forhandlinger med faglige organisationer, rådgivning- og vejledning af personale og ledere omkring HR, løn- og ferieadministration for timelønnede- og funktionærer.

Beskrivelsen af mine tre Toptalenter:
Optimist: Jeg er optimist af natur, tror på det bedste i alle og mit gode humør smitter andre.
Ansvarlig: Jeg føler ansvar for hvad jeg foretager mig. Ting skal gøres til tiden – hellere for tidligt end for sent og i en ordentlig kvalitet.
Fleksibel: Jeg lever i nuet og lader mig ikke skræmme af situationen. Jeg er ikke bange for det uforudsete. Jeg planlægger, men er klar over at ting hurtig kan ændres. Forandring og uforudsete ting er spændende for mig og ikke skræmmende.

Mit fremtidsperspektiv:
Et job til resten af mit arbejdsliv, hvor jeg bruger de kompetencer og den erfaring jeg har og hvor jeg kan bidrage til at skabe udvikling og vækst de næste 7-8 år i den samme virksomhed.

Uddannelser:
HR-Jura uddannelsen, bestående af følgende kurser: Personalehåndbogen, Den ny ferielov, Dagpengeregler, Psykisk arbejdsmiljø og Personaleoplysninger i ansættelsesforhold, Personalejura, CBS, Merkonom i Personaleudvikling, Hillerød & Lyngby

Kurser:
Leder – Coach dig selv, U/NORD.
Diverse kurser ved Økonomi- og Personale blandt andet: Nye ansættelseskontrakter, Aktuel løn 2020, Barselsreformen.
3 dages Arbejdsmiljøuddannelse: Kommunikation, dialog og feedback, Konflikthåndtering samt Temadag om arbejdsmiljø alle ved Arbejdsmiljøeksperten.
Hjerte- lungeredning samt Brandbekæmpelseskursus ved Falck.
Lønkursus, Den ny ferielov, Få styr på ansættelseskontrakten alle 3 ved Lessor.
FORPUBS (kursus i afholdelse af medarbejdersamtaler).
Regnskabsførerkursus (forsvaret, regnskabsleder, regnskabschef).
Forsvarets Center for Lederskab 2 (kursus i mødeledelse).
Forsvarets Center for Lederskab 1 (kursus i ledelse).
Din personlige fremstilling og selvtillid, DA
IN1, Grundlæggende instruktøruddannelse, Forsvaret.
IN2, Videregående instruktøruddannelse, Forsvaret.
UTL, uddannelses- og tilrettelæggelse, kursus i kursusplanlægning og evaluering, Forsvaret.
Tillidsrepræsentantkursus, HK.
Bestyrelsesmedlems kursus, HK
Diverse regnskabsrelaterede kurser i økonomi, Staten.

IT
Generel stærk IT-indsigt og forståelse. ”Can do tilgang”.

 Sprog
Dansk (modersmål)
Engelsk (forstår, læser og taler)
Svensk og norsk (forstår)

Bopæl
Nordsjælland/Storkøbenhavn

Initialer
Kak

Partner
Ken Riis Ingerslev – mobil 2683 6521 – mail: kri@firmaplus.dk

Fremtidsorienteret – Målrettet – Koordinerende problemløser

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelse og HR er mit håndværk.
Med forretningsfokus varetager jeg drift og udvikling af organisation og mennesker i tråd med de strategiske planer. Det gør jeg med forretningsforståelse, psykologisk indsigt og et blik for stærke lærings- og udviklingsprocesser. Jeg faciliterer tiltag, der styrker virksomhedens kultur, samarbejdet, trivslen, begejstringen med andre ord alt det, der kan løfte og flytte organisationen i den ønskede retning. Med råderum til at udøve kompetent ledelse sikre jeg stabile ramme, hvor det enkelt individ, team eller afdeling kan udfolde deres fagligheder til gavn for virksomheden. Jeg får forankret nye tiltag i daglig praksis.

Ønske til nyt job
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretninge
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Faglige kompetencer
Bidrager til den strategiske udvikling. Forretningsledelse og sikker drift. Økonomistyring og budgettering. 360 ˚HR i forskellige typer virksomheder. Personaleledelse m/ledelse af ledere. Ledelseskommunikation. Kapacitetsopbygning, ressource allokering og planlægning. Organisations- og ledelsesudvikling. Transitioner og forandringsledelse ifbm. reorganiseringer, kulturforandringer, outsourcing og organisatoriske tilpasninger. Implementering, procesforbedring og digitalisering. Pædagogisk ledelse og udvikling. Kvalitetsledelse og styring. Arbejdsmiljø. Forhandling med faglige organisationer. International erfaring. Facilitering , sparring, coaching. Rådgiver og konsulent. Underviser og projektledelse.

Personlige kompetencer
Positiv og mulighedsorienteret med et stærkt læringsmindset. Robust handlingsmenneske med god vedholdenhed. God til at identificere mønstre, muligheder og udfordringer. Ledelsesmæssigt: anerkendende, ordentlig og loyal. Medarbejder vil opleve at jeg har deres ryg. Struktureret, analytisk. Koordinerende, problemløser, målrettet og strategisk. Fremtidsorienteret ansvarlig og Kommunikerende Empatisk i de menneskelige relationer, god og psykologisk indsigt.

Uddannelse

* 2019. CBS Executive.
* Merc Strategi og Ledelse med kvalitetsledelse som valgfag. 1993. AU BSS
* HAi – Informationsteknologi. 1991. AU BSS
* Erhvervs Pædagogisk Ledelse, Diplom Modul. 2017 VIA University Colleges.

IT
Generel stærk IT-indsigt og forståelse. ”Can do tilgang”.

* Microsoft Office Professional, 365, ONE note, SharePoint
* Microsoft CRM
* HR-systemer
* Dynamic Axapta
* Easy-A, It’s learning
* Teams, Skype og Zoom mv.
* SOME
* MindManager
* Scrum og Kanban tools

 Sprog
* Dansk, Modersmål – skrift og tale
* Engelsk, Forhandling – skrift og tale
* Svensk, Norsk – forstår
* Tysk – tale og forstå
* Fransk – begynder

Bopæl
Syd for Aarhus, Østjylland

Initialer
Jha

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Målrettet – Forbedrende – Relaterende

Hvad kan jeg tilbyde
Stærk til at identificere muligheder og udfordringer og bidrager til udvikling, om det er organisatorisk, procesrelateret eller ved at løfte andre. Dette gør jeg med en stærk forretningsforståelse samt en solid pædagogisk/psykologisk indsigt i de menneskelige aspekter i et udviklings-, lærings-, dannelses- og arbejdsforløb.
En solid erfaring med at sparre, coache og undervise samt igangsætte, drive, afslutte, kvalitetssikre og evaluere projekter. Dette gør jeg ved at være opsøgende og skarp til at omsætte strategi, metoder og teori til praksis.

Ønske til nyt job
Ledelsesunderstøttende arbejds- og udviklingsopgaver med en bred kontaktflade. Det driver mig at rykke organisation, processer og mennesker og skabe værdi for andre.
Opgaver som kan være alt fra at kompetence-løfte andre via coaching eller undervisning, til at planlægge og arbejde med projekter, proces- og organisationsudvikling samt sparring på ledelsesniveau. Jeg trives bedst med at have egne ansvarsområder, det kan f.eks. være som ansvarlig for onboarding og elever.

Faglige kompetencer
Projektledelse, undervisningserfaring, salgserfaring, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra staten, HR udvikling.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, initiativrig, fokus på kvalitet, individorienteret, business orienteret.

Uddannelser
Diplom i erhvervspædagogik (Professionshøjskolen Metropol), Ledelsesstrategi (Franklin Covey DK), Projektledelse (Niels Brock).
Kommunikations- og LEAN kurser. (diverse kursusudbydere).

IT
MS Office-pakken, Sharepoint, Qualiware, Enalyzer, CRM, SAP og Moodle.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk (læser, forstår og skriver)
Svensk/norsk (forstår, delvis tale og skrive)

Bopæl
Region Hovedstaden

Kandidat
Jan

Partner
Ken Riis Ingerslev

Relationsskabende – Resultatorienteret – Konstruktiv

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelsessupport med alle facetter i sekretærarbejde. Møde- og rejseplanlægning til udførelse af større og mindre personaleevents. Bred erfaring med HR opgaver – stillingsopslag, rekruttering og onboarding. Ledelseserfaring.

Ønske til nyt job
Office-Manager, direktionssekretær, koordinerende roller, HR, og gerne medopstart af mindre virksomhed med pionerånd. Business Partner, Coach og karriererådgiver.

Faglige kompetencer
Motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden, afdelingschef, kvalitetssikring, administration, møde- og eventkoordinator, arbejdsmiljø, personlig service, indretning, leder.

Personlige kompetencer
Beslutsom, energisk, imødekommende, lederevner og omstillingsparat.

Uddannelser
Uddannet sygehjælper fra RH – 1990
Excel kursus 2018
Talent Manager/Talent Recruiter kursus og implementering 2017
Outlook kursus 2017
Stressspotterkursus 2015
Retorikkursus 2014
HR Konsulenten 2013
Jurakursus 2009.

IT
Officepakken.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk – middel
Begår mig på skandinavisk

Bopæl
Roskilde

Kandidat
Nin

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard