Markedsføring og PR
26. marts 2018
IT – projektledelse
26. marts 2018
Show all

Human Ressource og Facility Management

HR-chef – HR-udvikling – Uddannelse for unge og ældre

Kompetenceudvikling – HR – Virksomhedsudvikling – Uddannelse og efteruddannelse

Vi har 4 dygtige kandidater

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs herunder deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet fortæller:

En velfungerende, proaktiv og positiv HR-afdeling er stedet, alle i organisationen kommer til – med store såvel som små spørgsmål. Det kan være et hektisk sted at være, og her skaber kollegerne arbejdsglæde; man finder, udvikler og fastholder dygtige, ansvarlige ledere og medarbejdere.

Fremtidsorienteret – Målrettet – Koordinerende problemløser

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelse og HR er mit håndværk.
Med forretningsfokus varetager jeg drift og udvikling af organisation og mennesker i tråd med de strategiske planer. Det gør jeg med forretningsforståelse, psykologisk indsigt og et blik for stærke lærings- og udviklingsprocesser. Jeg faciliterer tiltag, der styrker virksomhedens kultur, samarbejdet, trivslen, begejstringen med andre ord alt det, der kan løfte og flytte organisationen i den ønskede retning. Med råderum til at udøve kompetent ledelse sikre jeg stabile ramme, hvor det enkelt individ, team eller afdeling kan udfolde deres fagligheder til gavn for virksomheden. Jeg får forankret nye tiltag i daglig praksis.

Ønske til nyt job
Jeg brænder for at arbejde i en innovativ mellemstor virksomhed evt. start up med et ønske om udvikling og behov for:

* Forretningsdrevne støttefunktioner, der proaktivt og professionelt skaber værdi i forretninge
* Kompetent lederskab med relationel empati og et handlingsdrevet opgavefokus
* Mere agile tilgange til udvikling, implementering og forandringsledelse
* Etablering af en kultur hvor værdier, samarbejde, strukturer og processer understøtter strategien
* Skalering af virksomhed
* Forretningsdrevet HR

Faglige kompetencer
Bidrager til den strategiske udvikling. Forretningsledelse og sikker drift. Økonomistyring og budgettering. 360 ˚HR i forskellige typer virksomheder. Personaleledelse m/ledelse af ledere. Ledelseskommunikation. Kapacitetsopbygning, ressource allokering og planlægning. Organisations- og ledelsesudvikling. Transitioner og forandringsledelse ifbm. reorganiseringer, kulturforandringer, outsourcing og organisatoriske tilpasninger. Implementering, procesforbedring og digitalisering. Pædagogisk ledelse og udvikling. Kvalitetsledelse og styring. Arbejdsmiljø. Forhandling med faglige organisationer. International erfaring. Facilitering , sparring, coaching. Rådgiver og konsulent. Underviser og projektledelse.

Personlige kompetencer
Positiv og mulighedsorienteret med et stærkt læringsmindset. Robust handlingsmenneske med god vedholdenhed. God til at identificere mønstre, muligheder og udfordringer. Ledelsesmæssigt: anerkendende, ordentlig og loyal. Medarbejder vil opleve at jeg har deres ryg. Struktureret, analytisk. Koordinerende, problemløser, målrettet og strategisk. Fremtidsorienteret ansvarlig og Kommunikerende Empatisk i de menneskelige relationer, god og psykologisk indsigt.

Uddannelse

* 2019. CBS Executive.
* Merc Strategi og Ledelse med kvalitetsledelse som valgfag. 1993. AU BSS
* HAi – Informationsteknologi. 1991. AU BSS
* Erhvervs Pædagogisk Ledelse, Diplom Modul. 2017 VIA University Colleges.

IT
Generel stærk IT-indsigt og forståelse. ”Can do tilgang”.

* Microsoft Office Professional, 365, ONE note, SharePoint
* Microsoft CRM
* HR-systemer
* Dynamic Axapta
* Easy-A, It’s learning
* Teams, Skype og Zoom mv.
* SOME
* MindManager
* Scrum og Kanban tools

 Sprog
* Dansk, Modersmål – skrift og tale
* Engelsk, Forhandling – skrift og tale
* Svensk, Norsk – forstår
* Tysk – tale og forstå
* Fransk – begynder

Bopæl
Syd for Aarhus, Østjylland

Initialer
Jha

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Målrettet – Forbedrende – Relaterende

Hvad kan jeg tilbyde
Stærk til at identificere muligheder og udfordringer og bidrager til udvikling, om det er organisatorisk, procesrelateret eller ved at løfte andre. Dette gør jeg med en stærk forretningsforståelse samt en solid pædagogisk/psykologisk indsigt i de menneskelige aspekter i et udviklings-, lærings-, dannelses- og arbejdsforløb.
En solid erfaring med at sparre, coache og undervise samt igangsætte, drive, afslutte, kvalitetssikre og evaluere projekter. Dette gør jeg ved at være opsøgende og skarp til at omsætte strategi, metoder og teori til praksis.

Ønske til nyt job
Ledelsesunderstøttende arbejds- og udviklingsopgaver med en bred kontaktflade. Det driver mig at rykke organisation, processer og mennesker og skabe værdi for andre.
Opgaver som kan være alt fra at kompetence-løfte andre via coaching eller undervisning, til at planlægge og arbejde med projekter, proces- og organisationsudvikling samt sparring på ledelsesniveau. Jeg trives bedst med at have egne ansvarsområder, det kan f.eks. være som ansvarlig for onboarding og elever.

Faglige kompetencer
Projektledelse, undervisningserfaring, salgserfaring, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra staten, HR udvikling.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, initiativrig, fokus på kvalitet, individorienteret, business orienteret.

Uddannelser
Diplom i erhvervspædagogik (Professionshøjskolen Metropol), Ledelsesstrategi (Franklin Covey DK), Projektledelse (Niels Brock).
Kommunikations- og LEAN kurser. (diverse kursusudbydere).

IT
MS Office-pakken, Sharepoint, Qualiware, Enalyzer, CRM, SAP og Moodle.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk (læser, forstår og skriver)
Svensk/norsk (forstår, delvis tale og skrive)

Bopæl
Region Hovedstaden

Kandidat
Jan

Partner
Ken Riis Ingerslev

Relationsskabende – Resultatorienteret – Konstruktiv

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelsessupport med alle facetter i sekretærarbejde. Møde- og rejseplanlægning til udførelse af større og mindre personaleevents. Bred erfaring med HR opgaver – stillingsopslag, rekruttering og onboarding. Ledelseserfaring.

Ønske til nyt job
Office-Manager, direktionssekretær, koordinerende roller, HR, og gerne medopstart af mindre virksomhed med pionerånd. Business Partner, Coach og karriererådgiver.

Faglige kompetencer
Motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden, afdelingschef, kvalitetssikring, administration, møde- og eventkoordinator, arbejdsmiljø, personlig service, indretning, leder.

Personlige kompetencer
Beslutsom, energisk, imødekommende, lederevner og omstillingsparat.

Uddannelser
Uddannet sygehjælper fra RH – 1990
Excel kursus 2018
Talent Manager/Talent Recruiter kursus og implementering 2017
Outlook kursus 2017
Stressspotterkursus 2015
Retorikkursus 2014
HR Konsulenten 2013
Jurakursus 2009.

IT
Officepakken.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk – middel
Begår mig på skandinavisk

Bopæl
Roskilde

Kandidat
Nin

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Overblik – Empatisk – Projektledelse

HR – Ledersparring – Projektledelse

Hvad kan jeg tilbyde
Mange års erfaring med ledersparring og at drive strategiske HR initiativer og forandringsprojekter. Jeg tager ansvar for at planlægge, udvikle og koordinere projekter fra ide til implementering. Jeg bruger mine analytiske evner til at skabe overblik og skaber resultater ved at koordinere og arbejde struktureret i tæt samarbejde med kollegaerne på tværs af hele organisationen.

Ønske til nyt job
Udfordrende opgaver i en virksomhed, der ønsker at skabe en kultur med højt humør og engagement samt et meningsfuldt arbejdsliv for alle medarbejdere – med fokus på udvikling og fastholdelse. Stillingen kan være mangeartet; HR Udviklingskonsulent, HR Business Partner, Konsulent, højre hånd for HR chefen eller Projektleder i HR eller ude i organisationen, hvor jeg kan skabe værdi med min baggrund som både ingeniør og organisationskonsulent.

Faglige kompetencer
Ledersparring, coaching, projektledelse, organisationsudvikling, Change Management, talent- og lederudvikling, facilitering, MBTI og Hogan assessment.

Personlige kompetencer
Engageret, pålidelig, struktureret, omgængelig, social, empatisk, pragmatisk og vedholdende.

Uddannelser
Coaching for Organizational Consultants, Ashridge Business School (London 2014-2015)
Systemisk proces konsulent, Attractor (2007-2008)
Organisationskonsulent & Coach, GIS (1997-2002)
Bachelor of Science / Svagstrømsingeniør (1986).

IT
Rutineret bruger af Microsoft Windows og Office-pakkerne.
Indgående kendskab til WordPress
Daglig bruger af CRM systemer, E-conomic, Google og Sharepoint.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk – Flydende professionelt
Svensk og norsk – Forstår mundtligt og skriftligt forretningssprog

Bopæl
Storkøbenhavn

Kandidat
Tol

Partner
Hanne Lunddal Jensen