Markedsføring og PR
26. marts 2018
IT – projektledelse
26. marts 2018
Show all

Human Ressource og Facility Management

HR-chef – HR-udvikling – Uddannelse for unge og ældre

Kompetenceudvikling – HR – Virksomhedsudvikling – Uddannelse og efteruddannelse

Vi har 6 dygtige kandidater

For nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.

Læs herunder deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet fortæller:

En velfungerende, proaktiv og positiv HR-afdeling er stedet, alle i organisationen kommer til – med store såvel som små spørgsmål. Det kan være et hektisk sted at være, og her skaber kollegerne arbejdsglæde; man finder, udvikler og fastholder dygtige, ansvarlige ledere og medarbejdere.

Målrettet – Forbedrende – Relaterende

Hvad kan jeg tilbyde
Stærk til at identificere muligheder og udfordringer og bidrager til udvikling, om det er organisatorisk, procesrelateret eller ved at løfte andre. Dette gør jeg med en stærk forretningsforståelse samt en solid pædagogisk/psykologisk indsigt i de menneskelige aspekter i et udviklings-, lærings-, dannelses- og arbejdsforløb.
En solid erfaring med at sparre, coache og undervise samt igangsætte, drive, afslutte, kvalitetssikre og evaluere projekter. Dette gør jeg ved at være opsøgende og skarp til at omsætte strategi, metoder og teori til praksis.

Ønske til nyt job
Ledelsesunderstøttende arbejds- og udviklingsopgaver med en bred kontaktflade. Det driver mig at rykke organisation, processer og mennesker og skabe værdi for andre.
Opgaver som kan være alt fra at kompetence-løfte andre via coaching eller undervisning, til at planlægge og arbejde med projekter, proces- og organisationsudvikling samt sparring på ledelsesniveau. Jeg trives bedst med at have egne ansvarsområder, det kan f.eks. være som ansvarlig for onboarding og elever.

Faglige kompetencer
Projektledelse, undervisningserfaring, salgserfaring, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra staten, HR udvikling.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, initiativrig, fokus på kvalitet, individorienteret, business orienteret.

Uddannelser
Diplom i erhvervspædagogik (Professionshøjskolen Metropol), Ledelsesstrategi (Franklin Covey DK), Projektledelse (Niels Brock).
Kommunikations- og LEAN kurser. (diverse kursusudbydere).

IT
MS Office-pakken, Sharepoint, Qualiware, Enalyzer, CRM, SAP og Moodle.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk (læser, forstår og skriver)
Svensk/norsk (forstår, delvis tale og skrive)

Bopæl
Region Hovedstaden

Kandidat
Jan

Partner
Ken Riis Ingerslev

Anerkendelse – Udvikling – Mod

Hvad kan jeg tilbyde
Stor ekspertise omkring personaleansættelser, at se og udvikle menneskers potentialer og sikre ændringer i menneskers arbejdsliv til det bedre.
Indgående indsigt omkring ledelse af projekter. At udtænke forbedringsforslag, kortlægge og udvikle optimale processer, løsninger og koncepter, lede, koordinere, facilitere, implementere og evaluere – med henblik på forbedringer. Elsker at have en positiv indvirkning på menneskers arbejdsliv og motiveres af at understøtte rammerne, der hjælper mennesker til tilfredshed, trivsel og personlig udvikling. Tager ansvar, sætter retning og driver opgaven fra start til slut – samtidig med en god forståelse, for den enkeltes involvering, bidrag og udvikling.

Ønske til nyt job
På baggrund af min profil og motivation kan min fremtidige rolle være i et job som:
HR-konsulent, Udviklingskonsulent, Karriererådgiver, Outplacementkonsulent, Rekrutteringskonsulent, Headhunter, Ledelseskonsulent, Management Assistent eller anden betroet medarbejder.
I min opgaveløsning udlever jeg ordentlighed og ansvarlighed og i dialogen med mine kunder, kolleger og andre samarbejdsrelationer, professionalisme og samarbejdsvilje.
Det er i samspil med mennesker, at jeg shiner – og det er også i det samspil, at jeg virkelig kan skabe værdi for jer.

Faglige kompetencer
Projektledelse, ledelseserfaring, salgserfaring, afdelingschef, analyse, erfaring fra private virksomheder, erfaring fra regioner.

Personlige kompetencer
Fremtidsorienteret, ledende, ansvarlig, inddragende, coaching.

Uddannelser
Recruiting Foundations – LinkedIn, PRINCE2® Foundation CPD – AXELOS Global Best Practice
Den værdiskabende kundedialog – Internt uddannelsesforløb i salg og rådgivning i Nordea
Mental robusthed for ledere – via Finansforbundet
Feedback – internt i Nordea, Coaching Basic level 1 – Intern uddannelse i coaching i Nordea
New leader – Internt lederprogram for den nye leder i Nordea, Bankskolens 1. og 2. del..

IT
Microsoft Office-pakken, SAP SuccessFactors
Power BI, BWise, Canva.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk (flydende)

Bopæl
Region Hovedstaden

Kandidat
Hes

Partner
Ken Riis Ingerslev

Passioneret – Struktureret – Forandringsvillig

Hvad kan jeg tilbyde
Lang HR- og ledelseserfaring fra store virksomheder – både på overordnet/strategisk plan og operationelt/lavpraktisk plan. Jeg tager fat, hvor der er brug for mig og er ikke bange for nogen opgaver – store som små. Styrker: mit engagement, kampånd, positive tilgang, loyalitet og stabilitet; en løsningsorienteret og praktisk opgavetilgang; god til at skabe tillidsfulde relationer til både ledere og medarbejdere, som jeg giver support, sparring og rådgivning, og som jeg udfordrer på en konstruktiv måde.

Ønske til nyt job
Bidrage med mine kompetencer og gøre en forskel for virksomheden i et deltidsjob som HR-chef, -business partner, -koordinator, -medarbejder, -konsulent. Jeg kan byde ind med opstart af HR-funktion, udvikling af HR-processer, on- og offboarding, rekruttering, udvikling, sparring, karriererådgivning, vanskelige samtaler, allround go-to-person; kan også løse opgaver inden for kommunikation og administration. Arbejder gerne 25 timer pr. uge og er meget fleksibel.

Faglige kompetencer
HR-chef, HR business partner, rekrutteringschef, ledelse og HR-assistent.

Personlige kompetencer
Ansvarlig, engageret, inddragende, fokus på kvalitet og sproglig.

Uddannelser
Kandidatuddannelse: Cand.ling.merc., CBS, inkl. udlandsophold
Kurser inden for HR-Jura, rekrutterings- og interviewskills, certificering inden for forskellige personligheds- og problemløsningstests og ledertræningsforløb.

IT
Rutineret bruger af Microsoft Office pakken, diverse HR- og rekrutteringssystemer, WordPress, SoMe og Conference Manager eventsystem.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende i skrift og tale
Fransk: Flydende i skrift og tale

Bopæl
Roskilde

Kandidat
Ter

Partner
Hans Ussing

Relationsskabende – Resultatorienteret – Konstruktiv

Hvad kan jeg tilbyde
Ledelsessupport med alle facetter i sekretærarbejde. Møde- og rejseplanlægning til udførelse af større og mindre personaleevents. Bred erfaring med HR opgaver – stillingsopslag, rekruttering og onboarding. Ledelseserfaring.

Ønske til nyt job
Office-Manager, direktionssekretær, koordinerende roller, HR, og gerne medopstart af mindre virksomhed med pionerånd. Business Partner, Coach og karriererådgiver.

Faglige kompetencer
Motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden, afdelingschef, kvalitetssikring, administration, møde- og eventkoordinator, arbejdsmiljø, personlig service, indretning, leder.

Personlige kompetencer
Beslutsom, energisk, imødekommende, lederevner og omstillingsparat.

Uddannelser
Uddannet sygehjælper fra RH – 1990
Excel kursus 2018
Talent Manager/Talent Recruiter kursus og implementering 2017
Outlook kursus 2017
Stressspotterkursus 2015
Retorikkursus 2014
HR Konsulenten 2013
Jurakursus 2009.

IT
Officepakken.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk – middel
Begår mig på skandinavisk

Bopæl
Roskilde

Kandidat
Nin

Partner
Morten Wittrup Præstbrogaard

Reflekterende – Positiv – Pålidelig

HR – Ledersparring – Projektledelse

Hvad kan jeg tilbyde
Sparring og coaching af ledere, ledelsesteams og andre med personaleansvar. Jeg tilbyder bistand ift. HR-arbejde, udviklingsprocesser, omstrukturering, implementering af nye tiltag m.m. Tilbyder ledelsesrådgivning på individ- og gruppeniveau.

Ønske til nyt job
Coach, ledelsescoach, ledelsesrådgiver, sparringskonsulent, HR-medarbejder, proceskonsulent og udviklingskonsulent.

Faglige kompetencer
Facility management, projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra kommuner, ledelseserfaring, analyse, afdelingschef, HR-chef, HR-udviklingschef og HR-udvikling.

Personlige kompetencer
Ambitiøs, coaching, diplomatisk, kreativ og optimistisk.

Uddannelser
2019: Proceskonsulentuddannelsen på COK
2016: Modul på UCC om Inkluderende Læringsmiljøer.
2013: Diplomuddannelse i Offentlig ledelse.
2011: Akademiuddannelse i Coaching og samtale.

IT
MS 365 – bruger
KMD EDSH (kommunale systemer), GDPR.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk
Skandinavisk

Bopæl
Roskilde

Kandidat
Lve

Partner
Mette Skov

Overblik – Empatisk – Projektledelse

HR – Ledersparring – Projektledelse

Hvad kan jeg tilbyde
Mange års erfaring med ledersparring og at drive strategiske HR initiativer og forandringsprojekter. Jeg tager ansvar for at planlægge, udvikle og koordinere projekter fra ide til implementering. Jeg bruger mine analytiske evner til at skabe overblik og skaber resultater ved at koordinere og arbejde struktureret i tæt samarbejde med kollegaerne på tværs af hele organisationen.

Ønske til nyt job
Udfordrende opgaver i en virksomhed, der ønsker at skabe en kultur med højt humør og engagement samt et meningsfuldt arbejdsliv for alle medarbejdere – med fokus på udvikling og fastholdelse. Stillingen kan være mangeartet; HR Udviklingskonsulent, HR Business Partner, Konsulent, højre hånd for HR chefen eller Projektleder i HR eller ude i organisationen, hvor jeg kan skabe værdi med min baggrund som både ingeniør og organisationskonsulent.

Faglige kompetencer
Ledersparring, coaching, projektledelse, organisationsudvikling, Change Management, talent- og lederudvikling, facilitering, MBTI og Hogan assessment.

Personlige kompetencer
Engageret, pålidelig, struktureret, omgængelig, social, empatisk, pragmatisk og vedholdende.

Uddannelser
Coaching for Organizational Consultants, Ashridge Business School (London 2014-2015)
Systemisk proces konsulent, Attractor (2007-2008)
Organisationskonsulent & Coach, GIS (1997-2002)
Bachelor of Science / Svagstrømsingeniør (1986).

IT
Rutineret bruger af Microsoft Windows og Office-pakkerne.
Indgående kendskab til WordPress
Daglig bruger af CRM systemer, E-conomic, Google og Sharepoint.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk – Flydende professionelt
Svensk og norsk – Forstår mundtligt og skriftligt forretningssprog

Bopæl
Storkøbenhavn

Kandidat
Tol

Partner
Hanne Lunddal Jensen