Markedsføring og PR
26. marts 2018
IT – projektledelse
26. marts 2018
Show all

Human Ressource og Facility Management

HR-Chef – HR-Udvikling – Uddannelse for unge og ældre

Vi har 6 dygtige kandidater

For alle nedenstående kandidater er der afholdt flere samtaler samt et 50+ sparringsforløb. Kandidaten er derfor helt skarp på, hvilken branche, virksomhedstype og jobfunktion denne ønsker. Derfor er kandidaten KLAR til en jobsamtale og kan som udgangspunkt starte på mandag.
Læs deres egen beskrivelse af det, som de kan tilbyde:

Billedet viser: En aktiv og positiv HR-afdeling og Facility Management kan skabe arbejdsglæde og fastholde dygtige og ansvarlige medarbejdere.

Passioneret - Struktureret - Forandringsvillig

Hvad kan jeg tilbyde:

Lang HR- og ledelseserfaring fra store virksomheder - både på overordnet/strategisk plan og operationelt/lavpraktisk plan. Jeg tager fat, hvor der er brug for mig og er ikke bange for nogen opgaver – store som små. Styrker: mit engagement, kampånd, positive tilgang, loyalitet og stabilitet; en løsningsorienteret og praktisk opgavetilgang; god til at skabe tillidsfulde relationer til både ledere og medarbejdere, som jeg giver support, sparring og rådgivning, og som jeg udfordrer på en konstruktiv måde.

Ønske til nyt job:

Bidrage med mine kompetencer og gøre en forskel for virksomheden i et deltidsjob som HR-chef, -business partner, -koordinator, -medarbejder, -konsulent. Jeg kan byde ind med opstart af HR-funktion, udvikling af HR-processer, on- og offboarding, rekruttering, udvikling, sparring, karriererådgivning, vanskelige samtaler, allround go-to-person; kan også løse opgaver inden for kommunikation og administration. Arbejder gerne 25 timer pr. uge og er meget fleksibel.

Faglige kompetencer

HR-chef, HR business partner, rekrutteringschef, ledelse og HR-assistent.

Personlige kompetencer

Ansvarlig, engageret, inddragende, fokus på kvalitet og sproglig.

Uddannelser

Kandidatuddannelse: Cand.ling.merc., CBS, inkl. udlandsophold
Kurser inden for HR-Jura, rekrutterings- og interviewskills, certificering inden for forskellige personligheds- og problemløsningstests og ledertræningsforløb.

IT

Rutineret bruger af Microsoft Office pakken, diverse HR- og rekrutteringssystemer, WordPress, SoMe og Conference Manager eventsystem.

Sprog

Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende i skrift og tale
Fransk: Flydende i skrift og tale

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Ter

Partner

Hans Ussing

Løsningsorienteret - Struktureret - Samarbejdende

Hvad kan jeg tilbyde:

Ansvarlighed, struktur og selvstændig person; med mange års erfaring i opfølgning, rådgivning og sparring med ledere, chefer og medarbejdere. Jeg er en go-to person og træffer gerne beslutninger.

Jeg har et overordnet bredt kendskab til HR-disciplinerne som ferie-/barsel-/syge-regler, forstå overenskomster, løn, syge-/disciplinær-/udviklings-samtaler mm. Jeg har stærke evner inden for optimering og implementering; hvilket betyder, at jeg kan bidrage til at arbejdsgange og koncepter bliver mere effektive. Løsninger der bliver pragmatiske og intuitive i samarbejde med involverede parter. Struktur, systemer, kvalitet og overholdelse af deadlines går jeg meget op i.

Jeg er en person som ikke slipper den enkelte opgave, før der er opnået klarhed og forståelse og for mig er detaljerne vigtige for at kunne danne overblik. Jeg kan formidle komplicerede opgaver og tekster til ”forståeligt” sprog, og trives med afvekslende opgaver i løbet af dagen.

Ønske til nyt job:

HR-administrative opgaver. HR-support. Jeg byder ind med struktur, overblik, kvalitet. Jeg er ”HR-tømrer” og vil passe godt ind i en virksomhed, som skal have opbygget koncepter og systemer eller ønsker vedligeholdelse, kvalitet og stabilitet i HR-driften. Bidrager gerne med effektivisering af koncepter og arbejdsgange så der kan frigøres ressourcer. Onboarde, undervise, støtte og supportere ledelse og medarbejdere.

Faglige kompetencer

HR partner, HR business partner, ledelseserfaring, erfaring fra private virksomheder, projektledelse, afdelingschef.

Personlige kompetencer

Initiativrig, fremtidsorienteret, ansvarlig, præsentabel og businessorienteret.

Uddannelser

Diverse lederuddannelser samt grundlæggende Merkonomfag + 25 års erfaring

IT

Microsoft Office pakken – rutineret i excel og powerpoint på højt niveau. Tilegner mig hurtigt fortrolighed i øvrige IT-systemer

Sprog

Dansk (modersmål / flydende) -
Engelsk og Tysk (Taler, skriver og forstår) -
Svensk og Norsk (Forstår)

Bopæl

Region Hovedstaden

Kandidat

Ljø

Partner

Ken Riis Ingerslev

Relationsskabende - Resultatorienteret - Konstruktiv

Hvad kan jeg tilbyde:

Ledelsessupport med alle facetter i sekretærarbejde. Møde- og rejseplanlægning til udførelse af større og mindre personaleevents. Bred erfaring med HR opgaver – stillingsopslag, rekruttering og onboarding. Ledelseserfaring.

Ønske til nyt job:

Office-Manager, direktionssekretær, koordinerende roller, HR, og gerne medopstart af mindre virksomhed med pionerånd. Business Partner, Coach og karriererådgiver.

Faglige kompetencer

Motiverende, struktureret, præcis til møder, erfaring fra private virksomheder, sikkerhed og orden, afdelingschef, kvalitetssikring, administration, møde- og eventkoordinator, arbejdsmiljø, personlig service, indretning, leder.

Personlige kompetencer

Beslutsom, energisk, imødekommende, lederevner og omstillingsparat.

Uddannelser

Uddannet sygehjælper fra RH – 1990
Excel kursus 2018
Talent Manager/Talent Recruiter kursus og implementering 2017
Outlook kursus 2017
Stressspotterkursus 2015
Retorikkursus 2014
HR Konsulenten 2013
Jurakursus 2009

IT

Officepakken

Sprog

Dansk (modersmål)
Engelsk – middel
Begår mig på skandinavisk

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Nin

Partner

Morten Wittrup Præstbrogaard

Reflekterende – positiv - pålidelig

HR - Ledersparring - Projektledelse

Hvad kan jeg tilbyde:

Sparring og coaching af ledere, ledelsesteams og andre med personaleansvar. Jeg tilbyder bistand ift. HR-arbejde, udviklingsprocesser, omstrukturering, implementering af nye tiltag m.m. Tilbyder ledelsesrådgivning på individ- og gruppeniveau.

Ønske til nyt job:

Coach, ledelsescoach, ledelsesrådgiver, sparringskonsulent, HR-medarbejder, proceskonsulent og udviklingskonsulent.

Faglige kompetencer

Facility management, projektledelse, undervisningserfaring, erfaring fra kommuner, ledelseserfaring, analyse, afdelingschef, HR – Chef, HR – Udviklingchef og HR - Udvikling

Personlige kompetencer

Ambitiøs, coaching, diplomatisk, kreativ og optimistisk.

Uddannelser

2019:Proceskonsulentuddannelsen på COK
2016:Modul på UCC om Inkluderende Læringsmiljøer.
2013:Diplomuddannelse i Offentlig ledelse.
2011: Akademiuddannelse i Coaching og samtale.

IT

MS 365 – bruger
KMD EDSH (kommunale systemer), GDPR

Sprog

Dansk (modersmål)
Engelsk
Skandinavisk

Bopæl

Roskilde

Kandidat

Lve

Partner

Mette Skov

Overblik - Empatisk - Projektledelse

HR - Ledersparring - Projektledelse

Hvad kan jeg tilbyde:

Mange års erfaring med ledersparring og at drive strategiske HR initiativer og forandringsprojekter. Jeg tager ansvar for at planlægge, udvikle og koordinere projekter fra ide til implementering. Jeg bruger mine analytiske evner til at skabe overblik og skaber resultater ved at koordinere og arbejde struktureret i tæt samarbejde med kollegaerne på tværs af hele organisationen.

Ønske til nyt job:

Udfordrende opgaver i en virksomhed, der ønsker at skabe en kultur med højt humør og engagement samt et meningsfuld arbejdsliv for alle medarbejder med fokus på at udvikle og fastholdelse. Stillingen kan være mangeartet; HR Udviklingskonsulent, HR Business Partner, Konsulent, højre hånd for HR chefen eller Projektleder i HR eller ude i organisationen, hvor jeg kan skabe værdi med min baggrund som både ingeniør og organisationskonsulent,

Faglige kompetencer

Ledersparring, Coaching, Projektledelse, Organisationsudvikling, Change Management, Talent- og Lederudvikling, Facilitering, MBTI og Hogan assessment

Personlige kompetencer

Engageret, pålidelig, struktureret, omgængelig, social, empatisk, pragmatisk og vedholdende.

Uddannelser

Coaching for Organizational Consultants, Ashridge Business School (London 2014-2015)
Systemisk proces konsulent, Attractor (2007-2008)
Organisationskonsulent & Coach, GIS (1997-2002)
Bachelor of Science / Svagstrømsingeniør (1986)

IT

Rutineret bruger af Microsoft Windows og Office-pakkerne. Indgående kendskab til WordPress, Daglig bruger af CRM systemer, E-conomic, Google og Sharepoint.

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - Flyende professionelt
Svensk og Norsk - Forstår mundtlig og skriftligt forretningssprog

Bopæl

Storkøbenhavn

Kandidat

Tol

Uddannelsesspecialist – unge som ældre

Hvad kan jeg tilbyde:

I en organisation er det mig, der skaber fælles retning mod virksomhedens mål. Det gør jeg med min indsats, min faglighed og min kommunikation Jeg har en anerkendende og coachende stil - men kan også komme med de udfordrende forslag og træffe nødvendige valg.
Du får en ressource, der er vant til at arbejde med kompetenceudvikling i flere brancher og på alle niveauer; fra lærlinge/elever til ledelsesudvikling: Teknikere, sælgere, ledere, chefer.

Ønske til nyt job:

Mine ønsker til en kommende arbejdsplads: Klart kommunikerede mål og høj faglighed. En åben organisation med plads til nytænkning og humor. Gerne i SMV-segmentet (Små og Mellemstore Virksomheder, 50-250 medarbejdere).Kom med en god chef og en fornuftig opgaveportefølje - fx et mix af udvikling, drift og administration - så skal jeg sørge for at levere på mine KPI'er. Jeg vil effektivt kunne løse opgaver på deltid, helt ned til ½-1 dag om ugen, hvis din virksomhed ikke har brug for en fuldtids ressource.

Faglige kompetencer

Planlægning og koordinering, teknisk og kommerciel uddannelse, kvalitetssikring, optimering, projektledelse, undervisningserfaring, videndeling og administration

Personlige kompetencer

Ansvarlig. Kundeorienteret. Humoristisk. Lyttende og ærlig.

Uddannelser

Kommunikation som kompetence, psykoterapeutisk Institut, NLP Business Practitioner, Tietgen KompetenceCenter, NLP kommunikation, Ledernes Hovedorganisation, master i IKT og Læring, Aalborg Universitet. Grafisk Teknik 1 og 2, Grafisk Højskole, projektlederkursus, Dansk Industri, teknonom, personaleledelse, teknonom, kvalitetsstyring, automekaniker og student.

IT

Rutineret bruger af Microsoft Windows og Office-pakkerne; Word og Excel på højt niveau, superbruger af PowerPoint som visuelt hjælpemiddel, arbejdet intensivt med flere LMS systemer, indgående kendskab til digitale undersøgelser, spørgeskemaer og webbaserede evalueringer, indgående kendskab til SAP, Kendskab til SalesForce CRM.

Sprog

Dansk: Excellent/modersmål. Engelsk: Forhandlingsniveau skriftligt og mundtligt. Nordiske sprog: Forhandlingsniveau mundtligt, flydende skriftligt. Tysk: Samtaleniveau, læser teknisk materiale uden problemer

Bopæl

Farum, men er mobil og fleksibel.

Kandidat

Tki