Seniorpakker 2015

Til kommuner, mindre, mellem- og større virksomheder 

Vi er godkendt til at søge fondsmidler og gennemfører Seniorpakker fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Sidste frist for ansøgning i 2015 og senest gennemførsel i 2016 skal ansøgning indsendes senest den 14. december 2015.
Vi gennemfører stadig Seniorpakker i 2016.

Se et eksempel på kursusplanen for 55+ Projekt med Seniorpakken, som vi tilretter til hver virksomhed. Klik her. 

forsideansigter

FirmaPlus hjælper dig med ansøgningen om Seniorpakke og implementeringen fra start til slut. Som et led i udmøntningen af initiativet ”bedre seniorarbejdsliv” lanceres Seniorpakker fra juni 2013. Seniorpakker skal støtte projekter i virksomheder og kommuner til at fastholde deres 55+ ledere og medarbejdere længst og bedst muligt.

Hvis du har seniorerne, har vi millionerne!”

Vi sammensætter et 55+ kursusforløb for 25 – 200 deltagere i 3 – 6 måneder, som min. følger drejebogen i ”Seniorpakken”. Vi tilfører dele af ”55+ fastholdelse og udvikling” projektet efter behov, som aftales nærmere med HR eller ledelsen i din virksomhed.  

Læs mere om 55+ projekt i denne folder.

55+ projekt

Læs evt. mere om Seniorpakken: http://www.forebyggelsesfonden.dk/seniorpakker.html

Fonden