50+ Rekruttering

Hvorfor gør vi noget særligt for 50+’erne?

Det er almindelig kendt, at personer over 50 har svært ved at få job, og at de føler sig frasorteret på grund af alder. Modsat oplever vi en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft i mange virksomheder, kommuner og stat.
Den demografiske udvikling forstærker problemet i takt med, at de store efterkrigsårgange går på pension. Allerede nu er der brancher, som mangler kvalificeret arbejdskraft og må sige nej til flere ordre.
Ved manglende besættelse af de ledige stillinger går det også ud over viden og kompetencer i virksomhederne. Samtidig bruger virksomhederne mange ressourcer på at rekruttere, og det koster dyrt på bundlinjen.

Se video om 50+ Rekruttering

Sådan hjælper vi med "Proaktiv Rekruttering"

Vi opsøger jobsøgende 50+'ere via vores netværk og de sociale medier. Herefter kvalificerer vi de jobsøgende ved en personlig samtale og et 50+ sparringsforløb.
Vi opsøger virksomheder, som mangler kvalificeret arbejdskraft, og hjælper virksomhederne med at rekruttere fra 50+ Kandidatportalen.
Sammen gennemgår vi virksomhedens aktuelle og frem­tidige behov for kvalificeret arbejdskraft, hvorefter vi ind­ kredser jobindhold og udarbejder en jobbeskrivelse.

For hver ledig stilling finder vi op til 3 kandidater i 50+ Kandidatportalen og præsenterer kandidaterne for virksomheden. Virksomheden gennemfører selv jobsamtalerne med kan­didaterne.
Hvis personlighedstest ønskes gennemført, bistår vi gerne med en konsulent på området. Virksomheden vælger selv den bedst egnede kandidat. Virksomheden ansætter kandidaten og klarer selv det videre forløb.

Vi giver 3 måneders garanti på rekrutteringen. Fordele for virksomheden er, stor tidsbesparelse, Ingen tidsforbrug til rekruttering, kun møde med 1­ – 3 relevante kandidater, hurtig ansættelse, hurtig tiltræden og hjælp til alt det praktiske.
Der er stor økonomisk besparelse, samarbejde og prissætning.
Vi indgår et samarbejde via en samarbejdsaftale, hvor vi hjælper jer med at finde de rigtige kandidater.
Her aftales det økonomiske både for fuldtidsansættelse, projektansættelse, interimansættelse og evt. andre fordelagtige ansættelsesformer.

Vi har en meget fordelagtig prissætning i forhold til markedet på et fast beløb, fordi vi sælger “modne mennesker”. Men som vi siger: “Det burde egentlig være dobbelt pris, da de er en sjælden vare og har rygsækken fyldt med kompetencer og stor erfaring, som bliver mere og mere efterspurgt”.