Hvad er et 50+ mindset?

Læs mere her:

….. der er stor forskel på 40-årige og 58-årige, også selvom personerne i de to aldersgrupper ikke tænker over det. I løbet af livet udvikler mennesker sig på alle alderstrin både personligt, fagligt og også på synet på forskellige livsfasefokusområder. Der er forskel på, om du er forælder til tre børn mellem to og 15 år, og du overvejer en ny bolig for at skabe mere rum til familien, eller om dine to børn er blevet 24 og 27 år, og du afventer de første børnebørn. Du kan ikke vide, hvordan livet er som 50+, hvis du ikke selv har været der.

Dén forståelse er vigtig i dialogen med og indsatserne over for 50+’erne.

50+ mindset er en særlig tankegang:

  • At du som direktør/HR/leder og yngre kollega har forståelse for, at der er forskel på aldersgrupperne, og der bør tages hensyn til, hvor de er i deres livsfase
  • At en stor erfaring og mange års opbyggede kompetencer er vigtige for virksomheden
  • At det er vigtigt at videndele og videnoverføre til den næste generation inden medarbejderen fratræder
  • At der er mulighed for at ændre arbejdsindholdet for at undgå nedslidningsskaber og derved større sygefravær
  • At selv om medarbejderen eller lederen er 50+, vil de stadig udvikle sig og bruge deres erfaringer og kompetencer til at styrke forholdet til kollegaer og kunden, ofte bare i en anden form
  • At 50+ medarbejderen ofte er usikker i deres ansættelse pga. af deres alder og ofte ser unødvendige trusler, som er med til at nedsætte arbejdsglæden og skabe stress og sygefravær
  • At mere interesse fra lederens side og mere information for og til begge parter kan gøre væsentlige forskelle for både medarbejder og leder
  • At det er vigtigt at træne både lederen og medarbejderen i bedre forståelse og kommunikation

 

Er du proaktiv på arbejdskraft i nutid og fremtidens arbejdsplads?

(Uddrag fra rapporten, se hele rapporten – se mere på side 9 -11 klik her.)