FirmaPlus´rapport “55+ fastholholdelse og udvikling”

Greve Kommune har været igennem en vigtig proces i året 2012. FirmaPlus har udarbejdet en rapport, hvor “55+ fastholdelse og udvikling” , var en del af det samlede projekt i Greve Kommune.

Her er et udpluk af resultaterne af FirmaPlus´ 55+ projekt, som blev gennemført i 2012 og afsluttet i 2013.

skaermbillede-2016-12-29-kl-23-38-45skaermbillede-2016-12-29-kl-23-39-01skaermbillede-2016-12-29-kl-23-39-14skaermbillede-2016-12-29-kl-23-40-14

Her kan du læse om FirmaPlus´ rapport: “55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune”: Klik her

Rapport Greve Kommune

Greve Kommunes egen rapport

Udpluk af Greve Kommunes rapport: ”Et plus for alle” 

Greve rapport 1

Færre medarbejdere i 2012
Som i 2011 ses et fald i antallet af medarbejdere i Greve Kommune. Denne tendens er fortsat siden november 2009 og faldet har været større i Greve end både landsgennemsnittet og benchmarkkommunerne. Projekt 55 + I Greve Kommune er ca. 25 % af medarbejderne i aldersgruppen 55+ år. Derfor er der sat turbo på at finde ud af, hvad der skal til, for at vores 55+ medarbejdere vil blive længere på arbejdspladsen. De første 35 medarbejdere indenfor plejeområdet og tilknyttede ledere har været igennem et kursusforløb, hvor alle blev klædt på til en målrettet dialog om ønsker og muligheder i arbejdslivet efter de 55 år. Ambitionen var at fastholde 30 % af deltagerne 1–2 år længere end de selv havde forventet. Det lykkedes at fastholde 34,5% af medarbejderne, i gennemsnit 3,1 år længere end forventet – et ambitiøst mål blev derved opnået. De gode erfaringer der er blevet høstet, er blevet evalueret og i 2013 besluttes det, hvordan der skal arbejdes videre med at fastholde 55+ medarbejdere i Greve Kommune (se også den strategiske udfordring under kapitlet om afvikling)”.

Mange tanker blev sat i gang hos fire erfarne medarbejdere på Plejecenter Hedebo, da de i 2012 deltog i projekt 55+:

  • Hvordan kan jeg fortsat udvikle mig og yde en god indsats i den sidste del af mit arbejdsliv
  • Hvordan bliver livet som pensioneret?

Greve rapport 2
Christina Giarbini, plejecenterleder på Plejecenter Hedebo
, vil gerne holde på sine medarbejdere så længe som muligt, for de er garanter for en høj kvalitet over for Hedebos brugere. Projekt 55+ kan bidrage, men hvordan kan det i øvrigt gøres bedst, når nu en stor del medarbejdere og ledere går på pension de kommende år?  Christina er sikker på, at hun ikke er den eneste med denne udfordring.

En af medarbejderne udtaler:
”Dette kursus har givet mig så meget. Jeg troede, at jeg var træt og havde tabt livsgnisten. Jeg var færdig med at arbejde og burde holde op. 55+ projektet har givet mig arbejdsglæden tilbage, og jeg fejler ingenting, så derfor tager jeg lige et par år til” Anna Birthe Andersen – Hedebo