50+ Vidensbank

[spacer height=”50px”]

Medlemskab 100.000 kr. pr. år ex. moms

Vi deler vores viden med ledelsen eller HR om og erfaringer fra 50+ projekter, forhandlinger, kurser, foredrag, 50+ rekruttering og 50+ Outplacement

Vi kan målrette fokus på 50+, 55+, 60+, 65+ og 70+

50+ mindset og information, hvor vi deler vores viden om forebyggelse og bearbejdelse af indstillinger og holdninger til 50+ på din arbejdsplads, som kan skabe bedre integration i virksomheden 

Fleksible 50+ job, hvor der tages hensyn til fysisk og psykisk nedslidning eller andre forhold i arbejdslivet, som kan være vigtige for brug af de rette ressourcer og kompetencer. Møder aftales via ledelsen og HR

2 møder med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes møder sammen med os, hvor vi stiller vores viden til rådighed. Det giver mulighed for at styrke arbejdet i samarbejde mellem samarbejdsudvalget og/eller HOVEDMED

2 Events og gå-hjem-møder kan suppleres med foredrag om 50+ problematikker eller om, hvordan virksomheden og medarbejderne kan blive bedre til at fastholde og udvikle et længere og bedre arbejdsliv på en fleksibel arbejdsplads

4 Fyraftensmøder kan gennemføres i tæt samarbejde med os

2 eftermiddagsmøde med kunder/samarbejdspartnere, hvor FirmaPlus er med som foredragsholder

Rekruttering af af ledere og medarbejdere via vores Jobdatabase, som indeholder en oversigt over kvalificerede jobsøgende. Der er store besparelser og økonomisk gevinst ved den akkurate rekruttering

50+ Outplacement til medarbejdere, som skal videre til nyt job enten i samme virksomhed eller i forbindelse med fratrædelse. Tilbydes som online undervisning eller med personlig coach

Rabat
10% på vore kurser og foredrag til egne ledere og medarbejdere (ej online kurser)
10% rabat på 50+ rekruttering til egne ledere og medarbejdere


Markedsføring – 
af din virksomhed

 

3 Roll-ups, hvor jeres logo bliver vist ved foredrag, messer og events rundt om i landet

Logo på vores materiale og Power Points

Logo og 100 ord på vores hjemmeside, som også vil være med til at promovere jeres CSR-profil

Nyhedsmateriale
 med løbende information om 50+ aktuelle artikler og video/tv klip i samarbejde med ledelsen eller presseafdelingen

Månedlig nyhedsbrev om 50+, som kan målrettes ledelsen eller medarbejdere

Pressemeddelelser udarbejdes og udsendes i tæt samarbejde med os. Markedsføring af egne projekter i dagspressen

Har du brug for at få et overblik og over de 3 medlemskaber så klik her.

Giver du en kop kaffe?
Så kommer vi forbi og taler om dine 50+ Vidensbank muligheder.