50+ Interim – til dig, der er jobsøgende

I løbet af 2018 har vi fået over 50 % af vores kandidater i job, og i 2019 forventer vi at få endnu flere i beskæftigelse. 

Fra 2019 har du også mulighed for at komme i Interim beskæftigelse via FirmaPlus.
Interim betyder, at du i en begrænset periode udfører opgaver for en virksomhed, men uden ansættelse som funktionær. Du aflønnes med time- eller månedsløn samt optjener feriepenge for perioden. Perioden er typisk 1 -12 måneder.

Udbytte:
Det kan være den direkte vej til at gøre dig attraktiv for virksomheden, og på den måde være den indirekte vej til en fuldtidsansættelse. Du vil få løn i stedet for dagpenge, og du kan supplere dit CV. Du kan også få udvidet din dagpengeperiode med den periode, du har været i ansættelse x 2.
Interim anvendes typisk til mange jobfunktioner i en virksomhed. Jobbet skal selvfølgelig passe til dine kompetencer.
Det er en Win – Win for begge parter.
Vi forhandler din time- eller månedsløn, vi står for det administrative, og du får en god løn.
Pga. stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, ser vi Interim som en ekstra mulighed for dig.  

Eksempler på Interim pr. måned: 

  1. Med 200 kr. pr. time i 37 timer gange med 4 uger = 29.600 kr.
  2. Med 300 kr. pr. time i 37 timer gange med 4 uger = 44.400 kr.

Eksempel på en Interim kandidats dagbog:

Klik her på billedet og læs mere om, hvordan Interim kan bruges i de to beskrevne job eksempler.

Du kan allerede se de kandidater, som vi har aftalt Interim med.