Hvordan kan jeg bruge Jobrotation?

 

Hvad er jobrotation?

Job rotation

Jobrotation en mulighed for at få tilført vikarhjælp, mens lederen og medarbejderen bliver videreuddannet time for time.
Der ansøges om midler hertil via det lokale jobcenter. Tilskuddet til vikarlønnen mv, er ca. 200 kr. pr. time (for private virksomheder). Den ledige medarbejder modtager den overenskomstbestemte løn for at udføre arbejdet.

Jobrotation kan også kombineres med anden efteruddannelse i virksomheden.

Der er intet krav til, at den ledig skal udføre samme opgaver, som de som deltager i kurserne. Det betyder, at der kan udføres et andet arbejde i virksomheden efter den lediges kvalifikationer. Jobcentret ser helst, at der kan samles en periode på 3 måneder pr. år pr. ledig medarbejder.

FirmaPlus har en partner, som er specialist i jobrotationsmetoden og har erfaring som jobrotationskonsulent i flere kommuner.

Papirarbejdet og rekruttering i forbindelse med jobrotation faktureres særskilt.

 

Konsulentydelser til fondsmidler

Fondsmidler er en mulighed, for at ansøge og modtage penge til at få afprøvet nye projekter for dine medarbejdere eller til at udvikle et nyt produkt.

Der er forskellige formål, hvor fondsmidler kan gøre noget for mennesker i arbejdslivet. Hovedbudskabet er, at det skal være noget, som kan hjælpe en større gruppe af mennesker til en bedre arbejdsdag eller hverdag. Hertil vil der ofte være mulighed for at søge fondsmidler.

Mulige fonde
Der findes mange private fonde i Danmark, her kan nævnes de meste kendte A.P Møller Fonden, Novo Nordisk Fonden, Egmont Fonden og Nordea Danmark Fonden. Der findes ca. 1.300 erhvervsdrivende fonde i Danmark. De fleste af disse fonde, vil gerne give midler til det produkt eller den ydelse, som de kan identificere sig med og passer ind i deres fondsbeskrivelse.

Eksempel på en offentlig fond: Fonden for forebyggelse og fastholdelse.
Fondens overordnede mål er at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet.
Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse på arbejdspladserne.
Regeringens udspil ’Et godt og langt arbejdsliv for alle’ har defineret fondens arbejde, som består af ti initiativer.

Eksempel på ansøgninger på 55+ fondsmidler: (ophørt 14. december 2015)

  • En kommune med 200 seniorer fordelt på flere arbejdspladser ca. 1.200.000 kr.
  • En virksomhed med 1.200 ansatte og 200 seniorer kan vi ansøge ca. 700.000 kr.
  • En virksomhed med 15 seniorer på 3 arbejdspladser ca. 250.000 kr.

Læs mere om  “Et godt og langt arbejdsliv for alle” på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Kontakt os, når du får brug for hjælp til at fondsansøge, så kan vi anbefale en samarbejdspartner til at løse opgaven.

Skærmbillede 2016-03-21 kl. 16.17.44